SV EN

Pääkaupunkiseudun koulujen välillä selvästi suuremmat erot kuin muualla Suomessa

19.04.11

PISA-tutkimuksen mukaan Suomessa on edelleen melko valikoitumaton peruskoulu. Suomen Akatemian Skidi-tutkimusohjelmassa mukana olevan tutkimuksen mukaan PISAn tulokset pätevät valtaosaan kuntia, mutta eivät enää suurimmissa kunnissa Vantaata lukuun ottamatta. Koulujen väliset erot ovat suurimmat Helsingin, Espoon ja Kauniaisten alueella ja seuraavaksi suurimmat viidessä muussa kaupungissa. Vantaa sen sijaan on lähempänä muuta Suomea kuin muita suuria kaupunkeja.

”Yläkoulujen suuret erot vanhempien koulutustasossa ja oppilaiden keskimääräisessä koulumenestyksessä ovat Helsingin, Espoon ja Kauniaisten alueella jo erittäin hälyttäviä ja ansaitsisivat paljon enemmän huomiota kuin ne ovat tähän mennessä saaneet. Koulutuspolitiikassa tulisi PISA-tutkimuksen rinnalla käyttää hyväksi myös muuta saatavilla olevaa tietoa, jotta emme eläisi yhden sinänsä arvokkaan tutkimuksen tietojen varassa”, painottaa tutkimusta johtava dosentti Matti Rimpelä Tampereen yliopistosta.

Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla -tutkimuksessa (MetrOP) aineistona ovat olleet vuosien 2002–2010 kouluterveyskyselyn peruskoulujen 8.-9. luokkien oppilaat. Helsingin metropolialueeseen on tutkimuksessa otettu mukaan 14 kuntaa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Hyvinkää, Mäntsälä ja Pornainen.

Tutkimuksessa lähdetään siitä, että alueellinen eriytymiskehitys näkyy lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Siksi seudullisen kehityksen ja lasten osaamisen, hyvinvoinnin ja terveyden välisiä suhteita selvitetään monitieteisellä tutkimuksella. Teemojen tarkastelu yhdessä tuottaa kansainvälisesti ainutlaatuista tietoa, joka myös auttaa peruskoulujen ja oppilaiden tuen aiempaa tehokkaammassa suunnittelussa.

Tutkimuksessa yhdistetään aikaisemmin erikseen tutkitut alueiden sosiaalinen eriytyminen, oppiminen ja hyvinvointi samaan kokonaisuuteen. Tavoitteena on rakentaa tutkimusasetelma ja aineistokokonaisuus, jota päivittämällä voidaan seurata MetrOP-alueen kehitystä pitkälle tulevaisuuteen.

Tutkimukseen osallistuu useiden tieteenalojen tutkijoita Helsingin ja Tampereen yliopistoista, Opetushallituksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Lisätietoja antavat dosentti Matti Rimpelä, Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos p. 050 5693439, sp matti.rimpela(at)uta.fi ja professori Jarkko Hautamäki sp. p.(09) 191 44121, mp. 050 364 7220, Jarkko.Hautamaki(at)helsinki.fi.


Suomen Akatemian viestintä                  
tiedottaja Leena Vähäkylä                              
p. (09) 7748 8327
leena.vahakyla@aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »