SV EN

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta valitsi uusia akatemiatutkijoita

 28.04.11

Suomen Akatemian biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on valinnut 14 uutta akatemiatutkijaa. Torstaina 28.4. pidetyssä kokouksessa valitut akatemiatutkijat aloittavat kautensa tämän vuoden syyskuussa. Yhteensä toimikunta osoitti akatemiatutkijoiden palkkaukseen noin 5,5 miljoonaa euroa.

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnalle lähetettiin viime lokakuussa päättyneessä haussa yhteensä 89 akatemiatutkijan hakemusta. Hakijoista 48 prosenttia oli naisia ja ulkomaisia hakijoita oli 37 prosenttia. Hyväksyttyjen hakemusten suhde kaikkiin hakemuksiin oli noin 16 prosenttia.

Rahoituksen tavoitteena on edistää ja vahvistaa parhaimpien kokeneiden tutkijoiden pätevöitymistä akateemiseen johtajuuteen ja vakiinnuttaa heidän asemaansa itsenäisenä tutkijana. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota Akatemian uuden rahoitusmallin mukaisesti lahjakkaiden tutkijoiden nousujohteiseen tutkijanuraan. Myös tutkijan soveltuvuutta akatemiatutkijan tehtävään ja kykyä toimia tutkimusryhmän johtajana pidettiin tärkeänä. Toimikunta kiinnitti huomiota lisäksi naisten osuuteen sekä tieteenalojen tasapuolisuuteen. Toimikunta painotti myös kansainvälistä liikkuvuutta tutkijanuran aikana sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Nyt valituiden akatemiatutkijoiden väittelystä on kulunut 3-9 vuotta. Akatemiatutkijan kausi on viisivuotinen. Rahoitus kattaa tutkijan palkan ja tehtävään valituilla on mahdollisuus hakea tutkimukseensa Akatemiasta myös tutkimuskulurahoitusta. Tästä rahoituksesta toimikunta päättää erikseen kesäkuussa.

Uudet akatemiatutkijat tutkivat muun muassa seuraavia aiheita:

Petri Ala-Laurila (Helsingin ylipisto): Näköaistimme toimii hämmästyttävällä tarkkuudella ympäristön vaihtelevissa valaistusolosuhteissa. Tämän suorituskyvyn taustalla ovat pitkälti tuntemattomat verkkokalvon signaalikäsittelymekanismit. Ala-Laurila selvittää verkkokalvon signaalinkäsittelyn adaptiivisia mekanismeja nisäkkään hämäränäön kynnyksen määräävissä olosuhteissa, joissa vain muutamien fotonien synnyttämät signaalit ovat havaintokyvyn perustana. Ala-Laurilan tutkimus yhdistää useita bio- ja luonnontieteiden aloja.

Mari Sandell (Turun yliopisto): Elintarvikkeet sisältävät erilaisia makuun vaikuttavia yhdisteitä. Monille ravitsemussuositusten noudattaminen on erittäin vaikeaa. Makuominaisuuksista karvaus on aistimuksen kannalta monimutkaisin ja siihen liittyy 25 makureseptoria. Sandellin tutkimuksessa yhdistetään samanaikaisesti ruoan aistittavat ominaisuudet, makuyhdisteet ja ihmisen käyttäytyminen. Lisäksi tutkimuksessa syvennytään marjojen ja vihannesten makuyhdisteisiin biokemiallisin ja aistinvaraisin menetelmin. Mari Sandellin tutkimuksessa yhdistyy elintarvike- ja ravitsemustiede kiinnostavasti kansanterveydellisiin kysymyksiin.

Anke Kremp (Suomen ympäristökeskus): Itämeren kasviplanktonin vähäinen lajien määrä tekee hallitsevien lajien sisäisen vaihtelun suuremmaksi. Tämä ilmiö voi lievittää kasviplanktonin lajien puutteesta johtuvaa ympäristön kuormitusta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset Itämeren ekosysteemeissä on ajankohtainen tutkimusaihe. Kremp on suorittanut perustutkintonsa Saksassa ja jatko-opintonsa Helsingissä.

Lisätietoja:

Johtava tiedeasiantuntija Tiina Petänen, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8263, tiina.petanen(at)aka.fi

Tiedeasiantuntija Harri Hautala, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8408, harri.hautala(at)aka.fi

Kaikki bio- ja ympäristötieteiden tutkimuksen toimikunnan nimeämät uudet akatemiatutkijat Suomen Akatemian verkkosivuilla: liite 28.04.2011.pdf

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. (09) 7748 8458
vesa.varpula(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »