SV EN

Nuorten koulu-uupumus ja vanhempien työuupumus yhteydessä toisiinsa

14.1.2010

Nuorten koulu-uupumus ja vanhempien työuupumus ovat uuden tutkimuksen mukaan yhteydessä toisiinsa. Työuupumuksesta kärsivien vanhempien lapset kokevat koulu-uupumusta muita nuoria todennäköisemmin. Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa on ensimmäistä kertaa tutkittu vanhempien työuupumuksen ja nuorten koulu-uupumuksen välistä yhteyttä. Koulu-uupumus on pitkittynyt kouluun liittyvä stressioireyhtymä, joka näkyy väsymyksenä, kouluun liittyvinä kyynisyyden kokemuksina ja riittämättömyyden tunteena.

Tutkimuksessa 515 peruskoulun yhdeksäsluokkalaista arvioi koulu-uupumustaan ja heidän 595 vanhempaansa työuupumustaan. Tulokset osoittivat, että uupumuksen tunteet olivat perheissä jaettuja. ”Erityisesti samaa sukupuolta olevien nuorten ja vanhempien uupumus oli jaettua: tyttöjen ja äitien ja vastaavasti poikien ja isien uupumus. Samaa sukupuolta oleva vanhempi näyttää toimivan roolimallina uupumuksen kehittymisessä”, tutkimusta johtanut professori Katariina Salmela-Aro sanoo. Tutkimus on osa laajaa FinEdu-tutkimusta, joka on toteutettu Suomen Akatemian Oppimisen ja motivaation tutkimuksen huippuyksikössä.

Salmela-Aron mukaan vanhemman uupumus voi näyttäytyä myös kielteisenä kasvatustyylinä ja alentuneena osallisuutena nuorten elämässä.  Myös perheen taloudellinen tilanne vaikutti jaetun uupumuksen tasoon. ”Mitä enemmän perheessä oli taloudellisia huolia, sitä enemmän koettiin myös uupumusta. Tämä on tärkeä tulos ajatellen tämän hetken taloudellisen laman mahdollisia vaikutuksia perheiden ja nuorten hyvinvointiin. ”

Siirtymä kouluvaiheesta toiseen haastava vaihe nuorelle

Salmela-Aron johtamassa tutkimuksessa on selvitetty myös nuorten hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin polkuja opintojen siirtymävaiheissa. Erityisesti siirtymä peruskoulusta toisen asteen koulutukseen näyttää olevan monelle nuorelle haastava elämänvaihe, joka saattaa altistaa nuoren muutoksille motivaatiossa ja hyvinvoinnissa.

FinEdu-tutkimuksessa 687 nuorta arvioi tyytyväisyyttä elämäänsä vuosittain yhdeksänneltä luokalta alkaen yhteensä neljän vuoden ajan.  Suurin osa nuorista, noin 2/3, oli tyytyväisiä elämäänsä ja tämä hyvinvointi oli pysyvää. Hyvinvointi kuitenkin muuttui noin kolmanneksella nuorista ja muutos tapahtui siirryttäessä koulutusvaiheesta toiseen.  Näistä nuorista noin joka viidennellä hyvinvointi laski. Myönteinen tulos on kuitenkin se, että suurin piirtein saman kokoisella ryhmällä koulumuutos lisää hyvinvointia.

”Tärkeä tulos on se, että siirtymävaiheen onnistuminen heijastuu nuoren hyvinvoinnin lisääntymiseen ja lisääntyvä hyvinvointi ennustaa edelleen myöhempää kouluintoa”, Katariina Salmela-Aro sanoo.

Nuorten koulu-uupumuksen ja vanhempien työuupumuksen yhteyttä selvittänyt tutkimus:

Salmela-Aro, K., Tynkkynen, L. & Vuori, J. (in press): Parents’  work burnout and adolescents’ school burnout: Are they shared. European Journal of Developmental Psychology.

Nuorten elämäntyytyväisyyttä selvittäneet tutkimukset:

Katariina Salmela-Aro • Lotta Tynkkynen (in press): Trajectories of Life Satisfaction Across the Transition to Post-Compulsory Education: Do Adolescents Follow Different Pathways?

Journal of Youth and Adolescence.

Salmela-Aro, K. & Tuominen-Soini, H. (in press). Adolescents' life satisfaction during the transition to post-comprehensive education: antecedents and consequences. Journal of Happiness Studies

Lisätietoja:
Professori Katariina Salmela-Aro, Oppimisen ja motivaation tutkimuksen huippuyksikkö, Jyväskylän yliopisto, p. 050 357 4765, katariina.salmela-aro@jyu.fi  tai katariina.salmela-aro@helsinki.fi

 

Suomen Akatemian viestintä
Tiedotuspäällikkö Riitta Tirronen
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »