Ydinvoimakeskustelua jäsennetään nuorten voimin

15.07.2010

Kuopiolaisnuoret houkuttelevat kansalaisia osallistumaan ydinvoimapäätösten jälkipeliin Kuopion torilla perjantaina 16.7.2010 klo 9.00 alkaen. Nuoret keräävät ja jäsentävät Eduskunnan ydinvoimapäätökseen liittyvää keskustelua.

"Kansalaisparlamentti ydinvoimasta!" ja "Äänestikö kansanedustajasi ydinvoimasta oikein?" ovat iskulauseita nuorten jakamissa lehtisissä. Nuoret eivät kuitenkaan ole ympäristöjärjestöjen aktivisteja eivätkä poliittisesti sitoutuneita. He tekevät tätä kesätyönään Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa.

Tutkimusprojekti jäsentää ja analysoi suomalaista ydinvoimakeskustelua. Projektissa kerätään Eduskunnan lausuntoja, mielipidekirjoituksia ja uutisia ja niistä tehdään tiivistelmiä osa-alueittain Opasnet-nimiselle verkkosivulle. Lisäksi kerätään tietoa tieteellisistä tutkimuksista ja raporteista. Tavoitteena on yhtenäinen kokonaiskuva siitä, mitä tiedetään, mitä ei tiedetä, ja mistä asioista ollaan erimielisiä. Nuoret mainostavat tempauksellaan Opasnet-sivustoa, jotta ihmiset oppivat tuntemaan sen ja käyttämään sitä.

Verkkosivun tärkein tavoite ei ole vain kerätä jo kertaalleen lausuttua vaan tarjota foorumi elävälle keskustelulle ja mielipiteenvaihdolle valmiiksi jäsennetyn taustatiedon pohjalta. Siksi tutkijat kutsuvat kuopiolaistakin torikansaa keskusteluun ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tavoitteena on aktivoida kansalaisia ja erityisesti nuoria. Myös eri alojen tutkijoita kannustetaan tarjoamaan asiantuntemustaan poliittisen keskusteluun.

"Opasnet on mahtava tilaisuus saada oma äänensä kuuluville. Sieltä löytyy faktatietoa ja mielipiteitä, joiden avulla pääsee mukaan asiaan kuin asiaan, vaikka ei siihen olisi muuten perehtynytkään," sanoo Minttu Hämäläinen, yksi kesätyöntekijöistä. 

Sivuston kokoaminen ja ylläpito on pitkälti nuorten varassa. Tutkijat antavat ohjeita hyvistä tietolähteistä ja toisaalta opastavat kriittisen ajattelun menetelmiin. Projektin yksi tavoite onkin testata, kuinka työskentely tieteellisessä projektissa onnistuu lukiolaiselta; yleensä tehtäviin kun palkataan oman alan maistereita tai tohtoreita. Kokemukset ovat lupaavia. Toisena tärkeänä tavoitteena on tarjota nuorille aktiivista osaa poliittiseen päätöksentekoon liittyvässä keskustelussa ja yhteisöllisessä mielipiteen muodostuksessa.

Ydinvoimakeskustelu on osa energiapolitiikkaa, eikä sen tekeminen suinkaan päättynyt kahteen ydinvoimalalupaan. Keskustelu on politiikan polttoainetta. On myös tärkeää jälkeenpäin arvioida, tehtiinkö päätökset parhain tiedoin ja hyvin perustein. Projektin tuloksista suunnitellaan yhteenvetoraporttia eduskuntavaalien alle. Raportin keskeisenä osana on kansalaisten itse tuottama palaute ja näkemys.

Tutkimusprojektin tieteellinen tavoite on kehittää menetelmiä yhteiskunnan päätöksenteon tukemiseen parantamalla tieteellisen tiedon epävarmuuksien käsittelemistä. "Tutkimuksen kuluessa huomattiin, että tärkeimmät epävarmuudet eivät liitykään tutkimusten lukuarvoihin vaan yhteisymmärrykseen siitä, mistä asioista itse asiassa ollaan päättämässä ja mitä oikeasti tavoitellaan", kertoo tutkimusta vetävä akatemiatutkija Jouni Tuomisto.

"Tutkimuksen ja päätöksenteon välillä on kummallinen alue, jonka toisella puolella tietoa tarkastellaan tieteellisen kriittisesti mutta sivuutetaan päätöksentekijän käytännön tietotarpeet", Tuomisto sanoo.

Tiedon siirryttyä päätöksenteon puolelle lipsutaan kriittisyydestä, kunhan päätökset tuntuvat tarkoituksenmukaisilta. Tutkimusprojekti selvittää, millaisia työkaluja tarvittaisiin, jotta opittaisiin käsittelemään tietoa yhtä aikaa kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhden pöydän ääressä. Niitä onkin jo löytynyt.

Tutkimustyötä on tehty Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella usean vuoden ajan. Ymmärrys tietotyökaluista on tänä aikana parantunut paljon, ja ne ovat olleet omassa käytössä jo pari vuotta.

Ydinvoimasivusto on kuitenkin maailmallakin ensimmäisiä, jossa tarkoituksena on konkreettisella tavalla osoittaa, että tutkijat, päätöksentekijät ja kansalaiset voivat yhdessä keskustella vaikeista asioista paremmin, kun käytössä on uusia nettipohjaisia työkaluja.

"Toivomme saavamme kevääseen mennessä satoja aktiivisia keskustelijoita verkkosivulle, lyhyiden yksittäiskommenttien lisäksi", sanoo Tuomisto.

Tähän asti Opasnet-sivustolla on käsitelty useita ympäristöterveyteen liittyviä aiheita, mutta ne eivät ole ainakaan vielä saavuttaneet suurta mielenkiintoa tutkimusryhmien ulkopuolella. Ydinvoiman osalta tilanne voi olla toinen.

 

Lisätietoja:

Akatemiatutkija Jouni Tuomisto, 0400-576247, jouni.tuomisto[at]thl.fi

http://fi.opasnet.org/fi/Ydinvoima Ydinvoimasivusto

http://fi.opasnet.org/fi/Opasnet-esite Opasnet-esite

http://fi.opasnet.org Opasnetin etusivu

http://en.opasnet.org Opasnetin etusivu englanniksi

 

Suomen Akatemian viestintä
p. (09) 7748 811
viestinta@aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »