SV EN

Vuoden 2010 Akatemiapalkinnot Heli Skottmanille ja Sampsa Hyysalolle

14.10.2010

Suomen Akatemia palkitsi kaksi tutkijaa torstaina 14.10.2010 Helsingissä. Akatemiapalkinnot myönnettiin akatemiatutkija Heli Skottmanille Tampereen yliopistosta ja tutkijatohtori Sampsa Hyysalolle Helsingin yliopistosta. Skottmanille akatemiapalkinto myönnettiin tieteellisestä rohkeudesta ja Hyysalolle yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Heli Skottman kehittää uusia työkaluja silmän verkkokalvon sairauksien hoitoon

Akatemiatutkija Heli Skottman työskentelee Tampereen yliopiston solu- ja kudosteknologiakeskus Regean silmäryhmän ryhmänjohtajana. Skottman ja hänen tutkimusryhmänsä kehittää ihmisen kaikkikykyisistä kantasoluista ja biomateriaaleista uusia kudosteknisiä työkaluja erilaisten silmän verkkokalvon sairauksien tutkimukseen ja hoitoon. Vakavat verkkokalvon sairaudet, kuten ikärappeuma, aiheuttavat valtavasti ongelmia sairastuneille, heidän omaisilleen ja ikääntyvälle yhteiskunnalle. Tällä hetkellä ei ole olemassa tehokkaita hoitomenetelmiä, jotka mahdollistavat vaurioituneiden verkkokalvon rakenteiden korjauksen ja potilaan näkökyvyn palautumisen. Heli Skottman on tarttunut tähän haasteeseen osoittaen poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta.

”Tutkimusaiheemme on haasteellinen, mutta erittäin mielenkiintoinen. Emme osaa vielä ohjata kantasoluja erilaistumaan vain tietyksi halutuksi toiminnalliseksi solutyypiksi. Tuottamiemme solujen on kyettävä toimimaan niille luontaisella tavalla. Pyrimme vaikuttamaan tähän jo laboratoriossa tutkimalla ja kehittämällä ennakkoluulottomasti erilaisia biokemiallisia ja biofysikaalisia olosuhteita solujen kasvatusympäristöksi”, Skottman kertoo.

”Kansainvälinen kova kilpailu alalla haastaa miettimään omaperäisiä ja uusia ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkimuksemme perustuu eri tieteenalojen vahvaan yhteistyöhön. Ilman tätä yhteistyötä emme voisi kuvitellakaan saavuttavamme haluttuja tuloksia.”

Akatemiapalkinto tieteellisestä rohkeudesta myönnetään tutkijalle, joka on työssään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi rohkeasta tai omaperäisestä uudesta tutkimusideasta, ennakkoluulottomasta tieteellisten rajojen ylittämisestä tai valmiudesta tutkimuksellisen riskin ottamiseen.

Sampsa Hyysalo tarttuu tutkimuksessaan eri alojen lukkiutuneisiin käytäntöihin ja työskentelytapoihin

Tutkijatohtori Sampsa Hyysalo tutkii Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa sosiaalisten ja teknologisten innovaatioiden kehittämistä, vastaanottoa ja hyödyntämistä. Tutkijatohtorihankkeessaan hän on tarttunut erittäin tärkeisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin, kuten terveydenhuollon teknologioiden uudistamiseen. Usein lukkiutuneet käytännöt, asenteet, työskentelytavat ja roolit vaikeuttavat uuden teknologian kehittämistä ja aidosti käytettävien järjestelmien aikaansaamista. Hyysalo tarkastelee erityisesti erilaisten käytäntöyhteisöjen oppimista ja toimintaa.

"Työni edesauttaa kansalaisten ja ammattilaisten mahdollisuuksia vaikuttaa teknologian kehitykseen tukemalla heidän osallistumistaan ja antamalla välineitä tarkastella teknologiahankkeita kriittisesti. Vastaavasti tutkimukseni antavat tuotekehittäjille tietoa siitä, miten työskennellään loppukäyttäjien kanssa läpi teknologian elinkaaren", Hyysalo kertoo.

Sampsa Hyysalo on koko tutkijanuransa ajan tarkastellut teknologiaa ja innovaatioita eri näkökulmista. Hän on julkaissut runsaasti. Hyysalo on toiminut myös soveltavan innovaatiokehityksen parissa. 

Palkinto yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta myönnetään tutkijalle, joka on merkittävällä tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisännyt toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Akatemiapalkinnoilla kannustetaan urallaan dynaamisessa vaiheessa olevia tutkijoita

Akatemia myönsi palkinnot nyt kahdeksatta kertaa. Palkittavien tutkijoiden tulee olla akatemiatutkijan tehtävässä tai työskennellä Suomen Akatemian rahoittamina tutkijatohtoreina. Palkittavista päättää Akatemian hallitus tieteellisten toimikuntien esityksestä. Palkitsemisella annetaan tunnustusta ja kannustusta urallaan dynaamisessa vaiheessa oleville tutkijoille sekä kiinnitetään huomiota Akatemian tärkeinä pitämiin tavoitteisiin. Palkintoesine on Miia Liesegangin suunnittelema lasiteos ”Hetki”.

 

Kuvat:

Heli Skottmanin ja Sampsa Hyysalon valokuvat ovat saatavilla Suomen Akatemian verkkosivuilla Http://mediabank.aka.fi . Kuvat löytyvät tilaisuuden nimellä "Academyday 2010" sekä henkilöiden nimillä.

Tilaisuudessa otetut kuvat ovat saatavilla STT:n kautta 14.10. noin klo 17.30 lähtien osoitteessa: www.sttinfo.fi

Lisätietoja:

- ylijohtaja (hallinto) Ossi Malmberg, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8230, ossi.malmberg(at)aka.fi.
- akatemiatutkija Heli Skottman, Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea, p. +358 50 396 9645, heli.skottman(at)regea.fi
- tutkijatohtori Sampsa Hyysalo, Helsingin yliopisto, p. +358 41 529 1719, sampsa.hyysalo(at)helsinki.fi

 

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Risto Alatarvas
p. (09) 774 88 345, 040 828 0648
risto.alatarvas(at)aka.fi


 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »