SV EN

Veden käyttöön liittyvät ristiriidat kärjistyvät

29.04.2010

Väestönkasvu, kaupungistuminen, lisääntyvät päästöt, viljelymaan rappeutuminen ja ilmaston vaihtelut heijastuvat maapallon vesivarojen hallintaan ja riittävyyteen. Erityisen vaikea tilanne on monissa kehittyvissä maissa, joissa on herännyt huoli pahenevista vesikriiseistä ja jopa vesisodista niin maiden kuin niiden eri alueiden välillä.

”Nopea väestönkasvu ja kaupungistuminen vaikuttavat ruoan tuotantoon. Maataloustuotantoa täytyy tehostaa, koska peltoalaa tuskin pystytään lisäämään. Ja tuotannon tehostaminen vaatii vesivarojen tehokasta käyttöä”, professori Olli Varis Aalto-yliopiston Vesi & kehitys -ryhmästä kuvailee. Ryhmä tutkii muun muassa vesivarojen kokonaisvaltaista hallintaa ja suunnittelua sekä kansainvälisiä vesikysymyksiä.

Varis korostaa, että samalla kun veden käyttötarpeet kasvavat, sen käyttökelpoisuus heikkenee esimerkiksi teollisuuspäästöjen ja yhdyskuntien luonnollisen ainekierron katkeamisen takia. Vesivaroja, erityisesti pohjavesiä, hyödynnetään yli niiden luonnollisen uusiutumiskyvyn. ”Veden puutteesta kärsivissä maissa asuu jo 60-90 prosenttia maailman väestöstä ja osuus kasvaa tulevaisuudessa nopeasti.”

Vesivarat energiantuotantoon

Veden käyttöön liittyvät ristiriidat näkyvät erityisen hyvin Mekong-joen alueella Kaakkois-Aasiassa. Lähes 5000 kilometriä pitkä joki on yksi maailman suurimmista vielä lähes vapaana virtaavista joista. Alueen maat, etunenässä Kiina ja Laos, haluavat kuitenkin valjastaa jokialueen vedet energiantuotannon ja maatalouden tarpeisiin. Vesi & kehitys -ryhmä on perehtynyt Mekongin alueen vedenkäytön tilanteeseen muun muassa Suomen Akatemian tutkimusrahoituksella.

Mekongiin ja sen sivujokiin on suunnitteilla jopa yli sata vesivoimalaa. Padot olisivat taloudellisesti tuottavia, mutta toteutuessaan ne heikentäisivät mahdollisuuksia perinteisten veteen liittyvien elinkeinojen harjoittamiseen. Erityisenä huolena on alueen kalakanta, joka tuo toimeentulon ja ruoan miljoonille ihmisille, joista monet elävät köyhyydessä.

”Mekongin kalastuksen taloudellinen arvo on samaa luokkaa kuin vesivoimasta saadut hyödyt. Vuosittaisen kalansaaliin arvoksi on arvioitu jopa kolme miljardia Yhdysvaltain dollaria”, kertoo tutkija Marko Keskinen, joka on tutkinut Mekong-joen vesivarojen hallintaa tuoreessa väitöskirjatutkimuksessaan. ”Mekongin nykyiset suunnitelmat liittyvätkin suurempiin kysymyksiin kehityksen suunnasta ja vallasta. Keskitetyt patohankkeet muuttavat joesta saatavan hyödyn jakautumista perustavalla tavalla.”

Keskisen mukaan vesivarojen kehittäminen on muuttunut sekä valtioiden välillä että niiden sisällä monimutkaiseksi poliittiseksi vyyhdiksi, jossa vesien käyttömuotoihin liittyvät monet intressit törmäävät. ”Samalla veden hallinnan muodot muuttuvat yhä kokonaisvaltaisemmiksi, mikä on sinällään hyvä suuntaus. Todellisuus on kuitenkin hyvin moniulotteinen eikä kokonaisvaltaisilla veden käytön hallintaan tähtäävillä toimintatavoilla useinkaan saavuteta toivottuja tuloksia.”

Keskisen mukaan monet kokonaisvaltaiset lähestymistavat laiminlyövät laajemmat filosofiset ja käsitteelliset ulottuvuudet. ”Koska veden hallinnassa on mukana useita vuorovaikutuksessa olevia toimijoita, kyse on kuitenkin aina myös poliittisista ja jopa henkilökohtaisista prosesseista. Tärkeää on siis myös se, millä tavoilla eri ryhmät tekevät yhteistyötä ja ovat vuorovaikutuksessa sekä toistensa kanssa että ryhmän sisällä.”

Lisätietoja:
Professori Olli Varis, Aalto-yliopisto/Teknillinen korkeakoulu, p. (09) 4702 3844, olli.varis(at)tkk.fi
Tutkija Marko Keskinen, Aalto-yliopisto/Teknillinen korkeakoulu, p. (09) 4702 3833,
050 382 4626,  keskinen(at)iki.fi

Vesi&kehitys -ryhmän tutkimuksesta
water.tkk.fi/global

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

 

 


 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »