SV EN

Uusi tutkimusohjelma edistämään
lasten ja nuorten hyvinvointia

Suomen Akatemia on käynnistänyt Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (SKIDI-KIDS) -tutkimusohjelman, jossa tutkitaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintamalleja ja suojaavia tekijöitä, lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia, riskejä ja niiden hoitoa sekä lasten ja nuorten kasvun ympäristöjä. Ohjelma pyrkii myös luomaan työkaluja tietoon perustuvan yhteiskunnallisen keskustelun käymiseksi, poliittisen päätöksenteon tueksi ja tutkimustulosten hyödyntämiseksi.

Ohjelmassa on kolme teema-aluetta: lapsuuden kasvuympäristöt, palvelujärjestelmät ja lasten terveyden ja terveyden edistämisen haasteet. Näiden lisäksi tutkimusohjelman läpileikkaavana teemana on eriarvoistumisen ja syrjäytymisen syihin perehtyminen.

Lapsuus käsittää tässä tutkimusohjelmassa elämänkaaren alkuosan lapsen syntymästä murrosikäkehityksen loppuun saakka. Vaikka murrosikäkehitys ajoittuukin yksilöllisesti, katsotaan sen pääsääntöisesti päättyvän noin 18 vuoden iässä.

Tutkimusohjelman tuottama tieto auttaa ymmärtämään ja kehittämään lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia monilla tasoilla, kuten perheen arjessa sekä suhteessa päättäjiin ja palvelujärjestelmiin. Ohjelma pyrkii myös luomaan hyvinvoinnin mittaamiselle yksinkertaisia ja toimivia välineitä. Tutkimusohjelman avulla kehitetäänkin uusia, monimuotoisia tutkimusmenetelmiä, joiden avulla lapsen oma ääni ja omat näkemykset saadaan esille hyvinvointi- ja terveystutkimuksessa. Osassa hankkeita  lapset osallistuvatkin mukaan  aktiivisina toimijoina.

Akatemia toteuttaa ohjelman yhteistyössä opetusministeriön ja kanadalaisen tutkimusrahoittajan kanssa (Canadian Institutes of Health Research, CIHR). Ohjelma rahoittaa vuosina 2010-2013 yhdeksää konsortiota eli tutkimusyhteistyöhanketta ja kahdeksaa yksittäistä tutkimushanketta. Akatemian rahoitusosuus on 8,5 miljoonaa euroa ja opetusministeriön
575 000 euroa.

Ohjelman hankkeet

Lisätietoja ohjelmasta antaa ohjelmapäällikkö Jukka Reivinen, sp. jukka.reivinen@aka.fi tai p. 040 848 7964.

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. (09) 7748 8327
leena.vahakyla@aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »