Suomen Akatemialta yhdeksän miljoonaa fotoniikan tutkimukseen

04.05.2010

Suomen Akatemian Fotoniikka ja modernit kuvantamismenetelmät -tutkimusohjelman rahoitettavat hankkeet on valittu. Rahoitusta myönnettiin 11 tutkimuskonsortiolle ja kahdelle yksittäiselle hankkeelle. Ohjelmassa rahoitetaan lisäksi kansainvälisiä yhteistyöhankkeita Japanin, Brasilian, Kiinan ja Venäjän tutkimusrahoitusorganisaatioiden kanssa.
Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusohjelmaa yhdeksällä miljoonalla eurolla. Nelivuotinen tutkimusohjelma käynnistyi tämän vuoden alussa.

Tutkimusohjelman tavoitteita vahvistaa Suomen Akatemian, Tekesin ja japanilaisen tutkimusrahoittajan Japan Science and Technology Agencyn (JST) järjestämä yhteishaku fotoniikan, optoelektroniikan, aurinkokennojen ja akkujen materiaalien tutkimuksen aihealueelta.  Yhteishaussa Akatemia rahoittaa neljää hanketta ja Tekes yhtä yhteensä vajaalla kahdella miljoonalla eurolla. Japanilaisia yhteistyökumppaneita rahoittaa JST.

Yksi nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista

Fotoniikka-termiä käytetään nykyisin optiikan ja optoelektroniikan yhteisnimenä. Fotoniikassa tutkitaan valon tuottamista, havaitsemista ja valon kulun ohjailua. Ala on syntynyt monitieteisen vuorovaikutuksen tuloksena, mutta sen juuret ovat vahvasti fysiikassa. 

Fotoniikan ja kuvantamisen tutkimus- ja teknologiahankkeilla on jatkossa kasvava merkitys, sillä ne edustavat yhtä nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista kansainvälisesti ja myös Suomessa. Fotoniikkaa hyödynnetään tieto-, viestintä- ja kuvantamistekniikoissa, valaistus- ja näyttöteknologioissa, tuotanto- ja valmistusteknologioissa sekä biotieteissä ja terveydenhuollossa.

Fotoniikka ja modernit kuvantamismenetelmät -tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti merkittävää tutkimustietoa fotoniikan eri osa-alueilla ja ohjata suomalaista tutkimusta innovatiivisten alan menetelmien ja kokonaisratkaisujen kehittämiseen. Ohjelman teema-alueita ovat optiset materiaalit ja vuorovaikutusprosessit, uudet kuvantamistekniikat ja bio- ja lääketieteellinen fotoniikka.

Kustannustehokkaita aurinkoenergiasovelluksia ja uusia kuvantamismenetelmiä lääketieteeseen

Fotoniikka-tutkimusohjelman rahoitettavissa hankkeissa tutkitaan muun muassa uusia kuvantamismenetelmiä käytettäväksi mikro-metrologian ja biolääketieteen sovelluksissa sekä erilaisia fotoaktiivisia materiaaleja kustannustehokkaiden aurinkoenergiasovellusten kehittämiseen. Ohjelmassa kehitetään myös uutta optista mittausmenetelmää mikro- ja nanokomponenttien dynaamiseen karaterisointiin.

FiDiPro-professori Ari Fribergin (Aalto-yliopisto/TKK) johdolla tutkitaan optista koherenssitomografiaa ja valkoisen valon interferenssikuvantamista. Näitä kuvantamismenetelmiä voidaan käyttää monipuolisesti mikro-metrologiassa ja biolääketieteessä. Tutkijat uskovat, että näillä lähteillä kuvantamismenetelmien ominaisuuksia voidaan huomattavasti parantaa. Konsortiossa paneudutaan myös fysiikan perustutkimusta edustaviin osa-alueisiin.

Usean yliopiston Kustannustehokkaat aurinkosähköiset materiaalit -yhteishankkeessa tutkitaan erilaisia fotoaktiivisia materiaaleja tavoitteena kehittää kustannustehokkaita aurinkoenergiasovelluksia. Tutkimuksessa pyritään parantamaan aurinkokennojen hyötysuhteita ja elinikää sekä kehittämään materiaaleja ja karakterisointimenetelmiä, jotka soveltuvat teollisen mittakaavan tuotantoon.  Hankkeessa on  mukana tutkimusryhmiä Aalto-yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, VTT:stä ja Åbo Akademista.

Kuopion ja Helsingin yliopistojen tutkimuksessa tutkitaan uusia lähestymistapoja reaktiivisten happiradikaalien kuvantamiseksi neurodegeneratiivisten tautien eläinmalleissa.  Fotoniikan tekniikoita käytetään nykyään endogeenisten happiradikaalien visualisointiin elävistä soluista ja kudoksista reaaliajassa. Näiden tekniikoiden puutteena on kuitenkin se, että nykyiset merkkiaineet eivät huonon valostabiiliuden takia salli toistettavuutta. Nyt kehitettävä uusi menetelmä mahdollistaa nopean ja hyvin kontrolloidun kuvantamisen. Se tuo käyttöön uuden ja luotettavan menetelmän aivosairauksien kuten Alzheimerin taudin, migreenin ja aivoinfarktin tutkimiseen. Konsortiota johtaa  professori Rashid Giniatullin Kuopion yliopistosta.

Tampereen teknillisen yliopiston ja Japanin Electro-Communications -yliopiston välisen yhteishankkeen tavoitteena on kehittää uudentyyppisiä, nanohiukkasista koostuvia metalli-dielektrisiä hybridimateriaaleja epälineaarisen optiikan sovelluksiin. Hiukkasten ominaisuudet optimoidaan epälineaarisia optisia vasteita varten ja niitä käytetään ultralyhyiden laserpulssien ominaisuuksien säätämiseen. Hanke on luonteeltaan perustutkimusta, mutta sen tuloksilla voi olla merkitystä fotoniikan komponenttien tai lääketieteellisen kuvantamisen kannalta.

Yhteishankkeen suomalainen johtaja on professori Martti Kauranen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Anssi Mälkki, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8300, anssi.malkki(at)aka.fi
www.aka.fi/fotoniikka

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »