SV EN

Suomen Akatemialta 12 miljoonaa ilmastonmuutoksen tutkimukseen

01.09.2010


Suomen Akatemian ilmastonmuutoksen tutkimusohjelman (FICCA) rahoitettavat hankkeet on valittu. Rahoitusta myönnettiin 11 tutkimuskonsortiolle. Ohjelmassa rahoitetaan lisäksi myöhemmin kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, suunnitelmien mukaan ainakin Kiinan ja Venäjän tutkimusrahoitusorganisaatioiden kanssa.
Suomen Akatemia rahoittaa tutkimusohjelmaa 12 miljoonalla eurolla. Nelivuotinen tutkimusohjelma alkaa ensi vuoden alussa.

Tutkimusohjelmaa vahvistaa kansallinen yhteistyö Tekesin valmisteleman ilmastotalouden ohjelman ja sektoritutkimuksen neuvottelukunnan ilmastopolitiikkaa tukevan tutkimuksen (SETUILMU) kanssa. FICCA kuuluu EU:n tukemaan eurooppalaiseen ilmastonmuutoksen rahoittajien verkostoon CIRCLE-2 ERA-Net.

Tutkimuksella tietoa, osaamista ja hyödynnettävyyttä

Ilmastonmuutos on yksi keskeisistä maailmanlaajuisista haasteista. Ilmastonmuutosta ilmiönä sekä sen vaikutuksia laajasti tutkitaan intensiivisesti eri puolilla maailmaa.

”Akatemian uuden tutkimusohjelman perusteena on tarve tehdä nykyistä enemmän tieteidenvälistä ja eri tiedetraditioihin nojaavaa tutkimusta. Monitieteistä tutkimusta tarvitaan liittämään yhteen tietoa eri aloilta ja edistämään sitä kautta ymmärrystä ilmastonmuutoksesta”, ohjelmapäällikkö Paavo-Petri Ahonen sanoo. Tutkimustietoa tarvitaan myös edistämään yhteiskunnallista keskustelua ja tukemaan kansallisia ja kansainvälisiä päätöksiä.

Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa uutta tutkittua tietoa ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja hallinnasta ja kasvattaa alan monitieteistä osaamista Suomessa. ”Tutkimustuloksilla halutaan palvella suomalaista yhteiskuntaa, mikä näkyy osaltaan myös siinä, että useat ohjelman hankkeet sijoittuvat strategisten huippuosaamisen keskittymien (SHOK) aloille. Kansainvälisesti ohjelma edistää alan tutkimusta yhteistyöhankkeilla ja osallistumalla eurooppalaiseen tutkimusverkostoon.”

Tieteidenvälinen näkökulma tutkimuksen tavoitteena

FICCA-tutkimusohjelman rahoitettavissa hankkeissa on edustettuna laajasti eri tutkimus- ja tieteenaloja ja ohjelman tutkimuskohteiksi tavoitellut ympäristön ja yhteiskunnan väliset vuorovaikutukset ovat hyvin esillä. Tutkimuskonsortioissa yhdistyvät esimerkiksi kasvatustiede ja ympäristötutkimus sekä toisaalta geotieteet ja kulttuurien tutkimus.

MARISPLAN-konsortiossa tutkitaan, miten ilmasto vaikuttaa Itämeren ekosysteemiin ja sen käyttöön. Työssä käytetään ilmasto-, meri-, valuma-alue- ja ekosysteemimalleja. Hankkeessa tutkitaan, miten yhteiskunta voi sopeutua ilmastonmuutokseen ja miten merellistä aluesuunnittelua pitää kehittää. Konsortio yhdistää ilmastonmuutoksen, valuma-alueiden, meren fysiikan, kemian ja biologian sekä talouden, sosioekonomian ja ympäristöpolitiikan tutkijoita. Tutkimus tehdään Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen yhteistyönä. Konsortiota johtaa tutkimusprofessori Markku Viitasalo Suomen ympäristökeskuksesta.


ECONADA-konsortiohanke tuo uutta tietoa metsien sopeutumisesta ilmastonmuutokseen sekä metsänhoidollisista sopeutumiskeinoista. Tutkimuksessa haetaan taloudellisesti kannattavimmat ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät metsien käsittelyvaihtoehdot kuuselle, männylle ja koivulle. Projektissa yhdistetään realistiset, prosessipohjaiset metsänkasvua kuvaavat ekologiset mallit erilaisiin ilmastonmuutosennusteisiin ja edelleen metsänkäsittelyn taloudelliseen optimointiin. Tutkimus tehdään Metsäntutkimuslaitoksella ja Helsingin yliopistossa. Konsortiota johtaa vanhempi tutkija Raisa Mäkipää Metsäntutkimuslaitokselta.


Kaikki rahoitusta saaneet tutkimuskonsortiot
www.aka.fi/ficca

Lisätietoja:Ohjelmapäällikkö Paavo-Petri Ahonen, Suomen Akatemia, p. 040 1896 233, paavo-petri.ahonen(at)aka.fi
www.aka.fi/ficca


Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »