EN

Suomen Akatemia rahoittaa suomalais-japanilaista asumisen tutkimusta

20.09.2010
 

Suomen Akatemia ja japanilainen tutkimusrahoitusorganisaatio Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) vahvistavat suomalais-japanilaista yhteistyötä asumisen tutkimuksessa. Akatemia rahoittaa neljää alan tutkimushanketta yhteensä miljoonalla eurolla. JSPS rahoittaa tutkimushankkeiden japanilaisia osapuolia. Hankkeet liittyvät Akatemian uuteen Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelmaan, joka alkaa ensi vuonna.

”Japanissa tehdään korkeatasoista ja mielenkiintoista asumiseen liittyvää tutkimusta. Lisäksi japanilaistutkijoita kiinnostavat samat aihealueet kuin suomalaisiakin. Yhteisiä kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa väestön ikääntymisen mukanaan tuomat vaatimukset asumiselle, kestävien energiaratkaisujen kehittäminen sekä liikenneratkaisut”, ohjelmapäällikkö Petteri Pietikäinen perustelee.

 

Akatemialta rahoitusta saivat seuraavat tutkimushankkeet:

Katsuyuki Haneda (Aalto-yliopisto) sai  240 000 euroa hankkeeseen, jossa tutkitaan langattomien tiedonsiirtojärjestelmien hyödyntämistä terveydenhuollon ja hoitotoimenpiteiden laadun parantamiseksi.
Hankkeessa pyritään luomaan tieteellinen perusta langattomien järjestelmien suunnittelua ja testausta varten lääketieteellisiin ja terveydenhuollon tarpeisiin. Tutkimustuloksilla voidaan edistää ikääntyvän väestön hyvinvoinnin kehittämistä.
 
Marketta Kytän (Aalto-yliopisto) hankkeessa tehdään vertailevaa ja paikallistettua tutkimusta ekososiaalisesti kestävästä yhdyskunnasta Suomessa ja Japanissa. Tutkimuksessa selvitetään sitä, millä ehdoilla ekologisesti kestävä kaupunkiyhdyskunta Suomessa ja Japanissa voi olla myös sosiaalisesti kestävä ja kokemukselliselta laadultaan korkea eli elämänlaatua, arjen toimintaa ja hyvinvointia tukeva ympäristö. Tavoitteena on yhdistää elinympäristön yksilöllisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmat keskusteluun ekologisesti kestävän yhdyskuntarakenteen ehdoista. Akatemia rahoittaa hanketta 240 000 eurolla.

Juha Röning Oulun yliopistosta sai 240 000 euroa hankkeelle, jossa kehitetään interaktiivista tilannetietoista järjestelmää energiatehokkaampaan asumiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää vuorovaikutteinen ja tilannetietoinen sensoritietoon perustuva palaute- ja ohjausjärjestelmä, joka tukee energiatehokasta asumista. Järjestelmä pyrkii saamaan asukkaat tietoiseksi energiankulutustavoistaan ja täten vähentämään energiankulutuksestaan aiheutuvia menoja ja päästöjä.

Liisa Tyrväinen (Metsäntutkimuslaitos) tutkii viheralueiden stressiä vähentäviä ominaisuuksia ja selvittää viheralueiden käytön kulttuurisia eroja arjen asuinympäristöissä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muun muassa maankäytön suunnittelussa ja viheralueiden hoidossa ja siten parantaa asuinympäristöjen laatua. Suomen Akatemia rahoittaa hanketta 240 000 eurolla.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Petteri Pietikäinen, Suomen Akatemia, p. 0400 362 808, petteri.pietikainen(at)aka.fi
Tiedeasiantuntija Aki Salo, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8244, aki.salo(at)aka.fi

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »