SV EN

Sukupuolihierarkiat yhä vallalla työpaikoilla

30.3.2010

Tietyt tavat määritellä tasa-arvo voivat ylläpitää sukupuolten välisiä hierarkioita suomalaisilla työpaikoilla. Esimerkiksi vaatimus pitää naisia ”yhtä hyvinä kuin miehet” tekee miehestä normin, johon naista verrataan.

Suomalaisilla työpaikoilla keskustelua tasa-arvon määritelmästä ei ole pidetty tärkeänä, mutta määritelmät vaikuttavat siihen, mitkä ja kenen ongelmat mielletään tasa-arvo-ongelmiksi. Tasa-arvotyön yhdeksi tavoitteeksi tulisikin ottaa avoin keskustelu tasa-arvosta ja siitä, mihin tasa-arvotyöllä pyritään – muuten voidaan päätyä vahvistamaan niitä rakenteita, joita oli tarkoitus purkaa”, selvittää tutkija Hanna Ylöstalo.

Tutkija Minna Leinosen mukaan viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvät kokemukset ovat yhteydessä naisten ja miesten asemaan työpaikan hierarkiassa. Tasa-arvon edistämiseen keskittyvissä ryhmäkeskusteluissa vähiten sukupuolta ja kokemusta käsittelivät johtavassa asemassa olevat miehet, tyypillisimmin puolestaan työntekijäasemassa olevat naiset.

Ylöstalo tutkii tasa-arvon määritelmiä ja Leinonen sukupuolen ja hierarkian yhteyksiä suomalaisilla työpaikoilla. Tutkimukset ovat osa Suomen Akatemian rahoittamaa Valta Suomessa -tutkimusohjelmaa.

”Työpaikoilla halutaan vaikuttaa erityisesti mies- ja naisalojen yhtäläiseen arvostukseen, palkkaukseen ja työnjakoon.  Myös miehet ovat entistä enemmän huolissaan asemastaan, työhyvinvoinnistaan ja palkkauksestaan, mutta miesenemmistöisissä organisaatioissa naiset kokevat edelleen epätasa-arvoa yleisemmin kuin miehet”, Leinonen kertoo.

 

Yhtäläisten oikeuksien olemassaolo ei vielä riitä


Ylöstalon mukaan pelkkä yhtäläisten oikeuksien olemassaolo ja se, että naisia ei aktiivisesti estetä pyrkimästä mihinkään työtehtävään, ei riitä oikeuksien toteutumiseen käytännössä. Tämä näkyy esimerkiksi palkkaeroina. Tasa-arvo yhtäläisinä oikeuksina on yksi tapa määritellä tasa-arvo. Näkemys korostaa ihanteenaan työpaikkaa, jossa sukupuolella ei ole merkitystä.

Sukupuolieroa korostava tasa-arvo lähtee siitä, että naiset ja miehet ovat erilaisia, mutta samanarvoisia. Sukupuolieroa korostavaan tasa-arvonäkemykseen liittyy usein kriittinen näkemys siitä, että miehet ja ”miehinen” ovat työelämässä arvostetumpia kuin naiset ja ”naisellinen”, mikä heijastuu esimerkiksi siihen, että johtajista valtaosa on miehiä.

Moninainen tasa-arvonäkemys korostaa sitä, että tasa-arvo on laajempi kuin sukupuolten välinen asia ja tasa-arvotyön tulisi pitää sisällään sukupuolten tasa-arvon ohella muun muassa etninen ja seksuaalinen tasa-arvo. Näkemyksen ongelmana on se, että sukupuolten tasa-arvo saattaa unohtua ja ”ihmisten tasa-arvon” korostaminen voi muuttua verhotuksi tavaksi vastustaa sukupuolten tasa-arvoa.

Hanna Ylöstalon mukaan tasa-arvo on asia, jota lähes jokainen sanoo kannattavansa, eikä sitä voi kasvojaan menettämättä suoraan vastustaa. Sen vuoksi tasa-arvoa vastustetaankin työpaikoilla erottamalla ”oikea” tasa-arvo ”väärästä” ja asettumalla oikean puolelle, väärää vastaan. Esimerkiksi naisten aktiivista toimintaa omien etujen, kuten parempien palkkojen, puolesta on pidetty työpaikoilla monesti vääränä tavoitteena.

Miksi miehet niin usein puuttuvat työpaikkojen tasa-arvokeskusteluista? Yhtenä avaintekijänä voidaan pitää omien kokemusten puutetta tai sitä, että omia kokemuksia ei liitetä sukupuoleen. Minna Leinonen näkee työpaikkojen haasteena sen, miten luoda yhteistä ymmärrystä asiasta, johon kaikilla ei ole pääsyä kokemuksen kautta.

Lisätietoja:
• Tutkija Hanna Ylöstalo, Tampereen yliopisto: p. (03) 3551 7257, hanna.ylostalo@uta.fi
• Tutkija Minna Leinonen, Tampereen yliopisto, p. (03) 3551 7262, minna.leinonen@uta.fi

Suomen Akatemian viestintä
tiedotusharjoittelija Tea Kalska
p. (09) 7748 8401
tea.kalska@aka.fi

 

 

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »