Sidosryhmäsuhteet keskeisiä yrityksen arvon luomisessa

30.08.2010

Yrityksen sidosryhmät ovat yrityksen arvon luomisessa tärkeitä ja liiketoiminnan arvo syntyy sidosryhmäsuhteissa.  Yrityksen sidosryhmät ja sidosryhmäsuhteet ovat nykytaloudessa erityisen merkittäviä silloin, kun arvon luomisen perusteita muutetaan. Asia käy ilmi Suomen Akatemian Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelmassa tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin yrityksen arvon luomisen käytäntöjä tilanteessa, jossa tutkimuksen kohteena ollut yritys kävi läpi muutoksen suuren teollisuuskonsernin alueellisesta palveluyksiköstä itsenäiseksi palveluyritykseksi. Muutos pakotti yrityksen kysymään, kenelle se luo arvoa ja miten.

”Kun yritykset etsivät kumppanuuksia laajentaakseen osaamistaan ja toimintaansa omien perusresurssiensa ulkopuolella, osoittautuvat tieto, osaaminen ja luottamus ohittamattomiksi ominaisuuksiksi suhteessa”, kuvailee asiaa tutkinut KTT Päivi Myllykangas. Osaamisen kehittäminen sidosryhmäsuhteissa oli tutkitussa tapauksessa välttämätöntä, kun liiketoiminnan perusteet muuttuivat tuotannon ohjaamasta  toiminnasta ensisijaisesti asiakkaiden ja markkinoiden kuulemiseen.

Myllykankaan mukaan osaamisen muutoksen tarve näkyi henkilöstön näkökulmasta eniten suhteessa asiakkaaseen. Kohdeyrityksen henkilöstölle tämä tarkoitti ajattelutavan muutosta palveluiden tuottamisessa.  Palvelun ymmärtäminen suhteen keskeisenä tekijänä, asiakkaan ja toimittajan roolien hahmottaminen uudella tavalla ja asiakkaan merkityksen kaikkinainen korostuminen edellytti kykyä oppia uutta ja yhdistellä osaamisia uudella tavalla. Strategisessa muutoksessa ei riittänyt, että oma osaaminen muuntuu tai lisääntyy, vaan myös suhteen toisen osapuolen on opittava näkemään asioita uudella tavalla.

Kokonaispalvelua tarjotessaan yrityksen on tunnettava asiakkaan prosessit jopa asiakasta paremmin ja osoitettava palvelun asiakkaalle tuottama hyöty. ”Luottamus oli aihe, josta keskusteltiin ja joka tuli esiin jokaisessa tärkeässä sidosryhmäsuhteessa. Uuden organisaation rajojen vaikutus aiemmin samassa korporaatiossa työskennelleiden henkilöiden väleihin vahvisti oletusta, että kumppanuuteen pyrkivissä sidosryhmäsuhteissa luottamuksessa on haastavaa muun muassa sen laajentaminen yksilötasolta organisaatiotasolle”, Päivi Myllykangas sanoo.

Lisätietoja:
KTT Päivi Myllykangas, aluepäällikkö, EK Aluetoiminta, p. 040 743 6417, paivi.myllykangas(at)ek.fi

Liike2-tutkimusohjelmasta:
Professori Asta Salmi, ohjelmapäällikkö, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, p. (09) 470 38519, asta.salmi(at)hse.fi

Liiketoimintaosaamisen (Liike2) tutkimusohjelman (2006-2009) tavoitteena on tutkia suomalaisen talouden kannalta keskeisenä pidetyn liiketoimintaosaamisen eri ulottuvuuksia. Ohjelmaa rahoittavat Suomen Akatemia, Työsuojelurahasto ja Venäjän humanistinen rahasto ja sitä koordinoi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. www.aka.fi/liike2

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

 


 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »