SV EN

Psykososiaalisilla tekijöillä on merkittävä vaikutus ylipainoisuuteen

26.08.2010

Psykososiaalisilla tekijöillä, kuten masennusoireilla, itsekontrollilla, omaa pystyvyyttä koskevilla odotuksilla ja sosiaalisella tuella on yhteys ylipainoon. Myös sosio-ekonomisten tekijöiden, kuten koulutustaustan, havaittiin olevan yhteydessä ylipainoisuuteen ja siihen vaikuttaviin psykososiaalisiin tekijöihin. Muun muassa nämä asiat selviävät tänä syksynä päättyvän Suomen Akatemian Ravitsemus, elintarvikkeet ja terveys -ohjelman osana tehdyn tutkimuksen tuloksista.

Tutkimusta johtaneen professori (mts.) Ari Haukkalan sekä väitöskirjatutkija Hanna Konttisen mukaan esimerkiksi tunteiden, syömisen ja lihavuuden välinen yhteys tuli tutkimuksessa esiin selvästi. ”Painonhallintaohjelmissa ja -ohjauksessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota ruokavalintoihin ja liikuntaan vaikuttaviin psykologisiin ja sosiaalisiin tekijöihin”, he painottavat.

Tutkimuksessa havaittiin muun muassa, että pidemmän koulutuksen saaneet ovat keskimääräisesti vähemmän ylipainoisia kuin lyhyemmän koulutuksen saaneet. Tätä selittää osin ruuan valintaperusteissa havaittu hienoinen ero sekä se, että he harrastivat enemmän liikuntaa vapaa-ajallaan. He myös raportoivat saavansa enemmän sosiaalista tukea ja uskoivat paremmin pystyvänsä ylläpitämään liikuntaharrastusta kuin muut.

Tunteilla on keskeinen osa syömiskäyttäytymisessä ja tunnesyöminen on yhteydessä suurempaan lihavuuteen sekä miehillä että naisilla. Tunnesyöminen on kuitenkin yleisempää naisten keskuudessa. Myös masentuneisuuden ja ylipainon välillä on yhteys, joka selittyy osaksi masentuneiden suuremmalla taipumuksella tunnesyömiseen sekä heikompaan kykyyn ylläpitää liikuntaharrastusta. Tunnesyöjät ja masentuneet raportoivat lisäksi syövänsä makeita ja suolaisia energiapitoisia ruokia useammin kuin muut.

Syömisen tietoinen rajoittaminen näyttää olevan toimiva ratkaisu ylipainoisten painonhallinnassa. Normaalipainoisilla huomion kiinnittäminen syömisen rajoittamiseen saattaa taas ilmentää ongelmia painonhallinnassa.

Suomalaista väestöä edustava 5025 vastaajan otos kerättiin osana terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemää kansallista FINRISKI-tutkimusta. Tutkimus sisälsi sekä terveystarkastuksen että -kyselyn elämäntyylitekijöistä, ruokailutavoista sekä psykososiaalisista tekijöistä.

 
Lisätietoja antavat professori Ari Haukkala ja tutkija Hanna Konttinen Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta.

Ari Haukkala: p. 09-191 24891, etunimi.sukunimi@helsinki.fi 
Hanna Konttinen: p. 09-191 24892, etunimi.sukunimi@helsinki.fi 

www.aka.fi/elvira


Suomen Akatemian viestintä
Viestintäharjoittelija Katri Koskela
p. (09) 7748 8401
etunimi.sukunimi@aka.fi 
 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »