Pääjohtaja Mattila: KITARA-ohjelma loi pohjaa SHOK-yhteistyölle

11.11.2010

” Monitieteisyys on Suomen Akatemialle tärkeä tutkimuspoliittinen tavoite. Tiedämme, että tieteiden rajapinnoilla syntyvät usein kiinnostavimmat uudet avaukset.  Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan -tutkimusohjelma onnistui kansainvälisen arvioinnin mukaan monitieteisyydessä hyvin”, totesi Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila KITARA-tutkimusohjelman arviointiraportin julkistustilaisuudessa tänään.

Mattilan mukaan Akatemia pitää tärkeänä, että myös sellaisessa tutkimuksessa, jonka tavoitteena ovat kaupalliset sovellukset, tieteellisen tutkimuksen panos ja rikastava vaikutus näkyvät. KITARA-tutkimusohjelman käynnistämisen jälkeen Suomessa on toimintansa aloittanut kuusi ns. strategisen huippuosaamisen keskittymää, SHOKia. Metallituotteiden ja  koneenrakennuksen alalle perustettiin vuonna 2008 FIMECC Oy ja  rakennetun ympäristön alalle vuonna 2009 RYM Oy. Suomen Akatemia ja Tekes ovat tukeneet näiden keskittymien perustamista ja toimintaa.

”Uskon, että myös KITARA-ohjelma on vähintäänkin välillisesti vaikuttanut SHOK-toiminnan käynnistymiseen. Toivon myös, että jatkossakin alan korkeatasoiset tutkijat ovat hyvässä vuorovaikutuksessa alansa SHOKien kanssa”, Mattila totesi.
Suomen Akatemia julkisti vuosi sitten laajan selvityksen Suomen tieteen tilasta ja tasosta. Raportissa todettiin, että kone- ja valmistustekniikan tutkimusalalla on runsaasti teknologista osaamista ja vahvaa yhteistyötä teollisuuden kanssa.

”Alalla on kuitenkin vähän tohtoreita, perustutkimuksen uusia avauksia on vähän, samoin poikkitieteellistä tutkimusta. Rakennustekniikkaa koskevissa  arvioissa oli samanlaisia löydöksiä. Nuoria opiskelijoita on alalla ilahduttavasti ja alan yhteistyö on toimivaa. Perustutkimusta on kuitenkin vähän ja tieteellisen tutkimuksen traditio puuttuu.”

Tieteen tila ja taso -raportissa suositeltiin näille aloille perustutkimuksen vahvistamista ja tieteellisen julkaisutoiminnan lisäämistä.  Myös tutkimuksen kansainvälisyydessä on vielä kehittämisen varaa.

”Asian voi tiivistää siten, että  näiden alojen tieteellisen tutkimuksen kulttuuria on vahvistettava. KITARA-tutkimusohjelmalla on osaltaan vastattu näihin haasteisiin, mutta luonnollisestikaan millään yksittäisellä ohjelmalla ei minkään alan kaikkia kehittämistarpeita poisteta”, Mattila sanoi.

Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan (KITARA) -tutkimusohjelma toteutettiin vuosina 2005-2009. Suomen Akatemian lisäksi sitä rahoittivat Tekes ja ympäristöministeriö. KITARA-ohjelman tavoitteena oli vahvistaa kone- ja rakennusalojen perustutkimusosaamista hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. Ohjelman hankkeista kahdeksan oli rakennustekniikan aihealueelta, neljä konetekniikan ja kolme automaatiotekniikan alueelta. Nelivuotisen ohjelman kokonaisrahoitus oli 8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Markku Mattila, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8210, markku.mattila(at)aka.fi

Arviointiraportti on kokonaisuudessaan luettavissa Suomen Akatemian verkkosivuilla www.aka.fi kohdassa julkaisut > julkaisusarja. Raportti on ilmestynyt englanniksi.


Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi


 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »