Pääjohtaja Markku Mattila vaatii tieteen rahoituksen turvaamista

Nyt on oikea hetki investoida tieteeseen

26.3.2010

Suomen Akatemia edisti korkeatasoista tieteellistä tutkimusta, tutkijoiden työskentelyä ulkomailla sekä tutkijoiden uran edistämiseen liittyviä hankkeita yhteensä 304 miljoonalla eurolla vuonna 2009. Vuonna 2008 vastaava rahoitus oli 287 miljoonaa euroa. Tänä vuonna käytettävissä on noin 314 miljoonaa euroa, mikä merkitsee pientä reaalista nousua. Kilpailuun perustuvasta rahoituksesta suurimman osan, noin 80 prosenttia, ovat saaneet yliopistoissa työskentelevät tutkijat.

Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattilan mukaan tieteen rahoitus on turvattava jatkossakin. ”Perusedellytykset korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen harjoittamiselle yliopistoissa eivät ole pysyneet kunnossa”, Mattila totesi puhuessaan tänään Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokouksessa.

Mattila kiinnitti huomiota tiederahoituksen kehitykseen, joka osoittaa investointien tutkimukseen ja kehitykseen pysyneen koko 2000-luvun samalla tasolla. Tutkimus- ja kehittämistyön menojen bruttokansantuoteosuus nousi vuonna 2009 arviolta 3,9 prosenttiin.

Huolestuttavinta Mattilan mukaan on soveltavan tutkimuksen lisääntynyt korostaminen tieteellisen tutkimuksen kustannuksella sekä tieteellisen laadun ja vaikuttavuuden kehityksen pysähtyminen. Myös tutkimuksen infrastruktuurit ovat rapistumassa. Kansainvälistyminen on riittämätöntä ja tutkijoiden tulisi myös hakea kansainvälistä tutkimusrahoitusta enemmän. Esimerkiksi EU-hakujen tulokset ovat olleet varsin rohkaisevia. Tavoitteeksi on asetettava 4 prosentin tason säilyttäminen, kun taloudellinen nousu alkaa.

 ”Taloudellisen laskukauden aikana tieteeseen panostaminen on erityisen viisasta politiikkaa. Tieteellinen tutkimus merkitsee tulevaisuutta varten tehtävää investointia ja elvytystä. Tiede myös työllistää”, Mattila sanoi.

”Suomeen tarvitaan kansallinen tiedestrategia, jossa kehittämisen tavoitteet asetetaan kymmenen vuoden aikajänteellä. Uuden tiedepolitiikan keskeisiin suuntaviivoihin kuuluu tieteellisen tutkimuksen aseman vahvistaminen innovaatiojärjestelmässämme. Pitkäjänteinen tieteellinen tutkimus on myös innovaatiotoiminnan ja teknologisen kehittämisen perusta.”

”Yliopistojen osaamista ja opetusta tulee entistä määrätietoisemmin rakentaa korkeatasoiselle tieteelle. Niiden tulee erikoistua kärkiosaamiseensa. Tutkimusryhmien kokoa ja voimavaroja tulee lisätä ja rahoitusta suunnata tuntuvasti nykyistä enemmän parhaille tutkijoille.”

Suomalaisesta tutkimuksesta löytyy korkeatasoisia ja kansainvälisiä tutkijoita sekä vahvoja aloja, kuten ekologia, elintarviketieteet ja ravitsemustutkimus, filosofia, kielitiede, fysiikka, matematiikka, puunjalostustekniikka, sähkötekniikka ja elektroniikka, kliininen tutkimus, biolääketiede, geenitutkimus, kansanterveystiede ja ympäristöterveys.  ”Moni näistä aloista edistää suoraan kansalaisten hyvinvointia. Näiden ja nousevien alojen tukena on oltava kunnossa olevat tutkimusinfrastruktuurit.” Mattila korosti.

Lisätietoja: Pääjohtaja Markku Mattila, p. 09 7748 8210

Suomen Akatemian viestintä
viestintäjohtaja Maj-Lis Tanner
p. (09) 7748 8347, 040 729 6736
maj-lis.tanner(at)aka.fi 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »