SV EN

Matemaattisten inversio-ongelmien tutkimuksen yhteishankehaku Saksan ja Kiinan kanssa

5.5.2010

Suomen Akatemia, DFG (German Research Foundation) ja NSFC (National Natural Science Foundation of China) avaavat yhteishaun, jonka tavoitteena on edistää suomalais-saksalais-kiinalaista tutkimusyhteistyötä matemaattisten inversio-ongelmien tutkimuksen alalla. Lisäksi tarkoitus on tukea korkeatasoisia tutkimushankkeita, pitkäjänteistä, systemaattista tutkimusyhteistyötä sekä tutkimusyhteistyöverkostojen syntymistä ja vahvistamista Suomen, Saksan ja Kiinan välillä.

Hakuaika alkaa 10.5.2010 ja päättyy 15.6.2010 klo 16.15.

Haun aihepiiriin kuuluvat matemaattiset, tilastolliset ja fysikaaliset lähestymistavat inversio-ongelmien ja huonosti asetettujen ongelmien tutkimukseen. Tarkempia tietoja saa hakuilmoituksesta.

Rahoitusta on haettavissa kahden- ja kolmenvälisille tutkimushankkeille, joissa on tutkijoita tai tutkimusryhmiä vähintään kahdesta hakuun osallistuvasta maasta. Hakemukseen tulee sisältyä suomalaisen sekä saksalaisen ja/tai kiinalaisen tutkimusryhmän laatima yhteinen tutkimussuunnitelma.  Osapuolet hakevat rahoitusta omiin osahankkeisiinsa kansallisilta rahoittajilta. Suomalaiset tutkijat hakevat rahoitusta Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti, saksalaiset tutkijat DFG:n ohjeiden mukaisesti ja kiinalaiset tutkijat NSFC:n ohjeiden mukaisesti.

Suomen Akatemian rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi tutkijoiden palkkaan, tutkijoiden liikkuvuuden tukemiseen, tarvikkeiden ja tutkimusvälineiden hankintaan, muihin kuluihin (esimerkiksi tutkimustyöpajojen ja seminaarien järjestämiseen) sekä yleiskustannusosuuteen. 

Tutkimushankkeita rahoitetaan enintään kolmen vuoden ajan.

 
Hakumenettely

Suomalainen osapuoli toimittaa sähköisen hakemuksen liitteineen Suomen Akatemiaan yleisiä hakuohjeita noudattaen. Hakuaika päättyy 15.6.2010 klo 16.15. Hakuaika on ehdoton.

Hakemus tehdään osoitteessa www.aka.fi > Tutkijalle > Kirjaudu sähköiseen asiointiin.  Valitse Uusi hakemus > Haun nimi ”matematiikka – inversio-ongelmien tutkimus”

Saksalainen osapuoli toimittaa hakemuksensa DFG:lle DFG:n ohjeiden mukaisesti ja kiinalainen osapuoli NSFC:lle NSFC:n ohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

Suomen Akatemian viestintä
Vesa Varpula
verkkotiedottaja
p. (09) 7748 8458
vesa.varpula(at)aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »