Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen aloille
19 uutta akatemiatutkijaa

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta valitsi 19 uutta akatemiatutkijaa 12.4.2010. Akatemiatutkijan tehtävään valituista 19 tutkijasta naisia oli runsas neljäsosa.  Joka viides tehtävän saaneista oli ulkomaalaistaustainen. Valittujen keski-ikä oli 33 vuotta. Kaikkiaan rahoituspäätöksiin käytettiin 7,4 miljoonaa euroa. 

Viisivuotiset tehtävät olivat haettavana lokakuussa 2009. Hakijoita oli 174, joista 29 oli naisia. Hakijoiden keski-ikä oli 37 vuotta.

Toimikunnan kesäkuun kokouksessa uusille akatemiatutkijoille myönnetään nyt myönnetyn oman palkan lisäksi määrärahaa tutkimuskuluihin.

Seuraavassa on esimerkkejä rahoitettujen akatemiatutkijoiden tutkimusaiheisista:

FT Jaakko Akolan hanke käsittelee massiivisesti rinnakkaistettuja simulaatioita atomitasolla nanofysiikan ja bioinformatiikan aloilta. Hanke koostuu kahdesta osasta: (1) epäjärjestyneet puolijohdemateriaalit (esimerkiksi dvd- ja blu-ray-levyjen tallennusmateriaalit) ja (2) ATP-molekyyliä sitovat integraaliset solukalvoproteiinit (ATPaasit ja ABCtransportterit). Ensimmäinen aihe sisältää blu-ray-levyissä käytettävien materiaalienkehitystyötä yhdessä teollisuuden kanssa. Akola on väitellyt Jyväskylän yliopistossa ja on työskennellyt useita vuosia IFF tutkimuskeskuksessa Jülichissä, Saksassa. Tällä hetkellä hän toimii vanhempana tutkijana Nanotiedekeskuksessa Jyväskylässä. Akola työskentelee akatemiatutkijana Tampereen teknillisessä yliopistossa.

TkT Nuutti Hyvösen hankkeessa tutkitaan inversio-ongelmaa eli fysikaalisen systeemin ominaisuuksien selvittämistä epäsuorien mittausten avulla. Kantavana ideana on ottaa käytännön mittausten rajoitteet huomioon teoreettisissa tarkasteluissa. Matematiikan alaan kuuluvalla tutkimuksella on käytännön sovelluksia muun muassa lääketieteellisessä kuvantamisessa, kaukokartoituksessa, prosessitomografiassa sekä materiaalitestauksessa. Hyvönen on väitellyt Teknillisessä korkeakoulussa ja ollut vierailevana tutkijana Washingtonin yliopistossa, Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä hän toimii Akatemian tutkijatohtorina Aalto yliopistossa ja johtaa omaa tutkimusryhmäänsä, joka on osa Inversio-ongelmien huippuyksikköä.

TkT Peter Liljerothin hankkeen päätavoitteena on valmistaa grafeeni-nanorakenteita, yhden atomin paksuisia hiiliatomiverkkoja, atomitason tarkkuudella sekä tutkia niiden sähköisiä ominaisuuksia. Onnistuessaan tutkimus mahdollistaisi grafeeni-nanorakenteiden käytön seuraavan sukupolven elektroniikan komponenteissa. Liljeroth on väitellyt Teknillisessä korkeakoulussa ja hän on toiminut postdoc-tutkijana Debye instituutissa Utrechtin yliopistossa, Alankomaissa vuosina 2003-2006 ja IBM:n tutkimuslaboratoriossa Zürichissä, Sveitsissä vuosina 2006-2007.Tällä hetkellä hän työskentelee Netherlands Organisation for Scientific Researchin (NOW) viisivuotisen apurahan turvin tutkijana Utrechtin yliopistossa.  Akatemiatutkijatehtävän suorituspaikka on Aalto-yliopisto.

PhD Maxim Smirnovin hankkeessa tutkitaan maankuoren rakennetta Fennoskandian alueella ja kehittämään menetelmiä, jotka soveltuvat myös geotermisten alueiden tutkimiseen. Hanke auttaa ymmärtämään nykyisiä maastonmuotoja Skandinaviassa ja niiden muutoksien yhteyttä esimerkiksi ilmaston vaihteluun pitkällä aikavälillä. Smirnov on väitellyt Pietarin yliopistosta ja on työskennellyt sen jälkeen tutkijana muun muassa Uppsalan yliopistossa Ruotsissa sekä vierailevana tutkijana Oregonin valtionyliopistossa Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä Smirnov on tutkijana Oulun yliopistossa, joka on myös akatemiatutkijan tehtävän suorituspaikka.

FT Tanja Tarvaisen hankkeen aiheena on mallinnus ja rekonstruktio kolmiulotteisessa optisessa kuvantamisessa. Tavoitteena on kehittää tiettyjä lääketieteen kuvantamismenetelmiä siten, että tekniikkaa voidaan laajentaa in vitro näytteiden kuvantamisesta suurempien kohteiden kuvantamiseen in vivo ja jopa kohti käytännöllisiä kliinisiä menetelmiä. Tarvainen on väitellyt Kuopion yliopistossa ja on tehnyt tutkimusta myös University College London yliopistossa, Iso-Britanniassa. Tällä hetkellä hän toimii Akatemian tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa, Kuopiossa, joka on myös akatemiatutkijan tehtävän suorituspaikka.

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Leena Vähäkylä
p. (09) 7748 8327
leena.vahakyla@aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »