SV EN

Lokakuun haku alkaa 4.10.
Täsmennyksiä lokakuun hakuilmoitukseen

(21.09.2010)

Suomen Akatemian verkkopalvelu uusitaan ja lokakuun haku alkaa maanantaina 4.10.2010.

Hakuaika päättyy perjantaina 29.10.2010 klo 16.15. Aikaisemmasta poiketen hakemuksia ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen ottamatta yhteyttä hakuilmoituksessa mainittuun lisätietojen antajaan.

Rahoitusmuodot uudistuvat – huolellisen tutkimussuunnitelman merkitys säilyy

Akatemian tutkimussuunnitelmaohje on päivitetty. Tutkimussuunnitelmassa on kuvattava tutkijoiden liikkuvuus ja tutkimusinfrastruktuurien käyttö. Myös tutkimusympäristö (esimerkiksi tutkimusryhmän tuki, tutkimuksen suorituspaikka ja sen ominaisuudet sekä kansallinen ja kansainvälinen tuki) pitää kuvata huolellisesti, sillä hakemuksen arvioivat kansainväliset vertaisarvioijat, joilla ei välttämättä ole käsitystä suomalaisesta tutkimusympäristöstä. Kansainväliset asiantuntijat toivovat hakijoilta myös hyvää metodien ja aineistojen kuvausta.

Akatemia rahoittaa akatemiahankkeiden vastuullisen johtajan palkkaa vain poikkeustapauksissa

Akatemia ei yleensä rahoita tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkaa kuin enintään vuoden ajaksi ja tällöinkin vain hyvin perustellusta syystä. Mikäli Akatemia on myöntänyt tällaisen palkkauksen hakemuksen perusteella, se näkyy rahoituspäätöksessä ehtona. Tästä riippumatta tutkimushankkeen vastuullisen johtajan palkkaa voi hakemuksessa sisältyä hankkeen kokonaiskustannusten siihen osuuteen, jonka jokin muu kuin Akatemia rahoittaa. Se voi sisältyä hankkeen niin sanottuun omarahoitusosuuteen. Mikäli hakemuksessa haetaan rahoitusta vastuullisen johtajan palkkaan, se on selkeästi kuvattava ja perusteltava tutkimussuunnitelmassa (kohta 5, Toteutus).

Suorituspaikan rahoitusosuus kokonaiskustannusmallin mukaisissa hakemuksissa

Ennen hakemuksen jättämistä hakijan täytyy selvittää suorituspaikan rahoitusosuus ja laskennalliset kertoimet omasta organisaatiostaan ja sopia niistä suorituspaikan sitoumuksen antajan kanssa. Hakemuksessa ilmoitetut kertoimet jäävät voimaan koko hankkeen ajaksi. Suorituspaikka sitoutuu niihin omalla sitoumuksellaan.

Tutkijatohtori- ja akatemiatutkijahakemukset

Tutkijatohtorin määrärahaa voi hakea tutkija, jonka tohtorintutkinnon suorittamisesta on hakuajan päättyessä kulunut enintään neljä vuotta. Akatemiatutkijan rahoitusta voi hakea tutkija, joka on suorittanut tohtorintutkinnon 3-9 vuotta ennen hakuajan päättymistä. Hakija voi hakea samassa haussa vain toista näistä määrärahoista. Erityisistä syistä (esimerkiksi äitiys-, isyys-, ja vanhempainvapaa, enintään vuoden mittainen hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus tai pitkäaikainen sairaus) voidaan ottaa huomioon myös hakijat, joiden tutkinnon suorittamisesta on pidempi aika kuin hakuilmoituksessa on määritelty. Mikäli erityiset syyt ovat salassa pidettäviä (esimerkiksi terveydentilaa koskevat tiedot), hakijaa pyydetään ottamaan yhteyttä hakuilmoituksessa mainittuun lisätietojen antajaan.

Henkilökohtaisen rahoituksen saanut Akatemian tutkijatohtori, jonka kausi päättyy 31.12.2011, voi jättää hakemuksen akatemiatutkijahakuun lokakuussa 2010.

ESRC-yhteistyö akatemiahankkeissa

Lokakuun hakuilmoituksessa mainittu kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan ja brittiläisen Economic and Social Research Councilin yhteistyö ei toteudu, koska ESRC vetäytyi lokakuun hausta 16.9.2010. Brittitutkijoiden kanssa yhteistyötä tekevät tutkijat voivat kuitenkin hakea rahoitusta akatemiahankkeelle, johon voi sisältyä yhteistyötä brittitutkijoiden kanssa, jotka hakevat omaa rahoitusta omalta rahoittajaltaan.

Verkkosivut täydentävät hakuilmoitusta

Lokakuussa on haettavana myös rahoitus tutkimusinfrastruktuureita varten. Lokakuun hakuilmoitusta täydentävä FIRI2010-muistio on julkaistu Akatemian verkkosivuilla. Myös konsortiohakemuksen ohjeita on tarkennettu. Akatemiahanketta voi hakea vain yhdellä hakemuksella, joka voi olla joko itsenäinen hakemus tai osa konsortiota.

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. (09) 7748 8458
vesa.varpula[at]aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »