Itämeren tutkimukseen 100 miljoonaa euroa


Euroopan parlamentti on täysistunnossaan Strasbourgissa tukenut Euroopan unionin neuvoston kanssa saavutettua kompromissia, joka luo uuden tutkimusohjelman Itämeren suojelemiseksi. Uusi BONUS-169 ohjelma tuottaa  vuosina 2010-2016 erityisesti Itämerelle räätälöityjä suojelutoimia, ohjauskeinoja ja -menetelmiä, joissa huomioidaan sekä Itämeren ympäristölliset  erityispiirteet että alueen yhteiskuntien taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. 100 miljoonan euron ohjelmarahoitus koostuu puoleksi Euroopan komission tutkimuspuiteohjelmarahoituksesta ja puoleksi Itämeren maiden tutkimusrahoittajien panoksesta.

BONUS rakennetaan olemassa olevan BONUS Plus -ohjelman pohjalta, johon tähän mennessä on osallistunut jo yli sata tutkimuslaitosta ja yliopistoa Itämeren alueen yhdeksästä valtiosta. BONUS-ohjelman aloitteentekijöinä ovat Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Latvia, Liettua ja Viro. Ohjelmaan saattavat liittyä myös Norja ja Venäjä.

”Tämä on erittäin rohkaiseva uutinen Itämeren kestävälle kehitykselle ja sen tukemiselle. Parlamentin tänään tekemä päätös mahdollistaa tieteellisesti korkeatasoisten ja suojelutyötä tukevien sekä monen maan tutkijoita yhdistävien hankkeiden toteutuksen”, iloitsee Kaisa Kononen, ohjelmaa Helsingistä käsin johtavan BONUS-etuyhtymän toimitusjohtaja. ”Jo nyt käynnissä olevat 16 BONUS Plus -hanketta ovat tehneet kymmeniä parannusehdotuksia suojelu- ja päätöksentekotoimiin eri Itämeren maissa.”

Tulevana vuonna BONUS tulee keskittymään vahvojen yhteyksien rakentamiseen Itämeren maiden eri yhteiskunnan sektoreiden sisällä ja niiden välille. Menestyksellinen yhteistyö sektoreiden välillä takaa, että tutkimusohjelman tulokset voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa parhaalla mahdollisella tavalla ja päätöksentekijöiden tiedon tarpeet tulevat tunnetuiksi myös tutkimusyhteisössä. Yhteistyö luo vahvan pohjan strategisten tutkimusaiheiden kehittämiseksi. BONUS tulee lisäksi toimimaan mallina muiden Euroopan alueellisten merien – Välimeren, Mustanmeren ja Pohjanmeren – kestävän kehityksen toteutuksessa.

”BONUS-ohjelman näkökulma on kokonaisvaltainen. Sen polttopisteet ovat Itämeren valuma-alueen suurissa muutoksissa: erityisesti ympäristön, talouden ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutuksissa. BONUS vaatii voimakasta panostusta tieteidenväliseen yhteistyöhön. Ongelmat on nähtävä avarasti ja uusia yhteistyökuvioita on kehitettävä ennakkoluulottomasti yli perinteisten tieteidenvälisten rajojen”, luonnehtii BONUS EEIG:n johtoryhmän puheenjohtaja Laura Raaska.  

”Suomen Akatemia on rahoittanut pitkäjänteisesti Itämeri-tutkimusta. Rahoituksen lisäksi Suomen Akatemia on aktiivisesti kehittänyt sidosryhmäyhteistyötä, sillä vahvan tutkimusrahoituksen ja menestyksellisen tutkimuksen tulee näkyä myös yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. BONUS tukee oivallisesti tätä tavoitetta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla”, arvioi Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila.

”On erittäin tärkeätä, että Itämeren eri maiden voimavarat saadaan yhdistettyä palvelemaan Itämeren kestävää kehitystä. Tavoitteenamme on pitkäjänteinen tutkimusyhteistyö, jolla tuetaan muun muassa HELCOMin toimenpiteiden strategista suunnittelua”, Kaisa Kononen toteaa. 

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
p. (09) 774 881
viestinta@aka.fi 

 

 

 

                     

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »