EU:n Tiede yhteiskunnassa -ohjelmasta liki 50 miljoonaa euroa tiedeviestintään ja -kasvatukseen

25.08.2010

Euroopan komissio on avannut vuoden 2011 haun tutkimuksen 7. puiteohjelmaan kuuluvan Tiede yhteiskunnassa -ohjelman hankkeille. Rahoitusta on tarjolla 45,9 miljoonaa euroa. 

Rahoitusta on haettavissa hankkeisiin, jotka liittyvät erityisesti tiedeviestintään ja tiedekasvatukseen. Näihin sisältyvät erityisesti hankkeet, joissa

- monipuolisin keinoin ja laajan yhteistyöverkoston avulla luodaan ja toteutetaan monivuotisia yhdessä tekemisen ja oppimisen toimintasuunnitelmia (Mobilisation and Mutual Learning MML). Vuoden 2011 haun teemat ovat puhtaat energiaratkaisut, ruoka ja terveys sekä merten kestävä kehitys.

- tutkitaan kolmannen sektorin, ml. kansalaisjärjestöt, ja tutkijoiden välistä yhteistyötä, haasteita ja mahdollisuuksia.
- tutkitaan tieteen ja lainsäädännön välistä vuorovaikutusta.
- tutkitaan tiedon arviointimenetelmien yhdistämistä tieteen, teknologian, innovaatioiden ja tietoyhteiskunnan kehityksen seurantaan.
- tarkastellaan ja ennakoidaan tulevaisuuden suuria yhteiskunnallisia haasteita ja niihin vastaamisessa käytettäviä tutkimus- ja innovaatioaloja.
- edistetään tieteellisen tiedon avointa saatavuutta.
- yhdistetään tiede ja teknologia kulttuurin ja luovien alojen toimintoihin sekä edistetään Euroopan eri kaupungeissa ja alueilla uudenlaisia kulttuurin ja yritystoiminnan yhteistyömalleja. Tärkeä tavoite on rohkaista uudella tavalla nuoria tieteen ja teknologian pariin.
- edistetään naistutkijoiden asemaa uudistamalla tutkimusorganisaatioiden johtamisjärjestelmiä ja työkulttuureja. 
- edistetään innovatiivisten tiedeopetusmenetelmien käyttöönottoa. Näihin sisältyvät mm. ongelmaperustainen oppiminen perus- ja keskiasteen koulutuksessa sekä tiedeyhteisön, tiedeopettajien ja paikallisten toimijoiden yhteistyö uusien opetusmenetelmien käyttöönotossa. Hankkeissa painotetaan opettajien koulutusta ja opettajien välistä verkostoitumista.
- tutkitaan eri Euroopan maissa esikouluasteella ja peruskoulun ensimmäisinä vuosina käytettäviä tieteen ja matematiikan opetusmenetelmiä.
- lisätään tutkijanuran kiinnostavuutta järjestämällä Euroopan laajuisia opiskelijoiden ja tunnustettujen tieteentekijöiden yhteistapaamisia. Huom: hakuaika päättyy jo 25.11.2010.
- tutkitaan Internetin ja sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia ja toisaalta myös riskejä tutkijoiden ja suuren yleisön välisessä vuorovaikutuksessa.
     
Hakuilmoitus, yhteenveto ja työohjelma, josta ilmenevät rahoitettavat aihealueet ja budjetit, sekä hakuopas eri rahoitusmuotoja varten ovat EU:n Cordis-sivustolla. Hakuaika päättyy 20.1.2011. Tutkijatapaamishankkeen (EVENTS) hakuaika päättyy jo 25.11.2010.

EU rahoittaa Tiede yhteiskunnassa -ohjelmasta vuosittain hankkeita, joilla kehitetään eurooppalaista tiedejärjestelmää ja edistetään tieteen asemaa yhteiskunnassa sekä tutkimustulosten hyödyntämistä päätöksenteossa. Suomalaiset ovat menestyneet hyvin Tiede yhteiskunnassa -hauissa.

Lisätiedot:

Hakukuulutus: 

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
http://cordis.europa.eu/fp7/sis/ > Find a call

Tiede yhteiskunnassa -ohjelma:
http://cordis.europa.eu/fp7/sis/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/science-society/

Ns. Rocardin raportti: Science Education Now; a Renewed Pedagogy for the Future of Europe
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf

Euroopan komission tutkimuksen tukipalvelut:
http://ec.europa.eu/research/enquiries

Suomen EU-T&K -sihteeristö:
http://www.tekes.fi/eu/fi/community/Aihealueet/872/Tiede_yhteiskunnassa/1891
http://www.tekes.fi/eu/fi/community/Miten%20ja%20milloin%20mukaan/873/Mahdollisuudet%20tutkijoille/1898

Tiede yhteiskunnassa -ohjelman kansalliset yhteyshenkilöt:
- tiedottaja Risto Alatarvas, Suomen Akatemia, puh. (09) 774 88 345, etunimi.sukunimi@aka.fi
- pääsihteeri Reetta Kettunen, tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, puh. (09) 228 69 236, etunimi.sukunimi@tsv.fi


Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Risto Alatarvas
Puh. (09) 774 88 345, 040 828 0648
etunimi.sukunimi@aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »