Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Akatemian osaaminen syntyy oman noin 160 hengen hallintoviraston ja usean sadan tieteen asiantuntijan yhteisestä työpanoksesta. Akatemia tekee vuonna 2010 rahoituspäätöksiä 314 miljoonalla eurolla, ja sen rahoittamissa tutkimushankkeissa työskentelee lähes 6 000 henkilöä. Akatemia kuuluu opetusministeriön hallinnonalaan.

Suomen Akatemian hallintovirastossa on haettavana

EU-ASIAIN PÄÄLLIKÖN VIRKA  

EU-asiain päällikkö koordinoi Suomen Akatemian eurooppalaiseen tutkimusalueeseen (ERA) liittyviä tehtäväkokonaisuuksia, ml. EU:n tutkimuksen puiteohjelmien Akatemian vastuutoimintojen koordinaatio, Akatemian kantojen valmistelu, tiedonkulku ja yhteydet kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa, sekä vastaa Akatemian EU-tiimin koordinaatiosta. Tehtävänä on myös valmistella, suunnitella ja kehittää kansainvälisiin asioihin liittyvää toimintaa ja avustaa johtoa kansainvälisissä tehtävissä. EU-asiain päällikkö työskentelee kansainvälisten suhteiden yksikössä.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Lisäksi edellytämme erinomaista englannin kielen taitoa, muu kielitaito luetaan ansioksi, luovia ja hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta, erinomaista suullista ja kirjallista viestintätaitoa, vahvaa työkokemusta EU-tehtävistä sekä kykyä toimia muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Erityiseksi ansioksi luemme tohtorin tutkinnon ja julkisen tutkimusrahoitusjärjestelmän tuntemuksen.

Virka sijoittuu vaativuustasolle 91 (3262,70 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa.

Lisätietoja antaa ylijohtaja, tutkimus Riitta Mustonen (p. 040 7246153).

Hakemukset pyydämme toimittamaan ensisijaisesti valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi  (työavain 600-141-10).  Hakemukset voi myös toimittaa Akatemian kirjaamoon alla mainittuun osoitteeseen. Hakuaika päättyy 5.8.2010 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

Suomen Akatemia
PL 99, Vilhonvuorenkatu 6, 00501 Helsinki
Puh. (09) 774 881, Faksi (09) 7748 8299, www.aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »