EN

16 uutta akatemiatutkijaa kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen

26.4.2010

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on valinnut 16 uutta akatemiatutkijaa. Perjantaina 23.4. pidetyssä kokouksessa valitut akatemiatutkijat aloittavat kautensa tämän vuoden elokuussa.  Yhteensä toimikunta osoitti akatemiatutkijoiden palkkaukseen noin 6,2 miljoonaa euroa.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalle lähetettiin viime vuonna päättyneessä haussa yhteensä 147 akatemiatutkijan hakemusta.  Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota erityisesti tutkimussuunnitelman tieteelliseen laatuun ja innovatiivisuuteen, hakijan pätevyyteen ja tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuuteen.

Akatemiatutkijan kausi on viisivuotinen. Rahoitus kattaa tutkijan palkan ja tehtävään valituilla on mahdollisuus hakea tutkimukseensa Akatemiasta myös tutkimuskulurahoitusta. Tästä rahoituksesta toimikunta päättää erikseen.

Uudet akatemiatutkijat tutkivat muun muassa seuraavia aiheita:

Reetta Toivasen (Helsingin yliopisto) tutkimushankkeessa selvitetään miten vähemmistöoikeuksista keskustellaan ja kuinka niistä neuvotellaan paikallisella tasolla monietnisissä kunnissa, joissa asukkaat kuuluvat eri vähemmistöryhmiin.  Hankkeessa tarkastellaan muun muassa sitä, kuinka kansainväliset transnationaaliset verkostot ja järjestöt vaikuttavat paikalliseen oikeuspuheeseen. Tutkimus sijoittuu antropologian ja kansainvälisen oikeuden välimaastoon. Hankkeen antropologinen kenttätutkimus tehdään Inarissa, Laksevissa ja Lovozerossa, jotka kaikki ovat monietnisiä ja -kielisiä kuntia Barentsin alueella.

Suvi Saarikallio (Jyväskylän yliopisto) tutkii akatemiatutkijakaudellaan musiikkiin liittyvien tunnetaitojen merkitystä osana nuorten kehitystä, hyvinvointia ja mielenterveyttä. Musiikin on todettu vaikuttavan tunteisiin ja edistävän nuorten hyvinvointia, ja se on keskeinen osa nuorten arkielämää. Tutkimuksessa tarkennetaan musiikillisten tunnetaitojen käsitteellistä määrittelyä, tarkastellaan musiikkiin liittyvien tunnetaitojen kehittymistä nuoruuden aikana ja selvitetään musiikkiin liittyvien tunnetaitojen ja nuorten yleisten tunnetaitojen välisiä yhteyksiä. Samalla tuotetaan tietoa nuorten hyvinvointia tukevien musiikillisten interventioiden psykologisista periaatteista.

Leena Rouhiainen tutkii eurooppalaisen nykytanssin vaikutusta tanssijan perinteiseen rooliin. Hankkeessa käsitellään tanssin tekemisen prosesseja ensimmäisen ja kolmannen persoonan näkökulmasta ja pohditaan sitä, miten tanssijan havainnosta syntyy ruumiillista ilmaisua niin käytännöllisellä kuin teoreettisellakin tasolla. Tutkimus lähestyy aihepiiriään performatiivisen taiteellisen tutkimuksen keinoin, kokeilemalla ja kehittämällä menetelmää taiteellisessa työssä. Taiteellisten osien lisäksi tutkimuksessa tuotetaan Merleu-Pontyn ja Wilhelm Reichin teorioita käsitteleviä artikkeleita. Rouhiaisen akatemiatutkijakausi  sijoittuu Teatterikorkeakouluun.

Lisätietoja:

Tiedeasiantuntija Päivi Messo-Lindén, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8224, paivi.messo.linden(at)aka.fi

Kaikki Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan nimeämät uudet akatemiatutkijat Suomen Akatemian verkkosivuilla

Suomen Akatemian viestintä
Riitta Tirronen
tiedotuspäällikkö
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »