SV EN

Akatemiapalkinnot Hille Koskelalle ja Minna Halmeelle

Suomen Akatemia palkitsi kaksi tutkijaa

Suomen Akatemia palkitsi torstaina 16.10.2008 kaksi tutkijaa Akatemian Tiedegaalassa Helsingissä. Akatemiapalkinnot myönnettiin akatemiatutkija, dosentti Hille Koskelalle Helsingin yliopistosta ja akatemiatutkija, dosentti Minna Halmeelle Helsingin kauppakorkeakoulusta. Koskelalle akatemiapalkinto myönnettiin tieteellisestä rohkeudesta ja Halmeelle yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Internetin visuaalisuuden tutkija palkittiin tieteellisestä rohkeudesta

Akatemiatutkija Hille Koskela tutkii monipuolisesti kaupunkitilan valvonnan ja turvallisuuden kokemisen valtasuhteita. Hän tarkastelee, miten jatkuva reaaliaikaisen kuvan saatavuus muuttaa kaupunkien ja kotien tiloja sekä niihin sijoittuvia käytäntöjä. Tavoitteena on ymmärtää materiaalisen todellisen tilan ja internetin virtuaalisen tilan välisiä suhteita ja niiden yhdistymistä uudenlaisissa sosiaalisissa käytännöissä.

Koskelan tutkimuksessa uudet sosiaaliset käytännöt ja suhteet muodostuvat internet-kameroiden laajenevan verkottuneen käytön kautta. Hän tarkastelee internetissä olevien kuvien tulkintaa, erityisesti nettikameroita, mutta myös esimerkiksi YouTube -sivustolle ladattuja videoita. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää internet-esittämisen logiikkaa ja tavoitteita. Koskela tarkastelee yksityisten kansalaisten lataamaa kuvamateriaalia pyrkien ymmärtämään sen syitä ja seurauksia. ”Pohdin miksi yhä lisääntyvän valvonnan ajalla ihmiset haluavat toisaalta esittää itseään ja toisaalta tarkkailla toisiaan. Lisäksi tutkin kaupunkien nettikameroita”, Koskela sanoo.

Koskela on kansainvälisesti arvostettu valvonnan tutkija, jonka yhteistyöverkosto kattaa alan huippututkijat. Hän soveltaa tutkimuksessaan ennakkoluulottomasti eri tieteenalojen teorioita tavalla, joka on tuottanut uusia tieteellisiä avauksia ja läpimurtoja. Koskelan tutkimus mahdollistaa myös ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja ongelmiin puuttumisen. ”Osa tutkimustani on esimerkiksi Suomea järkyttäneiden koulusurmien taustalla olleiden internet-kuvamateriaalien analyysi”, Koskela sanoo. Tutkimusta voidaan soveltaa myös turvallisuuteen liittyvien valvontakäytäntöjen kehittämisessä yksityisyyttä suojaavaan ja eettisesti kestävään suuntaan.

Palkinto tieteellisestä rohkeudesta myönnetään tutkijalle, joka on työssään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi rohkeasta tai omaperäisestä uudesta tutkimusideasta, ennakkoluulottomasta tieteellisten rajojen ylittämisestä tai valmiudesta tutkimuksellisen riskin ottamiseen.

Ekotehokkaiden liiketoimintamallien tutkija palkittiin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta

Akatemiatutkija Minna Halme tutkii kestävää kehitystä edistävää innovatiivista liiketoimintaa. Hän johtaa Helsingin kauppakorkeakoulussa Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun tutkimusryhmää, jossa kehitetään yritysten kanssa yhteistyössä uusia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja, jotka ovat ympäristömyötäisiä ja/tai sosiaalisesti vastuullisia. ”Tavoitteena on tuottaa tietoa uusista taloudellisesti kiinnostavista ja yhteiskuntavastuullisista liiketoimintamalleista. Nämä ovat vaihtoehto vastuullisuuden näkemiseen hyväntekeväisyytenä tai välttämättömänä pakkona, joka lisää kustannuksia”, Halme sanoo.

Sosiaalisen vastuun osalta Halme on keskittynyt köyhyyttä vähentävän liiketoiminnan tutkimukseen, mikä on varsin uutta maailmanlaajuisestikin. Toimintamalleista pyritään luomaan taloudellisesti kannattavia ja samalla ratkaisemaan jotain köyhyyteen liittyvää sosiaalista ongelmaa. ”Lähtökohta tutkimuksessani on, että nykyinen tuotanto ja kulutus on ekologisesti kestämätöntä. On olemassa sellaisia tuotteita ja palveluita, joilla ihmisten tarpeet voitaisiin tyydyttää paljon pienemmällä luonnonresurssien kulutuksella eli energiaa ja materiaaleja tehokkaammin käyttämällä. Tämä ei tarkoita hyvinvoinnista luopumista ja uhrauksia vaan siirtymistä uusiin tapoihin tuottaa, kuluttaa ja harjoittaa liiketoimintaa”, sanoo Halme.

Halme on aktiivinen ja tutkijakunnassaan arvostettu asiantuntija. Hän on toiminut useiden hankkeiden johtajana, julkaissut liki 70 tieteellistä julkaisua ja kongressiesitelmää, pitänyt useita kutsuesitelmiä ja toiminut tieteellisenä asiantuntijana oman alansa tutkimuksessa. Akateemisten ansioidensa ohella Minna Halme on myös aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Hän kommentoi ahkerasti tiedotusvälineissä omaan alaansa liittyviä kysymyksiä. Hän on monipuolinen ympäristöjohtamisen ja yhteiskuntavastuun asiantuntija haastatteluissa ja aktiivinen kirjoittaja. Akateemisten julkaisujen lisäksi hänellä on lukuisia yleistajuisia tutkimuksesta kertovia artikkeleita ja kantaaottavia kirjoituksia.

Palkinto yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta myönnetään tutkijalle, joka on merkittävällä tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisännyt toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Akatemiapalkinnoilla kannustetaan tutkijoita

Palkittavien tutkijoiden tulee olla akatemiatutkijan virassa tai työskennellä Suomen Akatemian rahoittamina tutkijatohtoreina. Palkittavista päättää Akatemian hallitus tieteellisten toimikuntien esityksestä. Palkitsemisen tavoitteena on antaa tunnustusta ja kannustusta urallaan dynaamisessa vaiheessa oleville tutkijoille sekä kiinnittää huomiota Akatemian tärkeinä pitämiin tavoitteisiin. Akatemia myönsi palkinnot nyt kuudetta kertaa. Palkintoesine on Miia Liesegangin suunnittelema suupuhallettu lasiteos ”Hetki”.

Lisätietoja:
- Ylijohtaja (hallinto) Ossi Malmberg, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8230, ossi.malmberg (at) aka.fi.
- Akatemiatutkija Minna Halme, Helsingin kauppakorkeakoulu, p. (09) 431 38650, 040 353 8251,        minna.halme (at) hse.fi.
- Akatemiatutkija Hille Koskela, Helsingin yliopisto, p. (09) 191 24593, 040 732 7325, hille.koskela (at) helsinki.fi.
- Palkittavien esittelyfilmit ovat katsottavissa 16.10. klo 18.00 lähtien Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa www.tietysti.fi/fi/T/Tiedeuutiset2/Tiedevideoita.
- valokuvia palkittavista;
Hille Koskela: kuva1, kuva2, kuva3
Minna Halme: kuva1, kuva2, kuva3

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Terhi Loukiainen
p. (09) 7748 8385, 040 828 1784
terhi.loukiainen (at) aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »