Lapsi ohjaa opetusta luultua enemmän

Tiedote 6.9.2007

"Tutkimusten mukaan lapsi ohjaa opetusta enemmän kuin on ajateltu. Jos lapsi menestyy heikosti jossakin oppiaineessa sekä vanhemmat että opettaja opettavat enemmän juuri tätä oppiainetta. Toisin sanoen, myös lapsi ohjaa oppimista vanhempiensa ja opettajansa lisäksi. Alle kouluikäisten kohdalla tilanne on vielä päinvastainen", toteaa professori Jari-Erik Nurmi, joka johtaa Suomen Akatemian Oppimisen ja motivaation huippuyksikköä.

Lapsen motivaatio vaikuttaa hänen keskeisten koulutaitojensa karttumiseen. Esimerkiksi kiinnostus matematiikkaa kohtaan ennustaa aineen oppimista myöhempinäkin kouluvuosina. Samoin tehtäväkeskeinen työskentelytapa ennustaa sekä lukutaidon että matematiikan myöhempää oppimista.

Aiempi menestys koulussa motivoi ja innostaa: menestys koululuokassa luo pohjaa myönteisen motivaation kehittymiselle. Ongelmia ilmenee, jos lapsi ajautuu ns. kielteiseen kehään, jossa taitojen hidas kehitys ruokkii vähäistä motivaatiota, mikä puolestaan heikentää oppimista.

Vanhempien ajattelulla ja toiminnalla on suuri merkitys. "Vanhempien luottamus lapsen kykyihin näyttää vaikuttavan myönteisesti paitsi lapsen taitojen myös motivaation kehittymiseen. Toisaalta lapsen taitojen kehitys heijastuu vanhempien luottamukseen", kertoo Nurmi. Myös opettajien toiminnalla on vaikutusta. "Niiden opettajien luokissa, jotka huomioivat lapsen motivaation ja myönteisen minäkuvan merkityksen, kiinnostus erityisesti matematiikkaan kehittyy myönteisimmin."

Myöhempinä kouluvuosina vanhempien ja opettajien rinnalla vaikuttavat myös ikätoverit. "Nuoret viettävät aikaansa aika paljon samankaltaisten kavereiden kanssa: jos tietää yhden kaverin koulumenestyksen ja koulutussuunnitelmat, tästä voi aika hyvin ennustaa myös muiden menestyksen", painottaa Nurmi.

Jyväskylän yliopistossa on runsaat kymmenen vuotta tutkittu koulutietään aloittavia lapsia sekä heidän oppimistaan, oppimisvaikeuksia ja motivaation kehitystä. Uuden Alkuportaat-tutkimuksen keskeinen teema on opettajien vaikutus oppimiseen.

Lisätietoja:
professori Jari-Erik Nurmi, Jyväskylän yliopisto, p. (014) 260 2857 tai 050 428 5308, sp. jari-erik.nurmi@psyka.jyu.fi

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Tiina Raivo
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724
tiina.raivo@aka.fi

Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »