SV EN

Suomen Akatemia palkitsi kaksi tutkijaa

23.10.2007

Suomen Akatemia palkitsi tiistaina 23.10.2007 kaksi tutkijaa Akatemian Tiedegaalassa Helsingissä. Akatemiapalkinnot myönnettiin akatemiatutkija, molekyylibiologian dosentti Hannes Lohelle ja akatemiatutkija, fysikaalisen kemian dosentti Jan Lundellille. Molemmat palkitut akatemiatutkijat toimivat Helsingin yliopistossa. Lohen tutkimusryhmä kuuluu myös Folkhälsanin tutkimuskeskukseen. Lohelle akatemiapalkinto myönnettiin tieteellisestä rohkeudesta ja Lundellille yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Akatemiapalkinto tieteellisestä rohkeudesta perinnöllisyystutkijalle

Akatemiatutkija Hannes Lohi tutkii epilepsian geneettistä taustaa ja periytyvyyttä. Lohi on käynnistänyt Helsingin yliopistossa koirien geenitutkimusohjelman, jossa tunnistetaan perinnöllisiin sairauksiin liittyviä geenivirheitä eri koiraroduissa. Lohi on tuonut Suomeen perinnöllisten sairauksien tutkimukseen täysin uudenlaisen lähestymistavan, jossa hyödynnetään koiran genomitietoa selvitettäessä eräiden koirilla ja ihmisillä esiintyvien samanlaisten tautien periytyvyyttä.

Koirarotujen jalostusohjelmat tarjoavat geneetikoille erinomaista tutkimusaineistoa. Koirilla esiintyy ihmisten jälkeen eniten perinnöllisiä sairauksia; tunnetuimmat koirien sairauksista muistuttavat hyvin paljon ihmisen vastaavia sairauksia. Hannes Lohen tunnistama koiramalli on ollut tärkeä epilepsian tautimekanismin selvittämisessä. "Koirien ainutlaatuinen rotuhistoria ja rakenne helpottaa geenitutkimuksia", Lohi painottaa.

Lohen tutkimuksella on monenlaisia sovellusmahdollisuuksia ihmisten ja koirien terveyden edistämisessä. Tutkimusten tavoitteena on myös auttaa parempien hoitomuotojen kehittämisessä. "Koirasta on tulossa ihmisen paras ystävä myös kansanterveyden edistämisessä" Lohi kertoo. Lohi kokoaa Suomeen koirien DNA-näytteistä biopankkia, joka tukisi sekä koiran että ihmisen sairauksien geneettisen taustan selvittämistä. Tutkimus hyödyttää myös koirien kasvattajia, sillä tutkimuksen kautta syntyvien geenitestien avulla jalostukseen voidaan valita terveitä koiria ja näin sairauksia voidaan karsia roduistamme.  "Koirilla on ainutlaatuinen suhde ihmisiin ja niitä on jalostettu moniin eri tehtäviin, joten ne tarjoavat erinomaisen mallin myös luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyvien geenitaustojen selvittämiseen", Lohi sanoo.

Palkinto tieteellisestä rohkeudesta myönnetään tutkijalle, joka on työssään osoittanut poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Palkinto voidaan myöntää esimerkiksi rohkeasta tai omaperäisestä uudesta tutkimusideasta, ennakkoluulottomasta tieteellisten rajojen ylittämisestä tai valmiudesta tutkimuksellisen riskin ottamiseen.

Akatemiapalkinto yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta kemianopetuksen edistäjälle

Akatemiatutkija Jan Lundell on merkittävällä tavalla edistänyt tietokoneavusteisen kemian käyttöönottoa kemian opetuksessa ja kemianopettajien koulutuksessa. Hän on tuottanut opetusmateriaalia sekä yliopistojen opettajankoulutukseen että peruskoulujen ja lukioiden kemianopettajien täydennyskoulutukseen.

Lundell on aktiivisesti vaikuttanut Helsingin yliopiston kemian laitokselle perustetun kemian tieto- ja viestintätekniikan keskuksen toiminnan käynnistämiseen ja on toiminut koordinaattorina kemian laitoksen Kemian tietoverkot -virtuaaliopetushankkeessa, joka koordinoi systemaattisen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä kemian tutkimuksessa, opetuksessa ja opiskelussa. Hankkeesta saatua erityisosaamista hyödynnetään Helsingin yliopiston kemian opetuksen keskuksen järjestämillä opettajakoulutuksen kursseilla.

Lundellin tavoitteena on kemian opetuksen laadun parantaminen ja opettajien pedagogisten valmiuksien vahvistaminen. "Kemian opiskelu ei saisi olla ulkoaopettelua. Esimerkiksi molekyylimallinnuksen avulla oppilaat pääsevät itse kokeilemaan, muokkaamaan ja rakentamaan. Mallinnus lisää kiinnostusta kemiaan, eikä se tunnu enää tylsältä ja vaikealta vaan  päinvastoin helpolta ja mukavalta. Opettajien kouluttaminen on tärkeää, jotta kemian tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen opetuksessa olisi mielekästä. Molekyylimallinnuksella tuotetaan lisäarvoa opetukseen ja se luo aivan uusia tapoja oppia ja ymmärtää kemiaa", Lundell painottaa.

Palkinto yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta myönnetään tutkijalle, joka on merkittävällä tavalla tehnyt tunnetuksi tieteellistä tutkimusta tai tutkijan työtä, lisännyt toiminnallaan kiinnostusta tiedettä kohtaan, osallistunut tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistänyt muuten tutkimuksen merkitystä, hyödyntämistä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Palkittavien tutkijoiden tulee olla akatemiatutkijan virassa tai työskennellä Suomen Akatemian rahoittamina tutkijatohtoreina. Palkittavista päättää Akatemian hallitus tieteellisten toimikuntien esityksestä. Akatemia myönsi palkinnot nyt viidettä kertaa. Aikaisemmin akatemiapalkinnoista on käytetty nimitystä tunnustus- ja kannustuspalkinnot. Palkintoesine on Miia Liesegangin suunnittelema suupuhallettu lasiteos "Hetki".

Lisätietoja:
- Ylijohtaja (hallinto) Hedvig Mikkolanniemi, Suomen Akatemia, p. (09) 7748 8230, hedvig.mikkolanniemi@aka.fi.
- Akatemiatutkija Hannes Lohi, Helsingin yliopisto, p. (09) 191 25085, hannes.lohi@helsinki.fi.
- Akatemiatutkija Jan Lundell, Helsingin yliopisto, p. (09) 191 50165, jan.lundell@helsinki.fi.
- Kuvia palkituista voi pyytää puhelimitse (09) 7748 8369 tai tiina.raivo@aka.fi.
- Palkittavien esittelyfilmit ovat katsottavissa 23.10. klo 18.00 lähtien Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa www.tietysti.fi/tiedeuutiset > Tiedevideoita.

Suomen Akatemian viestintä
tiedottaja Tiina Raivo
p. (09) 7748 8369, 040 828 1724, sp. tiina.raivo@aka.fi

 

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »