Horizon Europe: haku mission board -asiantuntijaryhmiin on avoinna 16.6. asti

22.5.2019

Commission invites top experts to shape new research and innovation missions

Tulevassa Euroopan horisontti -puiteohjelmassa vuosille 2021–2017 otetaan käyttöön uusi lähestymistapa tutkimukseen ja innovaatioihin. Pilarin II osana on missiolähtöinen tutkimus, jolla pyritään tuomaan tutkimusta lähemmäs ihmisiä ja ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita tavoitteellisessa aikataulussa.

Missioalueista on jo sovittu komission, Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kesken. Missioalueet ovat: 1) sopeutuminen ilmastonmuutokseen, sisältäen yhteiskunnallisen muutoksen, 2) syöpä, 3) terveet valtameret, meret, rannikot ja sisävedet, 4) hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit sekä 5) maaperän terveys ja ruoka.

Tarkemmin missiot määritellään ja valmistellaan kullekin viidelle missioalueelle perustettavassa asiantuntijaryhmässä (mission board). Ryhmien jäseniksi haetaan korkeatasoisia ja laajaa osaamista omaavia tutkimuksen, elinkeinoelämän sekä päätöksentekijöiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Kussakin ryhmässä on enintään 15 jäsentä.

Jäsenyydestä kiinnostuneiden asiantuntijoiden tulee lähettää hakemuksensa komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosastolle viimeistään 16.6.2019 klo 12 (CET) mennessä (hakuaikaa on jatkettu, alkuperäinen määräaika 11.6.). Hakemus (cover letter) ja liitteet lähetetään osoitteeseen RTD-HORIZON-EUROPE-MISSION-BOARDS@ec.europa.eu. Vapaamuotoisen hakemuksen lisäksi on täytettävä kolme liitettä (Annexes I, II, III). Lisäksi on lähetettävä CV, jonka pituus ei saisi ylittää kolmea sivua. Komission hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät alla olevan linkin kautta.

Ensimmäisessä vaiheessa komission pääjohtaja nimittää mission boardit maksimissaan 18 kuukaudeksi. Tässä vaiheessa tehtävänä on tukea komissiota missioiden määrittelyssä ja muodostamisessa yhdessä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa. Seuraavassa vaiheessa, kun Horizon Europe -puiteohjelma on hyväksytty kokonaisuudessaan, mission boardit avustavat komissiota missiotavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden valinnassa ja luomisessa, mukaan lukien hakujen valmistelu.

Mission boardien jäsenet eivät saa olla hakijoina missioiden toteuttamiseksi järjestetyissä rahoitushauissa eivätkä he myöskään saa toimia arvioitsijoina näissä hauissa.

Hakuohjeet ja lomakkeet

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app

Lisätietoja:

  • Komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto, RTD-HORIZON-EUROPE-MISSION-BOARDS@ec.europa.eu
  • Johanna Hakala, kansainvälisten asioiden päällikkö, Suomen Akatemia, johanna.hakala@aka.fi, aikavälillä 22.-23.5. sekä 3.-7.6.2019
  • Hannele Lahtinen, johtava asiantuntija, Suomen Akatemia, hannele.lahtinen@aka.fi, aikavälillä 24.-31.5.2019.
Viimeksi muokattu 14.6.2019
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »