Syyskuun haun uudistukset saivat melko myönteisen vastaanoton

16.11.2018

Akatemia keräsi tutkijoilta palautetta tämän vuoden syyskuun haussa toteutetuista uudistuksista. Palautekysely lähetettiin noin 3000 hakijalle ja vastauksia saatiin kiitettävästi eli yli 1200.

Akatemiaan jätettiin hieman viime vuotista enemmän hakemuksia, yhteensä 3313. Kysely painottui hakukäytäntöjen uusiin ominaisuuksiin liittyviin palautteisiin.

Tämän vuoden syyskuun haun yhteydessä Akatemian verkkopalveluun toteutettiin ensimmäiset uudistukset useamman uudistuksen sarjasta. Tällä kertaa merkittävimpiä uudistuksia tehtiin tutkimussuunnitelman laatimisen käytäntöihin. Aiemman tutkimussuunnitelmaliitteen sijaan hakija täytti nyt tutkimussuunnitelman suoraan verkkoasiointiin.

Lisäksi ansioluetteloa muokattiin eurooppalaisten hakujen mallin mukaisesti ja tutkijat pystyivät hakemaan omia julkaisujaan VIRTA-palvelun kautta.

Akatemia kehittää hakukäytäntöjä palautteen perusteella

”SARAssa eli verkkoasioinnissa teknisen alustan ikä on nyt kahdeksan vuotta ja sitä on hyvä uudistaa. Samalla saamme uusia ominaisuuksia käyttöön. Se, mikä toimi vielä kaksi vuotta sitten, ei välttämättä toimi enää”, sanoo rahoitushaun kokonaisuuden kehittämistä Akatemiassa vetävä tiedeasianneuvos Tiina Petänen.

Suomen Akatemia ennakoi 2020-luvun haasteita. Tavoitteena on parantaa tutkimusrahoituksen hakukäytäntöjä ja sähköisiä järjestelmiä niin, että ne palvelevat tutkijoita ja tutkimusorganisaatioita joustavasti ja tehokkaasti myös tulevaisuudessa. Toimintaa kehitetään yhdessä tutkimusyhteisön ja muiden tutkimusjärjestelmän toimijoiden kanssa.

Toimikuntarakennetta uudistettiin ja Akatemiassa siirryttiin kolmen toimikunnan malliin.  90 prosenttia palautekyselyn vastaajista piti sopivan toimikunnan valitsemista hakemukselle varsin helppona.  

Uuden rakenteistetun tutkimussuunnitelman toteutus sai sekä kiitosta että moitteita.

”Tutkimussuunnitelman alakohtien kuvauksia pitää vielä täsmentää. Kaiken kaikkiaan lomakkeen rakenteessa pyritään vastaamaan kysymyksiin: mitä, miksi, kuka ja millä ansioilla. Näin saamme tutkimussuunnitelman laatimista ohjattua entistä selkeämmin painottumaan niihin asioihin, joihin arvioinnissa kiinnitetään huomiota”, sanoo Petänen.

Palautteen perusteella ansioluettelon uudistusta pidettiin varsin onnistuneena, mutta VIRTA-palvelun käyttö oli tässä haussa ajoittain haastavaa. Tieteen tietotekniikan keskus eli CSC ylläpitää tätä palvelua eikä palvelun käytössä ollut varauduttu haun tuomaan isoon kävijämäärään. ”Tämän suhteen olemme seuraavassa haussa valmiimpia”, lupaa Petänen.

Kyselyn vastauksissa uudistettu hakemusten porrastettu päätöksenteko sai miltei varauksetonta kiitosta. Syyskuun haun arvioinnissa arvosanan 1-4 saaneet eivät pääsääntöisesti mene toimikunnissa jatkokäsittelyyn. Nämä hakijat saavat asiantuntijalausunnon sekä tiedon päätöksestä aiempaa aikaisemmin.

Lisätietoja:

Suomen Akatemian viestintä
verkkotiedottaja Vesa Varpula
p. 029 533 5131
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 19.11.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »