SV EN
Suomen Akatemia kehittää kestävän kehityksen käytäntöjään

Suomen Akatemia kehittää kestävän kehityksen käytäntöjään

29.5.2018

Suomen Akatemian hallitus päätti uudesta kestävän kehityksen sitoumuksesta helmikuussa.

”Kestävän kehityksen tavoitteena on ennen muuta parantaa ihmisten hyvinvointia ja yhteiskunnan toiminnan kestävyyttä. Tutkimustieto on välttämätöntä kestävän kehityksen aikaansaamiseksi ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Akatemia rahoittaa tutkimusta kaikilla tieteenaloilla ja edistää tätä kautta kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista”, selventää yksikön johtaja Laura Raaska, joka on ollut valmistelemassa Akatemian kestävän kehityksen sitoumusta.

Kestävän kehityksen periaatteet pyritään saamaan paremmin esille pyytämällä hakijoita soveltuvissa tapauksissa kertomaan kuinka hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita. Kuvaus on osa hankkeen vaikuttavuuden kuvausta. Kestävä kehitys ei kuitenkaan ole rahoituskriteeri.

 

Ensimmäinen sitoumus 2015

 

Akatemia teki ensimmäisen kestävän kehityksen sitoumuksensa vuonna 2015, jolloin se kohdistettiin akatemiaohjelmien valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan. Raaskan mukaan silloin ajateltiin, että kestävä kehitys tulee ohjelmissa näkyvämmin esille niiden temaattisuuden vuoksi. Hyviä esimerkkejä ovat Arktinen akatemiaohjelma ja BioFuture2015-akatemiaohjelma. Nyt kommentteja kestävästä kehityksestä toivotaan soveltuvissa tilanteissa kaikkien rahoitusmuotojen yhteydessä.

 

Raaska muistuttaa, että tutkija ja hänen tutkimuksensa usein jo toteuttaa kestävää kehitystä, mutta tätä ei välttämättä tuoda esille, vaikka yhteys olisi ilmeinen. Nyt toivotaan, että selkeät kytkennät tuotaisiin entistä vahvemmin esiin. ”Toivomme, että tutkijat huomioisivat kestävän kehityksen periaatteet ja toisivat ne esille jo rahoitushakemuksessa. Akatemia haluaa kannustaa siihen, että tutkija kertoo, miten hänen tutkimuksensa vie kestävää kehitystä eteenpäin.”, kertoo Raaska.

 

YK:n tavoitteet perustana

 

Akatemian sitoumus on yhteisellä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumussivustolla, jossa on jo yli 800 sitoumusta. YK:n globaalit kestävän kehityksen 17 tavoitetta ovat olleet vahvasti esillä EU:n toiminnassa muun muassa Horisontti 2020 -ohjelmassa, yhteisohjelmointialoitteissa ja yhdeksännen puiteohjelman suunnittelussa. Suomen tavoitteet ovat yhteneväiset YK:n agenda 2030 -tavoitteiden kanssa. Tutkimuksessa näkökulma on ollut mukana erityisesti niin sanotuissa Joint Programmeissa eli yhteisohjelmointialoitteissa. Suomen Akatemia on aktiivisesti mukana mm.  Water JPI -ohjelmassa (Water Challenges for Changing World), jossa kestävä kehitys on vahvasti esillä.

 

Norjan sisarorganisaatio Research Council for Norway (RCN) on laatinut oman kestävän kehityksen strategian ja määrittänyt painopistealueet, joilla kestävän kehityksen periaatteita edistetään erityisesti.  RCN toteuttaa kestävän kehityksen näkökulmaa vahvasti ohjelmissaan. Norjassa ollaan myös kiinnostuneita, miten Suomessa kestävän kehityksen toteutumista halutaan mitata.

 

Euroopassa vietetään kestävän kehityksen viikkoa 30.5–5.6. Suomi osallistuu neljättä kertaa. Valtioneuvoston kanslia pitää yllä kestävä kehitys -sivustoa, jolta löytyy lisätietoja.

 

Teksti: Leena Vähäkylä

Kuva: Anita Westerback

Viimeksi muokattu 5.6.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »