SV EN

Osallistu ja vaikuta — tee ehdotus uudeksi ohjelmaksi tai teemaksi

Suomen Akatemia ja strategisen tutkimuksen neuvosto hakevat ehdotuksia uusiksi vuoden 2020 akatemiaohjelmien aiheiksi ja strategisen tutkimuksen teemoiksi. Kaikille avoin kysely on avoinna marraskuun ajan. Kyselyn avulla tutkimusyhteisö ja tutkimustiedon käyttäjät eri yhteiskunnan osa-alueilta voivat osallistua akatemiaohjelmien aiheiden sekä strategisen tutkimuksen teemojen ideointiin.

Kyselyyn voi jättää yhden tai useamman ehdotuksen. Ehdotukset tulee kuvata lyhyesti yleisellä tasolla, mutta niitä on hyvä kuvailla myös yksityiskohtaisemmin erillisellä liitteellä, jotta aloitteisiin saadaan syvyyttä ja laajuutta. Ehdotuksia voi myös kommentoida. Kommentointimahdollisuus lisää vuorovaikutusta vastaajien välillä ja tuo ehdotuksiin uusia näkökulmia. Kyselyllä pyritään löytämään aiheita, jotka ovat yksittäistä tutkimushanketta laajempia kokonaisuuksia ja jotka vastaavat tieteen ja yhteiskunnan uudistumisen tarpeisiin. 

Johtava tiedeasiantuntija Jaana Roos korostaa akatemiaohjelmien merkitystä tieteen uudistumisessa. ’’Etsimme aiheita, jotka uudistavat tiedettä esimerkiksi uusien menetelmien, lähestymistapojen tai näkökulmien avulla. Nyt on hyvä mahdollisuus ehdottaa nousevaa tutkimusaluetta tai aihetta, joka on kansainvälisesti kiinnostava ja kasvava. Akatemiaohjelma luo pohjaa ja kriittistä massaa läpimurtotutkimukselle, vahvistaa suomalaista osaamista ja tutkimusverkostoja ja synnyttää näin tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.’’

 

Strategisen tutkimuksen vastuualueen johtaja Jussi Vauhkonen painottaa tarvetta vahvistaa päätöksenteon tietopohjaa. ”Strategisen tutkimuksen neuvoston tavoitteena on tuoda esiin tutkimustietoon pohjautuvia näkökulmia ja ratkaisuja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa mukana oleville tiedon hyödyntäjille ja käyttäjille. Strategisen tutkimuksen teemoille on tyypillistä, että ne liittyvät samanaikaisesti useisiin hallinnonaloihin ja koskettelevat koko yhteiskunnan kannalta keskeisiä haasteita. Tärkeää on myös, että teemoissa ennakoidaan pitkän aikavälin tietotarpeita.”

”Strategisen tutkimuksen neuvosto pyrkii tukemaan yhteiskunnallisten toimijoiden ja tutkimusyhteisön välistä vuorovaikutusta, ja tämä kysely on yksi esimerkki tavoitteen edistämisestä. Toivomme kyselyyn osallistuvilta runsaasti syötteitä erilaisista yhteiskunnallista haasteista ja tietotarpeista, joihin strategisen tutkimuksen avulla voidaan vastata”, kertoo Vauhkonen.

Lue lisää ja jätä oma ehdotuksesi

Lisätiedot

  • akatemiaohjelmat: Jaana Roos, johtava tiedeasiantuntija
  • strateginen tutkimus: Jyrki Hakapää, tiedeasiantuntija
  • tekninen tuki: Tiina Salo, viestintäassistentti
  • etunimi.sukunimi(at)aka.fi
Viimeksi muokattu 1.11.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »