Kulttuurirahaston Tutkittu tieto ja päätöksenteko - haku auki

20.2.2018

Suomen Kulttuurirahasto on avannut suunnatun haun, jossa rahoitetaan yksivuotisia hankkeita Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelmaan. Tutkitun tiedon roolia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on viime vuosina pohdittu paljon. Tutkimuksen ja päätöksenteon suhdetta tukemaan on luotu uusia rakenteita ja rahoitusvälineitä, jotka voivat vaikuttaa tähän suhteeseen merkittävästi tulevaisuudessa. Melko vähän kuitenkin tiedetään siitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri lohkoilla ja miten tilanne on muuttunut viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana. Nyt avattu haku on suunnattu näitä kysymyksiä tarkasteleville tutkimushankkeille.  

Millaisia hankehakemuksia hakuun odotetaan?

Hankkeiden toivotaan lähestyvän asiaa empiirisesti esimerkiksi tarkastelemalla joitakin yhteiskunnallisen päätöksenteon alueita, keräämällä niitä kuvaavia aineistoja ja analysoimalla kertynyttä dataa. Kysymystä ei ole rajoitettu lainvalmisteluun tai ministeriötason päätöksentekoon: hankkeet voivat kohdistua päätöksenteon eri tasoihin.  

Erityisesti toivotaan hankkeita, jotka yksittäisten paljon esillä olleiden esimerkkien sijasta tarkastelisivat vähemmälle huomiolle jäänyttä yhteiskunnallisen päätöksenteon hiljaista valtavirtaa. Millä mekanismeilla tutkittu tieto välittyy päätöksentekoon sen eri muodoissa, lainsäädäntötyöstä kunnallishallintoon, viranomaisohjeisiin ja yksittäisiin hallintopäätöksiin? Samaten ajalliset vertailut esimerkiksi 20–30 vuoden ajalta olisivat erityisen kiinnostavia. Hankkeissa voidaan esittää ehdotuksia uudistuksiksi, mutta pääpaino on nykytilanteen analyysissa.

Rahoitettavien hankkeiden edellytetään asettavan keräämänsä aineiston avoimesti saatavaksi sekä kirjoittavan työnsä pohjalta yhteenvetoraportin. Tämän lisäksi hankkeita kannustetaan tieteellisten julkaisujen tuottamiseen. Rahoitettujen hankkeiden odotetaan myös osallistuvan Tutkittu tieto ja päätöksenteko ‑ohjelmanverkostoitumistilaisuuksiin, joissa pyritään saattamaan tutkimusryhmiä yhteistyöhön ja löytämään uusia näkökulmia tutkimuskysymyksiin. Kulttuurirahasto tekee haun järjestämisessä yhteistyötä Suomen Akatemian kanssa.

Lue lisää hausta ja aikataulusta Suomen Kulttuurirahaston sivuilla.

Lisätietoja:

Haun infotilaisuus pidetään Suomen Akatemiassa, keskiviikkona 7.3. klo 13.00—15.00, Hakaniemenranta 6, Helsinki. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua ennakkoon tämän linkin kautta. 

  • tiedeasiantuntija Outi Ala-Honkola, p. 0295 33 5029, Suomen Akatemia
  • yliasiamies, professori Antti Arjava, p. 09 6128 1234, Suomen Kulttuurirahasto
Viimeksi muokattu 21.8.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »