Akatemia rahoittaa parhaita hakemuksia – yliopiston nimi ei ratkaise

25.4.2018

Suomen Akatemian tutkimusrahoitus perustuu kansainväliseen vertaisarviointiin, jossa keskeisenä tekijänä on tutkimuksen laatu. Suurin osa Akatemian tutkimusrahoituksesta myönnetään yliopistoille. Aika ajoin nostetaan esiin kysymys siitä, miten Akatemian tutkimusrahoitus jakautuu yliopistojen kesken.

Akatemian rahoittamien hankkeiden koko ja lukumäärä vaihtelevat paljon eri rahoitusmuotojen välillä. Esimerkiksi tutkijatohtorirahoituksen koko on noin 250 000 euroa ja huippuyksikkörahoituksen useita miljoonia. Tutkijatohtorirahoituksia myönnetään vuosittain satakunta kun taas huippuyksiköitä kerran kolmessa tai neljässä vuodessa noin 15. Tämän takia on mielekästä tarkastella hakemusmääriä ja myöntöprosentteja rahoitusmuodoittain, jos halutaan nähdä, miten yliopistot menestyvät Akatemian hauissa.

Esimerkiksi vuosien 2012–2016 hauissa akatemiahankkeissa (myöntöprosentti yliopistoilla keskimäärin 16 prosenttia) parhaiten menestyivät Aalto-yliopisto (20 prosenttia) ja Helsingin yliopisto (19 prosenttia). Akatemiatutkijahauissa (12 prosenttia) sen sijaan kärjessä on Jyväskylän yliopisto (15 prosenttia), seuraavina yhtä hyvin pärjänneet Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto (13 prosenttia). Tutkijatohtorihauissa (11 prosenttia) parhaiten on menestynyt Aalto-yliopisto (15 prosenttia).

Eri yliopistojen hakuaktiivisuutta ja menestystä hauissa voi lähestyä myös suhteuttamalla hakemusmäärät ja myöntömäärät henkilökunnan määrään. Tarkasteltaessa vuosien 2012–2016 akatemiahanke-, akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihakemusten määriä henkilötyövuotta kohti havaitaan, että erot yliopistojen välillä ovat suuria: suhteessa tutkijanuraportaiden II–IV henkilötyövuosiin eniten hakemuksia tulee Oulun ja Jyväskylän yliopistoista. Myöntömäärien vastaavassa tarkastelussa kärkeen sijoittuvien yliopistojen väliset erot ovat selvästi pienempiä: suhteessa eniten myöntöjä saivat Helsingin, Jyväskylän, Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston tutkijat.

johtava tiedeasiantuntija Otto Auranen ja 
johtava tiedeasiantuntija Anu Nuutinen

Viimeksi muokattu 23.5.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »