Yli 40 vuoden tutkimus yksissä kansissa: ihmisen kehitys lapsuudesta keski-ikään

15.6.2017

Suomen Akatemia on vuosikymmenien ajan tukenut Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella toteutettua ”Lapsesta aikuiseksi” -seurantatutkimusta, jonka tulokset on nyt tiivistetty kirjaksi. Englanninkielinen teos Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-aged (Lontoo: Routledge) julkaistiin torstaina 16.5. kansainvälisen konferenssin yhteydessä.

Yli 40 vuotta kestänyt laaja tutkimus kertoo ihmisen kehityksestä keskilapsuudesta keskiaikuisuuteen. Se alkoi vuonna 1968, kun tutkittavat olivat 8-vuotiaita, ja viimeisin aineiston keruu toteutettiin 2009, kun he olivat 50-vuotiaita. Tutkimuksesta nyt julkaistava kansainvälinen synteesi perustuu noin 300 erillisjulkaisuun ja opinnäytetyöhön.

Kirjan on kirjoittanut tutkimuksen pitkäaikainen johtaja, professori Lea Pulkkinen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajan Katja Kokon kanssa. Tutkimus oli keskeinen osa Lea Pulkkisen akatemiaprofessorin työtä vuosina 1996­–2001 sekä Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät -huippututkimusohjelmaa vuosina 1997–2005. Vuonna 2009 Pulkkinen vastaanotti vielä nelivuotisen (2009–2012) rahoituksen aineiston kokoamiseen, kun tutkittavat olivat 50-vuotiaita. Katja Kokko on toiminut Lapsesta aikuiseksi -tutkimuksen johtajana vuodesta 2013 lähtien.

Tutkimus osoittaa, että hyvää aikuisen toimintakykyä ennakoivat lasten rakentavat keinot käsitellä eteen tulevia ongelmatilanteita, toisten ihmisten huomioonotto ja myönteinen ajattelutapa.
”On tavallista painottaa opillisten suoritusten ja perheen sosiaalisen taustan merkitystä lasten tulevaisuudelle, mutta tämä tutkimus osoittaa, että lasten itsesäätely, mikä sisältää lasten sosiaalisia taitoja ja tunteiden käsittelyä, suuntaa tulevaa kehitystä perustavanlaatuisella tavalla elämän eri aloilla. Vahva itsesäätely edistää koulutuksessa ja työelämässä selviytymistä, parisuhdetta, terveyskäyttäytymistä ja yhteiskuntaan jäsentymistä sekä persoonallisuuden rakentumista joustavaksi”, Pulkkinen valottaa.

Tutkimus tarjoaa paljon uutta tietoa myös vähän tutkitusta aikuisiän kehityksestä: siirtymästä aikuisuuteen ja sen mukanaan tuomista erilaisista rooleista perheessä ja työelämässä.

Viimeksi muokattu 15.6.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »