Uusi Tutkitusti-kirja: Digitalisoituva koulu muuttaa oppimista

15.12.2017

Yhteiskunta digitalisoituu ja globalisoituu. Samalla oppiminen ja oppimisympäristöt muuttuvat: koulujen rinnalle astuvat epämuodolliset sosiaaliset yhteisöt, kiinnostusryhmät ja verkostot.

Suomen Akatemian ja Gaudeamuksen Tutkitusti-kirjasarjan uusimmassa kirjassa Oppimisen tulevaisuus opetus- ja kasvatusalan tutkijat pohtivat tulevaisuuden koulua. Kaikki olivat mukana juuri päättyvässä Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -akatemiaohjelmassa.

Muun muassa seuraavia aiheita käsitellään kirjassa: Miten oppiminen muuttuu? Opitaanko kaikki pian pelien avulla? Mitä ovat oppimisvaikeuksien kulttuuriset ja yhteiskunnalliset syyt, ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa? Mikä vaikutus kouluhyvinvoinnilla on tähän kaikkeen?

Lapset ja nuoret omaksuvat merkittävän osan tiedoistaan ja taidoistaan internetin ja sosiaalisen median kautta. Tulevaisuuden lapsille on kyettävä tarjoamaan laadukas koulutusjärjestelmä ja taitoja, joita ei hetki sitten ehkä osattu edes kaivata. Tällaisia ovat esimerkiksi kriittinen medialukutaito sekä arvomaailmojen ja kulttuurien eroavaisuuksien käsittely.

”Sähköisiin oppimateriaaleihin kohdistuneet aikaisemmat tutkimukset viittaavat lisäksi siihen, että oppilaat lukevat digitaalisia oppimateriaaleja eri tavalla kuin perinteisiä paperimuotoisia kirjoja. (…) Näin ollen digitaalinen oppimateriaali tulisi suunnitella eri lähtökohdista kuin lineaarinen, helposti kokonaisuutena hahmotettava paperinen oppikirja.”

”Pelillinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia nivoa oppiminen ja arviointi entistä tiiviimmin yhteen, jolloin erillisiä kokeita ja testejä ei välttämättä tarvita. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella vaikuttaa myös siltä, että pelillinen arviointi motivoi oppilaita ja vähentää testiahdistusta.”

Hannu Savolainen, Risto Vilkko ja Leena Vähäkylä (toim.):
Oppimisen tulevaisuus
ISBN 978-952-495-448-8
Gaudeamus 2017

Toimittajat

Hannu Savolainen, KT, on Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan professori.
Risto Vilkko, FT, on teoreettisen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa ja Suomen Akatemian monitieteisen Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -ohjelman päällikkö.
Leena Vähäkylä, YTM, on Suomen Akatemian tiedottaja ja Tutkitusti-kirjasarjan päätoimittaja.

Lisätietoa kirjasta (sisällys ja muut kirjoittajat) Gaudeamuksen verkkosivuilla.

Lähde: Gaudeamuksen tiedote

Viimeksi muokattu 15.12.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »