Suomen Akatemian hallitus esittää toimikuntatyön kehittämisen linjauksia

29.6.2017

Akatemian strategian mukaisesti on tärkeää tarkastella nykyistä toimintaa ja kehittää sitä siten, että Akatemia voi entistä paremmin tukea tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja uudistumista.

Suunnittelun tueksi Suomen Akatemian hallintovirasto valmisteli syksyllä 2016 raportin, jossa käsitellään toimintaympäristön muutoksia ja kuvataan erilaisia vaihtoehtoja toimikuntatyön kehittämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on Suomen Akatemian aloitteesta asettanut 1.2.2017 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus toimista Suomen Akatemian toimikuntatyön ja -rakenteen kehittämiseksi. Työryhmä on kuullut laajasti sidosryhmiä ja tehnyt verkkokyselyn, johon vastasi yli 700 henkilöä.

Kokouksessaan 29.6.2017 Suomen Akatemian hallitus päätti esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle linjauksia, joita se toivoo otettavan huomioon toimikuntarakenteen ja toiminnan kehittämisessä.

Akatemian hallitus toivoo toimikuntien jäsenten nimittämisprosessin avoimuuden kasvattamista. Hallituksen linjauksena on, että toimikuntarakenteessa siirryttäisiin kolmen toimikunnan malliin tutkimuksen uudistumisen edistämiseksi ja samalla toimikuntien jäsenmäärä voisi vaihdella nykyistä enemmän.

Toimikuntien kansainvälisyyden lisäämiseksi Akatemian hallitus ehdottaa, että toimikunnan työkielenä suomen ja ruotsin kielen rinnalla voitaisiin käyttää myös englantia. Kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvien paneelien tekemän hakemusten tieteellisen arvioinnin lisäksi tulisi siirtyä siihen, että paneelit asettavat hakemukset myös paremmuusjärjestykseen. Akatemian hallituksen näkemyksen mukaan Akatemian suomen- ja ruotsinkielinen nimi tulisi säilyttää ja kansainvälisissä yhteyksissä käyttää jatkossa esimerkiksi ilmaisua ”Finnish Research Council – Academy of Finland”.

Suomen Akatemia jatkaa lomakauden jälkeen keskusteluja tiedeyhteisön kanssa toimikuntatyön kehittämiseen liittyvistä yleisistä linjauksista ja käytännön toimien valmistelusta.

Linkki Toimikuntatyön kehittäminen -raporttiin: http://www.aka.fi/globalassets/42julkaisut/raportti-toimikuntatyon-kehittaminen-final.pdf

Viimeksi muokattu 29.6.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »