SV EN

Lippulaivarahoituksella tavoitellaan korkeatasoisia ja vaikuttavia osaamiskeskittymiä

18.5.2017

Maan hallituksen puolivälitarkistuksessa osoitettiin Suomen Akatemialle rahoitusta uutta niin sanottua lippulaivaohjelmaa varten. Hallituksen julkisen talouden suunnitelmassa tähän ohjelmaan varataan rahoitusta yhteensä 50 miljoonaa euroa jaettuna vuosille 2018 ja 2019.

Ohjelman tavoitteena on koota korkeatasoista eri alojen osaamista kansainvälisesti kilpailukykyisiksi osaamiskeskittymiksi. Osaamiskeskittymien avulla nostetaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tuetaan tieteen uudistumista.

Rakenteita ja toimintatapoja uudistava ohjelma liittää yhteen parhaita osaajia ja toimijoita, joille on ominaista korkea tieteellinen taso ja kansainvälisen kärjen tavoittelu. Ohjelmaan valitaan kansallisesti korkeatasoisimmat ja vaikuttavimmat tutkimusteema-alueet sekä niiden tieteellisiltä meriiteiltään vahvimmat tutkimusryhmät.

Lippulaivarahoitusta voivat hakea yliopistot ja tutkimuslaitokset. Hakijaorganisaatioiden tulee itse olla valmiita sitoutumaan merkittävällä panostuksella lippulaivakeskittymän rakentamiseen ja tukemiseen. Rahoituksen suuntaaminen yksittäisten tutkimusryhmien sijasta lippulaivoihin vahvasti sitoutuneille organisaatioille tukee näiden osaamiskeskittymien ja niiden laajan vaikuttavuuden pitkäjänteistä kehittämistä.

Hakemusten arvioinnissa tullaan kiinnittämään huomiota ohjelman tavoitteiden mukaisesti sekä kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen, tutkimuksen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen vaikuttavuuteen sekä yhteistyöhön yksityisen ja julkisen sektorin kanssa. Rahoituspäätöksien tukena tullaan siksi käyttämään sekä tiukkaa kansainvälistä vertaisarviointia että vaikuttavuuden arviointia.

Lippulaiva-ohjelman aikataulusta

Hallituksen päätöksen jälkeen Suomen Akatemia on aloittanut keskustelut yliopistojen, tutkimuslaitosten, Tekesin ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Kesäkuussa 2017 järjestetään myös hakuinfo, jossa käsitellään haun tavoitteita ja teknisiä kysymyksiä. Tiivistä vuorovaikutusta tarvitaan, jotta hallituksen asettamat tavoitteet voidaan sovittaa yhteen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tavoitteiden ja realiteettien kanssa parhaalla mahdollisella tavalla.

Koska valmistelu on vasta alkanut, on luonnollista, että kaikkia lippulaivaohjelman ominaisuuksia ei vielä ole sovittu. Valmistelutyössä Akatemia tulee myös hyödyntämään aiemmin saatuja kokemuksia muun muassa yliopistojen profiloitumisrahoituksen, huippuyksikköjen sekä strategisen tutkimuksen rahoituksen haku- ja arviointiprosesseista.

Lippulaiva-ohjelman haku avataan suunnitelman mukaan marraskuussa 2017, samanaikaisesti neljännen yliopistojen profiloitumisrahoituksen haun kanssa. Rahoituspäätökset tehdään kesällä 2018.

Hallitus päätti puolivälitarkistuksessaan, että valtio varautuu osallistumaan lippulaivaosaamiskeskittymien rahoittamiseen ja kehittämiseen alkuvaiheessa 60 miljoonan euron pääomittamisella. Sen jälkeen, kun päätökset lippulaivaohjelmaan valittavista tutkimuskeskittymistä on tehty, kysymys niiden pääomittamisen käytännöistä tulee ajankohtaiseksi.

Teksti: Riitta Tirronen

Viimeksi muokattu 18.8.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »