Kysely Suomen Akatemian toimikuntarakenteesta

11.5.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö on Suomen Akatemian ministeriölle tekemästä aloitteesta asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus toimista Suomen Akatemian toimikuntatyön ja –rakenteen kehittämiseksi.

 

Akatemian strategian mukaisesti on tärkeää tarkastella nykyistä toimintaa ja kehittää sitä siten, että Akatemia voi entistä paremmin tukea tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja uudistumista. Suunnittelun tueksi on Suomen Akatemian hallintovirasto valmistellut raportin, jossa käsitellään toimintaympäristön muutoksia ja kuvataan erilaisia vaihtoehtoja toimikuntatyön kehittämiseksi. Linkki raporttiin: http://www.aka.fi/globalassets/42julkaisut/raportti-toimikuntatyon-kehittaminen-final.pdf

 

OKM:n asettaman työryhmän tulee laatia kehittämisehdotus siten, että muutokset voidaan huomioida vuonna 2019 aloittavien uusien toimikuntien jäsenten nimitysprosessissa.

 

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on keskeinen osa ryhmän työtä.  Työryhmä kerää kyselyllä sidosryhmien näkemyksiä kehittämistyön pohjaksi. Pyydämme vastauksianne oheiseen kyselyyn keskiviikkoon 24.5.2017 mennessä.

 

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1310053&SID=e14d89ee-798b-47a0-b019-42115a9893e8&dy=1905859210

 

Lisätietoja: työryhmän sihteeri, opetusneuvos Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö, (etunimi.sukunimi@minedu.fi) ja tiedeasiantuntija Kata-Riina Valosaari, Suomen Akatemia, (etunimi.sukunimi@aka.fi)

 

Viimeksi muokattu 17.5.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »