EN
Hakijoille kerrotaan avoimesti, kuinka hakemuksia arvioidaan

Hakijoille kerrotaan avoimesti, kuinka hakemuksia arvioidaan

27.4.2017

Korkeatasoinen kansainvälinen vertaisarviointi on Akatemian keskeisin työväline parhaiden ja lupaavimpien hankkeiden tunnistamisessa. Akatemian tieteelliset toimikunnat, strategisen tutkimuksen neuvosto, infrastruktuurikomitea ja jaostot tekevät rahoituspäätökset pääasiassa arvioitsijoiden lausuntojen perusteella. Arviointilausuntojen lisäksi päätöksenteossa hyödynnetään myös tiedepoliittisia perusteita.

Hakemukset saavat arviointilausunnot paneeleissa, jotka koostuvat tasokkaista kansainvälisistä asiantuntijoista. Akatemia saa vuosittain noin 4000 hakemusta, ja näitä arvioi lähes 1000 arvioitsijaa, joista noin 95 % tulee Suomen ulkopuolelta. Tämä menettely varmistaa, että rahoitettavat hankkeet ovat kansainvälistä tasoa tai mahdollisimman lähellä sitä.

Paneelien kokoonpanot ovat tarkkaan harkittuja, jotta ne palvelevat kaikkia saapuneita hakemuksia mahdollisimman hyvin. Juttusarjan ensimmäisessä osassa käsittelemme tarkemmin paneelin kokoamista ja hakemusten tarkistamista.

Siirtymä hakemusten tarkistamisesta paneelin arviointikeskusteluun vie aikaa, sillä paneelien muodostamisen jälkeen on tärkeää, että panelistit pystyvät muodostamaan käsityksen hakemuksista hyvissä ajoin ennen paneeliin saapumista. Yhden paneelin kesto riippuu paneelin toimintatavoista ja hakemusten määrästä, mutta tavallisesti yksi paneeli arvioi hakemuksia 1–2 päivää.

”Henkilöstösyistä emme pysty pitämään montaa paneelia samanaikaisesti. Tammikuun puolivälistä helmikuun loppuun yksikössämme on melkein joka päivä jokin paneeli”, sanoo Juha Latikka, luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen yksikön johtava tiedeasiantuntija.

Paneelit muodostuvat alustuksista ja keskusteluista, joiden avulla panelistit pystyvät laatimaan arviot ja antamaan arvosanat. Keskustelu avataan panelistien alustuksilla hakemuksista, joihin paneelin jäsenet ovat perehtyneet jo etukäteen.

”Jokainen hakemus menee tarkemmin luettavaksi vähintään kahdelle panelistille. Heidän tehtävänsä on tehdä paneelin työskentelyn tueksi esilausunnot, joissa he arvioivat hakemusta ennakkoon ennen paneelitapaamista. Jokaisella asiantuntijalla on kuitenkin pääsy kaikkiin hakemuksiin ja niistä tehtyihin ennakkoarviointeihin. Jos paneelissa on 40 hakemusta ja 8 panelistia, jokainen panelisti saa alustettavaksi 10 hakemusta. Hakemukset pyritään jaottelemaan siten, että panelistin asiantuntemus menisi mahdollisimman hyvin yksiin tutkimusaiheen kanssa”, Latikka kertoo.

Räätälöidyt paneelit sopivat poikkitieteellisten hakemusten arviointiin

”Yksi maailmalla käytössä oleva toimintatapa on käyttää valmiita paneeleita, joista hakija itse päättää, mihin paneeliin haluaa hakemuksensa jättää. Koska asiantuntijat on näissä valittu etukäteen, heidän osuvuutensa kaikkiin hakemuksiin ei välttämättä ole yhtä hyvä, kuin jos etsitään asiantuntijat vasta hakemusten saapumisen jälkeen. Akatemian tavalla poikkitieteellisetkin hakemukset saavat tasapuolisen arvioinnin. Palautteen perusteella panelistit kokevat, että heidän asiantuntemuksellaan pystytään kattamaan hakemukset hyvin.”

Paneelin arviointilausunnot kirjataan arviointilomakkeelle, jolloin niiden pituus ja sisältö on strukturoitu. Kun lausunnot ovat keskenään vertailukelpoisia, toimikunnan on helpompi hyödyntää niitä päätöksenteossa. Kaikki hakijat saavat arviointilausunnon luettavakseen siinä vaiheessa, kun lopulliset rahoituspäätökset on tehty. Rahoittamatta jääneetkin hakijat saavat siis hakuprosessin myötä arvokasta palautetta tutkimuksestaan.

”Kerromme avoimesti hakijoille, kuinka hakemuksia arvioidaan. Tutkimussuunnitelmaohjeessa kirjataan, mitä tutkimussuunnitelmassa pitäisi olla, minkä lisäksi arviointilomakkeet ovat nähtävillä netissä”, kertoo Latikka.

Johtavat tiedeasiantuntijat Aki Salo ja Hannele Kurki Suomen Akatemiasta valottavat, mitä hakuprosessin ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu ja kulttuurin ja yhteiskunnan toimikunnan puheenjohtaja Anneli Anttonen kuvailee toimikunnan roolia päätöksentekoprosessin kolmannessa vaiheessa.

 

Teksti: Meiju Granroth
Kuva: Marjo Aaltomaa

Viimeksi muokattu 5.5.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »