Fyysinen kunto tärkein sydäntä suojaava tekijä

11.12.2017

Fyysinen kunto on tärkeämpi sydäntä suojaava tekijä kuin kehon rasvan määrä tai fyysinen arki-aktiivisuus. Oulun yliopistossa tehty tutkimus viittaa siihen, että elintapamuutoksissa tulisi ensisijaisesti keskittyä fyysisen kunnon parantamiseen sydänterveyden edistämiseksi. Toki fyysistä kuntoa voidaan kohottaa lisäämällä arki-aktiivisuutta, jolla on myös fyysisestä kunnosta riippumattomia vaikutuksia sydänterveyteen. Tutkimus on tehty muun muassa Suomen Akatemian rahoituksella ja se on julkaistu Medicine & Science in Sports & Exercise-lehdessä.

Tutkimuksessa sydänterveys määritettiin sydämeen kohdistuvan autonomisen eli tahdosta riippumattoman säätelyn mittauksilla. Autonominen hermosto vastaa sydämen toiminnan säätelystä tilanteen edellyttämälle tasolle. Levossa autonomisen hermosto rauhoittaa sydämen toimintaa ja ylläpitää myös sydänlihaksen sähköistä tasapainoa ja suojaa vakavilta rytmihäiriöiltä. Fyysisessä kuormituksessa hermosto kiihdyttää sydämen rytmiä ja mahdollistaa hapen ja energian saannin työtätekeville lihaksille. Sen sijaan poikkeavan autonomisen hermoston toiminnan merkkejä ovat korkea leposyke, vähäinen sykevaihtelu sekä hidas sykkeen palautuminen fyysisestä kuormituksesta

Julkaisu pohjautuu laajaan Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 –tutkimukseen, jossa 3144 keski-ikäiselle henkilölle tehtiin sydämen autonomisen säätelyn tutkimus, kestävyyskuntotesti, fyysisen aktiivisuuden mittaus kahden viikon ajalta sekä kehonkoostumusmittaus. Tutkimus toteutettiin Oulun yliopiston, ODL Liikuntaklinikan, Oulun yliopistollisen sairaalan, LIKES-tutkimuskeskuksen sekä Imperial College London -yliopiston yhteistyönä.

Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemian lisäksi Euroopan aluekehitysrahasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Sigrid Juselius -säätiö, Sydäntutkimussäätiö sekä EU:n Horizon 2020 -ohjelma.

Julkaisu: Antti Kiviniemi, Nelli Perkiömäki, Juha Auvinen, Maisa Niemelä, Tuija Tammelin, Katri Puukka, Aimo Ruokonen, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Mikko Tulppo, Marjo-Riitta Järvelin, Timo Jämsä, Heikki Huikuri, Raija Korpelainen. Fitness, Fatness, Physical Activity and Autonomic Function in Mid-life. Med Sci Sports Exerc. 2017 49(12):2459-2468.

Linkki julkaisuun

Lähde: Oulun yliopisto

Viimeksi muokattu 11.12.2017
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »