EN

Akatemia haluaa tehostaa kansainvälisen toimintansa vaikuttavuutta

10.10.2016

Suomen Akatemia laatii parhaillaan uutta kansainvälisen toiminnan linjausta. Tutkimuksen ylijohtaja Riitta Maijala kertoo, että tavoitteena on saada työstä entistä vaikuttavampaa ja laadukkaampaa. Linjausta laadittaessa selvitetään, mitä kannattaa kehittää ja onko tarvetta karsia joitakin toimintoja.

Akatemia tekee myös yhteistyötä muiden maiden rahoittajaorganisaatioiden kanssa, jotta suomalaisten tutkijoiden mahdollisuudet korkeatasoiseen kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön paranevat. Akatemia tukee EU-rahoituksen hakemista ja on mukana ERA-NETeissa, jotka avaavat temaattisia tutkimushakuja kansallisten rahoittajien ja EU:n yhteisellä rahoituksella. Myös pohjoismainen yhteistoiminta ja rahoitus edistävät tieteellistä yhteistyötä yli rajojen. Sopimustensa mukaisesti Akatemia tukee tutkijoiden liikkuvuutta ja yhteisseminaarien järjestämistä

Akatemia rahoittaa lisäksi jäsenmaksuilla kansainvälisten tiede- ja tutkimusorganisaatioiden sekä tutkimusinfrastruktuurien toimintaa, ja tätä kautta suomalaisille tutkijoille avautuu mahdollisuuksia tutkimustyöhön korkeatasoisissa tutkimuskeskuksissa maailmalla. Akatemia edistää kansainvälistä yhteistyötä myös edustamalla Suomea useilla kansainvälisillä tiedefoorumeilla.

Linjauksen pohjana  Akatemian uusi strategia

Kansainvälisen linjauksen suunnittelun pohjana on Akatemian uusi strategia, joka korostaa tieteen laatua, vaikuttavuutta ja uudistumista. Lisäksi parhaillaan valmistelussa oleva kansallinen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen linjaus otetaan huomioon Akatemian linjauksen valmistelussa.

Suomessa tutkimusorganisaatioiden kenttä on muuttumassa. Maijalan mukaan Suomen Akatemian kilpaillun rahoituksen pitää tukea tätä muutosta ja siksi kansainvälisen toiminnan linjausta on hyvä pohtia toimintaympäristön muutosten näkökulmasta.  Linjauksen laadinnassa keskeinen rooli on Akatemian toimikuntien jäsenillä. Lisäksi kuullaan yliopistoja ja tutkimuslaitoksia sekä muita sidosryhmiä.

”Hyvät tutkijat näkevät kansainvälisen verkottumisen merkityksen oman tutkimuksensa laadun kannalta keskeisenä tekijänä. Kansainvälinen yhteistyö on jo tänä päivänä osa hyvän tutkijan arkipäivää”, korostaa Maijala.

Akatemia pohtii roolejaan

Linjauksessaan Akatemia tulee kuvaamaan, minkälaisissa rooleissa se aikoo edistää suomalaisen tutkijayhteisön kansainvälisyyttä tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi.  

Näkyvin Akatemian rooli on olla rahoittaja. Akatemian uuden strategian pohjalta on jo uudistettu akatemiatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden rahoitusmuotoja siten, että ne edellyttävät aikaisempaa liikkuvuutta, mikäli rahoitusta haetaan samaan suorituspaikkaan, missä hakija on väitellyt tohtoriksi. Tämän tarkoituksena on osaltaan lisätä tutkijoiden kiinnostusta kansainväliseen ja kotimaiseen ja liikkuvuuteen.

Akatemia edistää tavoitteita myös muilla keinoin. Akatemia on tärkeässä roolissa asiantuntijana ja vaikuttajana kansainvälisissä organisaatioissa kuten Euroopan unioni, kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit ja OECD. Riitta Maijala korostaa, että Akatemian on osattava priorisoida näitä tehtäviä. Hän kertoo, että esimerkiksi omaa kansainvälistä osallistumistaan arvioidessaan hän pohtii, missä hän pääsee todella vaikuttamaan. Pelkkä läsnäolo ei riitä.

Teksti: Leena Vähäkylä
Kuva: Anita Westerback 

Viimeksi muokattu 17.10.2016
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »