EN

Sukupuolentutkimuksen ja teologian kriittistä dialogia

22.1.2016

Akatemiaprofessori Elina Vuola Helsingin yliopistosta tarkastelee sukupuolentutkimusta kriittisesti teologian näkökulmasta. Hänen mukaansa sukupuolentutkimuksessa uskonto on varsin näkymätön, vaikka sillä on yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa paljon merkitystä. Vuolan tutkimuksen kohteena ovat Suomen juutalaisnaiset  ja ortodoksinaiset, mukaan luettuina kolttasaamelaiset. Lisäksi hänen ryhmässään tutkitaan vanhoillislestadiolaisuutta.

”Ajatuksena on ammentaa sukupuolentutkimuksesta mutta käydä myös kriittistä dialogia uskonnon tutkimuksen suunnasta. Eli tuotamme sukupuoleen ja uskontoon liittyvää tietoa, joka ei ole niin yksioikoista tai yksisilmäistä, kuin se on tähän asti ollut.”

Vuola on itse koulutukseltaan teologi mutta vahvasti suuntautunut muun muassa sukupuolen- ja kehitystutkimukseen. Hänestä uskontoa käsitellään yhteiskuntatieteissä hyvin vähän ja riittämättömin tavoin. Sukupuolentutkimuksessa uskonto on joko täysin unohdettu tai sitten sitä on ylikorostettu, mistä yksi esimerkki on oletus islamista naisia voimakkaasti alistavana uskontona.

Ruumiillistunut uskonto tutkimuskohteena

Vuolan akatemiaprofessorikauden tutkimus on nimeltään ”Ruumiillinen uskonto. Ruumiillisuuden ja sukupuolen muuttuvat merkitykset uskonnollisen identiteetin nykymuodoissa Suomessa.” Ruumiillinen uskonto tarkoittaa sitä, että monet uskonnolliset opit liittyvät ihmisen ruumiillisuuteen, ja se on lähes poikkeuksetta myös sukupuolittunutta. Ruumiillisuuteen liittyvät vanhemmuus, lapset tai lapsettomuus, parisuhde ja erilaiset puhtaussäännökset. Kaikissa hankkeen tutkimissa yhteisöissä nämä sukupuolittuvat voimakkaasti, toisin sanoen miehiä ja naisia koskevat erilaiset reunaehdot.

Erityisesti Vuola haluaa selvittää, miten suomalaisessa maallistuneessa yhteiskunnassa toimii uskonnollinen vähemmistö, jossa on voimakas sukupuolijärjestys. ”Ympäröivän yhteiskunnan ja luterilaisen valtauskonnon suunnasta vähemmistöt saatetaan esittää erityisen ongelmallisina, vaikka samalla sukupuolten tasa-arvo on kiistanalainen asia niissäkin.”

Vuolan tutkimus perustuu naisten haastatteluihin. Hän on jo haastatellut ortodoksinaisia ja on juuri aloittanut juutalaisten haastattelut. Tutkimuksessa on myös etnisyyden ulottuvuus, onhan mukana kaksi suomalaista etnistä vähemmistöä eli juutalaisten lisäksi kolttasaamelaiset, joita löytyi haastateltavaksi parisen kymmentä. Myös monet lestadiolaistaustaiset kutsuvat itseään etnisiksi lestadiolaisiksi.

Neitsyt Maria näkökulma naiseuteen uskonnossa

Vuolan yhtenä aikaisempana tutkimuskohteena oli Neitsyt Maria -kultti Latinalaisessa Amerikassa. ”Tavallisten naisten suhde Mariaan ja Marian kunnioituksen pitkä historia alueella toimivat kritiikkinä sellaiselle tutkimukselle, jossa uskontoa ei joko huomioitu ollenkaan tai se nähtiin vain kielteisesti”, hän kertoo. Myös akatemiaprofessorikauden tutkimuksessa aihetta lähestytään Marian merkityksennäkökulmasta ortodoksien kohdalla. Näyttää siltä, että koltille Maria ei ole niin tärkeä kuin muille ortodoksinaisille. Mutta niille, joille hän on tärkeä, Marian kautta esiin nousee muitakin erityisesti naisten elämään vaikuttavia asioita.

”Se on mielekkäämpi tapa lähestyä haastateltavia, kuin jos kysyisin heiltä, miten he kokevat naisen aseman ortodoksisessa kirkossa. Se on luotaantyöntävä kysymys. Mutta kun puhumme Mariasta, monenlaiset asiat – myös naisen asemaan liittyvät - nousevat esille, ilman että niitä tarvitsee kysyä.”

Vuola kertoo, että ortodoksiperinteessä naiseus on eri tavalla läsnä kuin luterilaisessa, erityisesti naispyhimysten kautta, joita kaikki kunnioittavat Marian lisäksi. Vuola muistuttaa, että Maria on tärkeä miehillekin.

Juutalaisuudessakin naisella on merkittävä uskonnollinen rooli, joka näkyy erityisesti kotona.

Tutkimuksessa ei ole tarkoitus vertailla ortodoksi- ja juutalaisnaisten uskonnollisuutta. Toki niistä on tarkoitus kirjoittaa yhdessäkin mutta enemmänkin siitä näkökulmasta, miten näiden ryhmien uskonnollisuus elää ja toteutuu suomalaisessa yhteiskunnassa. Tai miten yhteisöjen naiset rakentavat identiteettiään maassa, jossa sukupuolten tasa-arvoa ja uskonnollisuutta ei yleensä liitetä yhteen?

Vanhoillislestadiolaisuutta ryhmässä tutkii Eetu Kejonen, joka selvittää lestadiolaistaustaisten homoseksuaalien kokemuksia uskonnollisen ja seksuaalisen identiteetin yhdistämisestä. Meri-Anna Hintsala tekee väitöskirjaa vanhoillislestadiolaisuudesta. Hän tutkii, miten sukupuolisuus näyttäytyy siellä osana uskonnollisuutta erityisesti verkkokeskusteluissa.  Viron ortodoksista setukaisvähemmistöä tutkii virolainen tutkija Andreas Kalkun.

Kysytty asiantuntija alallaan

Vuolan aikaisempi tutkimus on keskittynyt Latinalaiseen Amerikkaan ja hän on viettänyt alueella pitkiä aikoja. Hän on toiminut muun muassa Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professorina neljä vuotta. Hän on tullut tunnetuksi myös suomalaisessa julkisuudessa, ja häntä pyydetään usein asiantuntijaksi, jos tarvitaan Latinalaisen Amerikan tietäjää. Hän on usein kommentoijana, jos media kirjoittaa esimerkiksi paavi Franciscuksesta.

Vuola kokee, että asiantuntijana toimiminen on osa yliopistotutkijoiden kolmatta tehtävää eli yhteiskunnallista vaikuttamista. Hän on myös kirjoittanut tai toimittanut useita suomenkielisiä tietokirjoja tutkimusa-laltaan. Lisäksi hän oli vuoden 2015 loppuun saakka Kepan eli suomalaisten kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen kattojärjestön puheenjohtaja. Samoin hän on toiminut Suomen Kuvalehden kolumnistina.

”Ei silti ole vaikeata pitää erillään yliopistominää ja kansalaisjärjestöminää, onhan niiden välillä vuorovaikutusta. Koen mielekkäänä varsinkin sellaisen toiminnan, jossa minulla on myös tutkimuksellista vaikutusta”, Vuola tiivistää.

Lisää tietoa Vuolan ryhmän tutkimuksesta: http://blogs.helsinki.fi/embodied-religion/tutkimusprojektin-esittely/

Teksti ja kuvat: Leena Vähäkylä

Viimeksi muokattu 4.2.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »