EN

Pitkäkestoinen aerobinen liikunta lisää aivojen hermosoluja

8.2.2016

Tiedetään, että aerobinen liikunta kuten juoksu parantaa aivojen toimintaa ja muokkaa niiden rakennetta edullisempaan suuntaan. Se edistää erityisesti uusien hermosolujen muodostumista eli neurogeneesiä aivojen hippokampuksessa, joka on tärkeä oppimisen kannalta.

Sen sijaan intervalliharjoittelun (engl. high-intensity interval training, HIT) ja voimaharjoittelun vaikutuksista aikuisen nisäkkään hippokampuksen neurogeneesiin ei ole juuri aiempaa tietoa. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole myöskään huomioitu yksilöllisen geneettisen vaihtelun vaikutusta siihen, millaisia vaikutuksia liikunnalla on neurogeneesiin.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen ja liikuntabiologian laitoksen tutkijoiden yhteistyönä toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin pitkäkestoisen juoksuharjoittelun, intervalliharjoittelun sekä voimaharjoittelun vaikutuksia hippokampuksen neurogeneesiin aikuisilla urosrotilla.

Tutkimuksen kohteena olivat tavallisten Sprague-Dawley -rottien lisäksi tutkimusryhmän yhteiskumppaneiden Michiganin yliopistossa jalostamat aerobisesta harjoittelusta hyötyvät (high-response to training, HRT) rotat sekä aerobisen harjoitteluun heikosti reagoivat (low-response to training, LRT) rotat. Harjoittelujakso (juoksu, intervalliharjoittelu tai voimailu) kesti 6–8 viikon ajan ja verrokkeina toimivat saman rottalinjan edustajat, joiden liikunta rajoittui tavallisessa häkissä elämiseen.

Tulokset osoittivat, että eniten neurogeneesiä tapahtuu niiden rottien hippokampuksessa, jotka juoksevat pitkiä matkoja ja joiden geneettinen perimä tukee aerobisen harjoittelun positiivisia vaikutuksia. Verrattuna liikkumattomiin verrokkirottiin, vapaaehtoisesti pitkiä matkoja juosseilla HRT-rotilla oli tutkimuksen päättyessä 2–3 kertaa enemmän uusia hippokampuksen jyvässoluja. Voimaharjoittelulla vastaavaa vaikutusta ei havaittu. Myös intervalliharjoittelun vaikutukset jäivät vähäisiksi. Vain pitkäkestoinen aerobinen harjoittelu edisti hippokampuksen neurogeneesiä aikuisilla eläimillä.

Tulos on merkittävä, sillä neurogeneesin tuloksena syntyneitä uusia hippokampuksen soluja tarvitaan aiempien tutkimusten mukaan mm. monimutkaisten ajallisten ja avaruudellisten tehtävien oppimiseen.  On mahdollista, että neurogeneesiä aerobisen liikunnan avulla edistämällä voidaan kasvattaa hippokampuksen hermosolureserviä ja siten parantaa oppimisen edellytyksiä – myös ihmisillä.

Tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi sekä neurotieteiden että fysiologian alalla arvostetussa Journal of Physiology: London -lehdessä: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/26844666/

Liikunnan ja oppimisen edellytysten yhteyksien tutkimusta jatketaan Jyväskylän yliopistossa Suomen Akatemian rahoittaman AFIS -konsortion puitteissa.

Lähde: Jyväskylän yliopiston tiedote

Lisätietoja

  • Jyväskylän yliopiston tiedote
  • Akatemiatutkija Miriam Nokia, miriam.nokia@jyu.fi , psykologian laitos, JY
  • Professori Heikki Kainulainen, heikki.kainulainen@jyu.fi , liikuntabiologian laitos, JY

 

Viimeksi muokattu 8.2.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »