EN

Ilmastonmuutoksen aiheuttama veden laadun heikkeneminen Himalajalla vaikuttaa 40 % maapallon asukkaista

11.2.2016

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) tutkimus ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesien ja järvisedimenttien geokemiallisiin prosesseihin Tiibetin ylängöllä osoittaa, että ilmaston lämpeneminen vaikuttaa jäätiköiden sulamiseen, maaperän eroosioon ja sedimenttien irtoamiseen. Järvi- ja jokivesien laadun heikkeneminen vaikuttaa siten peräti 40 prosenttiin maapallon asukkaista, sillä he elävät ylängöltä alkunsa saavien jokien vaikutusalueella.

Tutkimuksen mukaan ihmisen toiminta ympäröivällä alueella vaikuttaa Tiibetin ylängön vesistöihin. Tutkimuksessa havaittiin elohopean, kadmiumin ja lyijyn pitoisuuksien olevan korkean ilmanalan järvisedimenteissä huomattavasti suurempia kuin matalan ilmanalan alueilla, joilla asuu enemmän ihmisiä. Myös arseenipitoisuudet eteläisen Tiibetin ylänköalueella ylittivät Maailman terveysjärjestön (WHO) juomavettä koskevat suositukset.

Tulokset viittaavat siihen, että saasteet kulkeutuvat ilman mukana Himalajan syrjäisille alueille. Sadekaudella alueen sateet ovat ravinnepitoisia, mikä osoittaa, että ilmakehän saasteet kulkeutuvat Etelä-Aasian monsuunien mukana Himalajalle.

Tiibetin ylängöllä on laajalti ikiroutaa, johon on varastoitunut paljon hiiltä. Alueen lämpötila on kuitenkin noussut jo 500 vuoden ajan, mutta kuluneen vuosisadan aikana ilmasto on ylängön keskivaiheilla lämmennyt enemmän kuin sen muissa osissa. Ilmaston lämpeneminen saa ikivanhoja hiilivarastoja liikkeelle ja varastoitunutta hiiltä kulkeutuu ikiroudan alueilta voimakkaan virtauksen myötä Tiibetin ylängön jokiin. Ilmastonmuutos lisää hiilen vapautumista vesistöihin, mikä vuorostaan voimistaa alueellista ilmastonmuutosta ja vaikuttaa veden laatuun.

Tiibetin ylänkö on maailman ylängöistä korkein ja sitä kutsutaan myös maailman kolmanneksi napa-alueeksi ja Aasian vesitorniksi. Veden laatu on tärkeää Himalajaa ympäröivälle väestölle. Paikallisten asukkaiden tietämys ilmastonmuutoksen vaikutuksista veden laatuun on vähäistä, eikä heillä myöskään ole riittävää osaamista ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.

Tutkijat analysoivat ilmastonmuutoksen vaikutuksia vedenlaatuun järvissä ja sadevedessä sekä Aasian kolmen suuren joen, Jangtsen, Yarlung Tsangpon ja Gangesin, ylävesissä Tiibetin ylängöllä. Tutkimusta johtavan professori Mika Sillanpään mukaan Himalajan hiilikierron lisätutkimusta tarvitaan pian:

"Ilmaston lämpeneminen vapauttaa ikiroudasta yhä enemmän hiiliainesta, joka kulkeutuu vesistöihin ja ilmakehään. Tämä kiihdyttää ilmastonmuutosta alueellisesti ja jopa maailmanlaajuisesti, mikä muun muassa vaikuttaa ihmisten elinkeinoihin, köyhdyttää laidunmaita, lisää aavikoitumista ja sulattaa jäätiköitä".

Tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia. 

Lähde: Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiedote

Mika Sillanpää johtaa Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta (AKVA) -akatemiaohjelman hanketta Ilmastonmuutoksen vaikutukset Himalajan jokien veden laatuun.

Viimeksi muokattu 12.2.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »