Suomen Akatemian tieteelliset toimikunnat nimetty kaudelle 2016-2018

22.10.2015

Suomen Akatemian uudet toimikunnat kaudelle 2016-2018 on valittu.

Akatemiassa toimii neljä tieteellistä toimikuntaa, jotka hoitavat Akatemian tehtäviä toimialoillaan. Toimikuntien yhtenä keskeisenä tehtävänä on tehdä kilpailuun ja laatuun perustuen rahoituspäätöksiä tutkimushankkeista. Toimikuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus Akatemian hallituksessa.

Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet kaudelle 2016-2018:

BIOTIETEIDEN JA YMPÄRISTÖN TUTKIMUKSEN TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja:
Professori Kai Lindström (ekologia, akvaattiset tieteet), Åbo Akademi

Jäsenet:
Professori Alfred Colpaert (luonnonmaantiede, geoinformatiikka), Itä-Suomen yliopisto
Professori Riitta Julkunen-Tiitto (kasvibiologia), Itä-Suomen yliopisto
Professori Annika Kangas (metsätieteet, metsän arvioimistiede), Luonnonvarakeskus
Tutkimusprofessori Kristiina Kruus (biotekniikka), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Professori Jussi Kukkonen (ympäristötiede, ekotoksikologia), Jyväskylän yliopisto
Tutkimusprofessori Kari Lehtinen (ilmakehätieteet), Itä-Suomen yliopisto ja Ilmatieteen laitos
Professori Johanna Mappes (evoluutioekologia), Jyväskylän yliopisto
Professori Seppo Salminen (elintarvikekemia, toksikologia), Turun yliopisto
Professori Lea Sistonen (solubiologia), Åbo Akademi
Professori Matti Weckström (biofysiikka, neurofysiologia), Oulun yliopisto


KULTTUURIN JA YHTEISKUNNAN TUTKIMUKSEN TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja:
Professori Anneli Anttonen (sosiaalipolitiikka), Tampereen yliopisto

Jäsenet:
Lehtori Gustav Djupsjöbacka (taiteiden tutkimus/musiikki), Taideyliopisto
Professori Jari Hietanen (psykologia), Tampereen yliopisto
Professori Erkki Karvonen (informaatiotutkimus ja viestintä), Oulun yliopisto
Professori Eva Liljeblom (taloustieteet), Svenska Handelhögskola
Yliopistonlehtori Kia Lindroos (valtio-oppi), Jyväskylän yliopisto
Professori Maria Lähteenmäki (historia, arktiset alueet), Itä-Suomen yliopisto
Professori Johanna Niemi (oikeustiede), Turun yliopisto
Professori Tarja Nikula-Jäntti (soveltava kielitiede), Jyväskylän yliopisto
Professori Sami Pihlström (teologia), Helsingin yliopisto
Professori Hannu Savolainen (kasvatustiede, erityispedagogiikka), Jyväskylän yliopisto

LUONNONTIETEIDEN JA TEKNIIKAN TUTKIMUKSEN TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja:
Professori Paula Eerola (fysiikka), Helsingin yliopisto

Jäsenet:
Professori Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela (kemian tekniikka), Aalto-yliopisto
Professori Juha K. Kinnunen (matematiikka), Aalto-yliopisto
Professori Reko Leino (orgaaninen kemia), Åbo Akademi
Professori Juha-Pekka Lunkka (geologia), Oulun yliopisto
Tutkimusprofessori Aarne Mämmelä (langaton tietoliikenne), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Professori Leena Paavilainen (biopohjaiset raaka-aineet, puunjalostustekniikka), Luonnonvarakeskus
Professori Jukka Pekola (fysiikka), Aalto-yliopisto
Akatemiatutkija, Professori Leena Ukkonen (elektroniikka, terveysteknologia), Tampereen teknillinen yliopisto
Tutkimusjohtaja Kari Ullakko (materiaalitekniikka, materiaalifysiikka), Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Kaisa Väänänen (tietojenkäsittely, tietotekniikka), Tampereen teknillinen yliopisto

TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja:
Professori Mika Rämet (lastentaudit, immunologia), Oulun yliopisto

Jäsenet:
Professori Johanna Björkroth (eläinlääketiede, elintarvikehygienia), Helsingin yliopisto
Professori Jarkko Ketolainen (farmasian teknologia), Itä-Suomen yliopisto
Professori Juhani Lehto (kansanterveystiede, terveystaloustiede), Tampereen yliopisto
Professori Pirjo Nuutila (diabetestutkimus, aineenvaihduntatutkimus), Turun yliopisto
Professori Asla Pitkänen (neurotieteet), Itä-Suomen yliopisto
Professori Anneli Pohjola (sosiaalityö), Lapin yliopisto
Professori Pauli Puolakkainen (kliiniset lääketieteet, vatsaelinkirurgia), Helsingin yliopisto
Professori Jorma Toppari (fysiologia, endokrinologia, patologia), Turun yliopisto
Professori Maritta Välimäki (hoitotiede), Turun yliopisto
Professori Anu Wartiovaara (kliininen molekyylilääketiede, genetiikka), Helsingin yliopisto

Lähde: OKM:n tiedote

Lisätietoja

  • opetusneuvos Mirja Vihma (OKM), puh. 02953 30326
Viimeksi muokattu 18.7.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »