EN
Osallistu strategisen tutkimuksen teemojen valmisteluun

Osallistu strategisen tutkimuksen teemojen valmisteluun

17.12.2015

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on aloittanut uusien tutkimusteemojen valmistelun.

Nyt STN etsii uusia teemaehdotuksia alueilta, joita ei vielä ole katettu aiemmilla teemoilla tai jotka kumpuavat nopeasti muuttuneesta maailmantilanteesta ja siten synnyttävät erityisiä tutkimustarpeita. Teemaprosessiin voi osallistua 17.12.2015 – 31.1.2016 avoimen verkkokyselyn kautta. Akatemia järjestää 15.2. kutsutyöpajan ja 12.2. kansallisen ennakointiverkoston Foresight Friday ennakointityöpajan, joiden tulokset ovat mukana teemaprosessissa.

Vuonna 2016 neuvosto valmistelee poikkeuksellisesti teema-aloitetta kahdelle vuodelle siten, että vuodelle 2017 ehdotetaan yhtä teemaa ja vuodelle 2018 useampaa teemaa. Teema-aloitteen tekeminen kahdelle vuodelle mahdollistaa rahoituspäätösaikataulujen muuttamisen siten, että haut voidaan jatkossakin järjestää kaksivaiheisina, mitä menettelyä tutkijat ovat toivoneet. Muutoksesta seuraa myös se, että STN voi tiedottaa ohjelmista ja avautuvista hauista aikaisemmin tutkijoille ja hakuaikoja voidaan pidentää. Lisäksi tutkijat pystyvät vuodesta 2018 alkaen aloittamaan rahoituskautensa heti vuoden alusta.

STN:n seitsemän teemaa, jotka valtioneuvosto on hyväksynyt, ja joista STN on avannut rahoitushaut tähän mennessä:

2015:

  • Teknologiamurrosten hyödyntäminen ja muuttuvat instituutiot
  • Ilmastoneutraali ja resurssiniukka yhteiskunta
  • Tasa-arvo ja sen edistäminen

2016:

  • Osaaminen ja muuttuva työelämä
  • Terveys ja elämäntapojen muuttaminen
  • Kokonaisturvallisuus globaalissa ympäristössä
  • Kaupungistumisen dynamiikka

Tutkimusyhteisö ja tutkimustiedon käyttäjät eri yhteiskunnan osa-alueilta voivat osallistua teemavalmisteluun ehdottamalla ajankohtaisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä tutkimusteemoja. Teemoja ja aiheita voi ehdottaa strategisen tutkimuksen neuvostolle verkkokyselyssä.

Verkkokyselyyn voi osallistua ajanjaksolla 17.12.2015 – 31.1.2016. Se on kaikille kiinnostuneille avoin.

Verkkokyselyn tulokset toimitetaan strategisen tutkimuksen neuvoston käyttöön osana teemavalmistelussa käytettävää aineistoa. Kyselyn tuottamat teemaehdotukset julkaistaan ilman henkilö- tai organisaatiotunnisteita STN:n verkkosivuilla.

Strategisen tutkimuksen neuvosto tekee valtioneuvostolle esityksen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä vuosille 2017 ja 2018. Tutkimusteemat päättää valtioneuvosto, ja teemoihin perustuen neuvosto suunnittelee ja päättää vuoden 2017 ja 2018 tutkimusohjelmat.

Viimeksi muokattu 17.12.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »