Oppiminen voi tehostua liikkumista edellyttävällä pelaamisella

21.4.2015

Mobiilipeli auttaa koululaisia oppimaan murtolukuja. Väitettä tutkivassa hankkeessa on mukana koululaisia Suomesta ja Yhdysvalloista.

Mobiilipelin pelaaminen fyysisillä liikkeillä aktivoi aivot tehokkaampaan oppimiseen. Tekniikan tohtori Arttu Perttula Tampereen teknillisestä yliopistosta muistuttaa, että toimiminen on lapselle luontainen tapa oppia uutta. "Nykyäänhän opetus on enemmän menossa siihen suuntaan, että keksitään muitakin tapoja olla tunnilla kuin istua", Perttula sanoo.

Perttula työskentelee TTY:n Porin laitoksella tutkijatohtorina hankkeessa, jossa selvitetään fyysisesti aktivoivien peliympäristöjen tehokkuutta oppimisessa. Tutkimuksessa kokeillaan, oppivatko koululaiset paremmin murtolukuja, kun he pelaavat liikunnallisia murtolukuihin pohjautuvia pelejä. Hanke on osa Suomen Akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen (TULOS) -akatemiaohjelmaa.

Opetussuunnitelman mukaan viidennen luokan päättyessä koululaisilla tulee olla jo monipuolisesti hallussa murtolukujen ymmärtäminen. Hankkeessa keskitytään tällä hetkellä viides- ja kuudesluokkalaisiin, mutta Perttulan mukaan peli sopii sovellettuna kaikille peruskoululaisille. Hankkeessa on kehitetty matematiikkapeli, jossa pelaaja kävelemällä tai juoksemalla liikuttaa hahmoa yksinkertaisella lukusuoralla.

"Pelaajan täytyy yrittää hahmon avulla löytää tietty kohta suoralta kuten puolikas tai muu murtoluku. Tai hänen tulee etsiä tietty desimaaliluku tai prosentti. Hänen tehtävänään voi myös olla lukujen järjestäminen suuruusjärjestykseen."

Lukusuoraa käytetään yleensä apuvälineenä yhteen- ja vähennyslaskun opetuksessa. Se saattaa tukea etenkin negatiivisten lukujen oppimista.

"On havaittu, että jos hahmottaa ja ymmärtää lukusuoran, niin vaikeampien matemaattisten tehtävien ratkaiseminen helpottuu."

Peruskoululaisten matematiikan taidot ovat murenneet vuosi vuodelta. Kuitenkin arkielämässä niitä tarvitaan, tuttuina esimerkkeinä yhteen- ja prosenttilaskutehtävät.

"Olen tyytyväinen, jos pystymme pelaamisen avulla saamaan lapset kiinnostumaan matematiikasta. Lähtökohtahan on hyvä, sillä lapset pelaavat joka tapauksessa. Nyt siihen vain yhdistetään oppiminen ja yhdessä pelaaminen, jolloin toiset oppilaat kannustavat kutakin pelaajaa", Perttula kertoo.

 

Hankkeen johtaja testaa peliä Yhdysvalloissa

Hankkeeseen sisältyvistä kokeiluista osa toteutetaan Suomen peruskouluissa ja osa kansainvälisesti. Arttu Perttula kertoo, että testaaminen on aloitettu tämän talven aikana Suomessa.  

"Tavoitteena on saada useita kouluja mukaan ympäri Suomen. Olemme toistaiseksi vieneet sovelluksen kouluihin, mutta tarkoitus on, että myöhemmin voi sen ladata vapaasti netistä. Koulut ovat suhtautuneet hankkeeseen erittäin myönteisesti, sillä he samalla pääsevät monipuolistamaan uusien tablet-laitteidensa käyttöä", Perttula mainitsee.

"Myös Yhdysvalloista on kouluja mukana, ja niihin liittyviä testauksia koordinoi Stanfordissa hankkeen johtaja Kristian Kiili. Kaiken kaikkiaan meidän on tarkoitus saada tuhansien koululaisten otos."

Perttulan mukaan Yhdysvaltojen ja Suomen koululaisten vertaileminen on helppoa, sillä murtoluvut opitaan pääasiassa samoilla luokka-asteilla. Teknisessäkään puolessa ei ole suuria eroja.

"Tosin ehkä erot koulujen välillä ovat suuremmat mitä tulee opetuksessa käytettävissä oleviin laitteisiin. Suomessa olemme pyrkineet siihen, että mukana oleva koulu tarjoaisi koululaisille tablet-laitteet. Tällaisia kouluja on Suomessa jo paljon, jotka eivät edellytä koululaisten itse hankkivan laitetta."

Neljän vuoden hanketta pyörittää neljän hengen ryhmä, joista kaksi tekee väitöskirjaa. He muodostavat yhdessä toimintayksikkönä tutkimuslaboratorion.

 

Teksti: Mia Hemming
Henkilökuvat:Tanja Mikkola
Etusivun kuva: Pixmac.fi

Viimeksi muokattu 10.8.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
SAAVUTETTAVUUS »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »