EN

Eurooppalaisten ja intialaisten tutkimusyhteistyötä edistetään symposiumeissa

16.10.2015

Euroopan komissio haluaa kehittää eurooppalaisten ja intialaisten yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alan tutkijoiden ja tutkimusrahoittajien yhteistyötä. Siksi EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) -hanke järjestää kuusi symposiumia, joissa edistetään yhteistyötä ja pohditaan tutkimusteemoja. Suomen Akatemia etsii aiheesta kiinnostuneita tutkijoita edustamaan Suomea symposiumeissa.

Kuluvan syksyn ja ensi vuoden symposiumeissa luodaan verkostoja tutkijoille. Jokaiseen symposiumiin mahtuu 50 osallistujaa, toiveena on saada mukaan erityisesti tutkijoita. Symposiumien osallistujat työstävät osallistujamaiden ehdotusten pohjalta valittuja tutkimusteemoja. Myöhemmin on tarkoitus rahoittaa osaa näistä teemoista kansainvälisessä yhteishaussa.

Suomella ei ole aiemmin ollut juurikaan rahoitusyhteistyötä Intian kanssa yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden aloilla. Tutkijat ja tutkimus voivat hyötyä tästä uudesta mahdollisuudesta, muutoinkin kun rahallisesti. Esimerkiksi Intiassa on valtavasti henkilöresursseja, kun taas Euroopassa on enemmän valmista infraa tutkimuksen tekemistä varten. Intia on myös monien uskontojen, tapojen ja kansallisuuksien sekoitus, ja siten mahtava tutkimusaineisto itsessään. Yhteistyö voi avata tutkijoille täysin uusia ovia.

Symposiumien teemat ja ajankohdat

Symposiumi 1: Eriarvoisuus, kasvu ja paikka/tila
19.-20.10.2015 Delhi, Intia

Tässä teemassa keskeisiä ovat eriarvoisuus, kasvu ja kaupungit/kaupungistuminen. Kaupungit ja nopea kaupungistuminen ovat tärkeitä aiheita, mutta maaseudun merkitys korostuu kehityksen ja kasvun yhteydessä eikä vain siirtymisessä maaseudulta kaupunkeihin. Luonnollinen ympäristö on olennainen osa tätä monialaista teemaa, esimerkiksi ympäristön pilaantuminen/luonnonilmiöt pakottavat ihmisiä liikkumaan. Kohtaamisen käsite (sosiaalisena, kulttuurisena) ja sen suhde identiteettiin ja yhteisöihin esim. kaupungeissa on tärkeä.  Teeman aiheiden kehittämiseen toivotaan vahvaa tieteidenvälisyyttä.

Symposiumi 2: Yhteiskunnallinen muutos, kulttuuri-ilmaisut, kulttuurien väliset yhteydet ja vuoropuhelu
Helmikuu 2016, Intia

Tämän teeman ydintä ovat identiteetti, kieli, yhteinen historia, monimuotoisuus, kulttuurien väliset yhteydet ja diaspora. Tutkimusyhteisöjen liikkuvuus Intiasta ja Intiaan sekä uusien kosmopoliittien yhteiskuntien ja diasporien yleistyminen läpi Euroopan tarjoavat mahdollisuuden tarkastella niin kulttuurista vuoropuhelua kuin yhteyksiäkin. Elokuva ja televisio, lehdistö, sosiaalinen media ja internet ovat tärkeässä ja kasvavassa roolissa kulttuurien välisessä yhteydenpidossa. Tätä valtavaa muutosta ei kannata aliarvioida tutkimuksessa, jos halutaan ymmärtää translokaalia vuoropuhelua.

Symposiumi 3: Digitaaliset arkistot ja tietokannat keskinäisen tuntemuksen lähteenä
Huhtikuu 2016, Italia

Tutkijoille halutaan tarjota pääsy primaarilähteisiin, mutta tämä edellyttää poliittista tahtoa saattaa lähteet saataville ja tekniikkaa niiden tallentamiseksi ja arkistoimiseksi sekä etäkäytettäväksi. Tietokanta voisi sisältää paitsi painotuotteita, mutta myös suullisen historian lähteitä, tietoa sosiaalisesta ja fyysisestä elinympäristöstä, sosiaalisista ja kulttuurisista käytännöistä sekä heimojen kielistä ja käytännöistä. Teeman tulee olla vahvasti sidoksissa metatietoon, uusien viestimien käytön tutkimukseen ja käsitteeseen digitaalinen. Teema saattaa sisältää EU: n ja Intian arkistojen välistä tiedonvaihtoa ja mahdollistaa pääsyn niiden tietokantoihin.

Symposium 4: Sustainable Prosperity, Well Being and InnovationSymposiumi 4: Kestävä, osallistava, laaja-alainen hyvinvointi ja innovointi
First Half of June 2016 in HelsinkiKesäkuu 2016, Helsinki

Hyvinvointi nähdään tässä teemassa erittäin laaja-alaisesti. Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin lisäksi se käsittää laajasti taloudellisia, sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja kulttuurisia tekijöitä, kuten ihmisten mahdollisuuden osallistua oman ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseen, saavuttaa menestystä ja onnellisuutta ja elää kaikin puolin terveempää elämää ympäristöä ja kulttuurisia arvoja kunnioittaen. Sosiaaliset innovaatiot liittyvät koulutukseen ja terveydenhuoltoon ja ovat myös tärkeä osa tätä teemaa. Teeman tulisi katsoa tulevaisuuteen ja olla ratkaisukeskeinen. Se myös täydentää Horisontti 2020 -ohjelmaa yhteiskunnallisten haasteiden osalta.

Symposiumi 5: Valtarakenteet, konfliktinratkaisu ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus
Syyskuu 2016, Intia

Teemassa käsitellään konfliktinratkaisun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden mahdollistamista ja ymmärtämistä. Lisäksi huomioidaan sosiaalinen monimuotoisuus ja rakenteet sekä sukupuoli ja konflikti, ml. rauhaa koskevat kysymykset. Osa näkökohdista liittyy erityisesti Intiaan, kuten kastijärjestelmä, mutta on tärkeää huomata, ettei tämä silti ole vain ’Intia’ teema. Intialaisilla tutkijoilla voi esimerkiksi olla paljon annettavaa eurooppalaiseen konfliktintutkimukseen ja eurooppalaiseen rauha-käsitteeseen.

Symposiumi 6: Päätössymposiumi, kokoaa yhteen kaikkien edellisten symposiumien tulokset
Lokakuu 2016, Slovenia

Kiinnostaako symposiumeihin osallistuminen?

Symposiumeihin kutsutaan tutkijoita kaikista osallistujamaista. Suomen Akatemia ehdottaa Suomesta viittä osallistujaa per symposium ja järjestävä taho kutsuu henkilöt. Tavoitteena on, että jokaisessa symposiumissa puolet osallistujista tulisi Euroopasta ja puolet Intiasta.

EqUIP-hankkeen taustaa

Euroopan komissio aloitti EqUIP-hankkeen rahoittamisen huhtikuussa 2014 ja rahoitus jatkuu huhtikuulle 2017. Rahoituksen suuruus on 1,5 miljoonaa euroa. Hanke vahvistaa eurooppalaisten ja intialaisten tutkimusta rahoittavien ja tukevien organisaatioiden strategisia kumppanuuksia yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla. Hanke tukee kansainvälistä tutkimuskoordinointia, verkostoitumista ja tiedeviestintää, mikä parantaa osaltaan kansallisten tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä lähentää eri maiden tutkimuspolitiikkaa ja -käytäntöjä.

Suomen lisäksi hankkeeseen osallistuvat: Iso-Britannia (ESRC ja AHRC), Intia (ICSSR), Ranska (ANR), Italia (APRE), Saksa (DFG ja DLR), Portugali (FCT), Slovenia (MIZS), Alankomaat (NWO), Norja (RCN) ja Itävalta (ZSI).

EqUIP-hankkeen uudet verkkosivut on avattu osoitteessa:
http://equipproject.eu/

 

Lisätiedot ja yhteydenotot symposiumeihin osallistumiseen liittyen:
Tiedeasiantuntija Siru Oksa
puh. 029 533 5125
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 16.10.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »