Tiekartalle 31 merkittävää tutkimusinfrastruktuuria

25.3.2014

Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien strategia ja päivitetty tiekartta vuosille 2014–2020 on valmistunut. Suomen Akatemian asettama asiantuntijaryhmä valitsi maaliskuussa julkaistulle tiekartalle 31 suomalaiselle tiedeyhteisölle merkittävää tutkimusinfrastruktuuria.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimukselle välttämättömien tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palvelujen kokonaisuuksia. Tutkimusinfrastruktuurien tiekartta on suunnitelma seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista uusista tai rakentamisvaiheessa olevista tutkimusinfrastruktuureista tai olemassa olevien infrastruktuurien merkittävästä uudistamisesta.

Tiekartalla kuvataan myös suomalaiselle tutkimukselle merkittävät kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit kuten Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitos (CERN) tai Euroopan molekyylibiologian laboratorio (EMBL). Nyt tiekartalle valituista 31 kansallisesta tutkimusinfrastruktuurista 18 on eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurihankkeiden (ESFRI) kumppanuuksia.

Tiekartalle valittujen infrastruktuurien odotetaan vahvistavan Suomen kansainvälistä tutkimusosaamista ja huippuosaamisen verkostoja.

"Innovaatiotoiminta ja teollisuuden uudistuminen sekä tutkimuslaitosten palvelutuotanto edellyttävät nekin laadukasta infrastruktuuria samoin kuin tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen tutkimusyhteistyö", sanoo tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, Suomen Akatemian ylijohtaja Marja Makarow.

Tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmän (FIRI) tehtävänä on ollut strategian laatimisen ja tiekartan päivityksen lisäksi hallinnoida tutkimusinfrastruktuureihin suunnattuja määrärahoja. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kesken, tehostaa infrastruktuurien yhteiskäyttöä sekä aktivoida yhteisiä investointeja.

Makarow toivoo, että tiekartta-asiakirja hyödyttäisi korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia niiden kehittäessä tutkimusympäristöjään. "Tiekartan ja strategian toivotaan myös tukevan tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamista sekä suomalaisen tutkimuksen kansainvälistymisen edistämistä."

Tiekartalle nostettujen tutkimusinfrastruktuurien valinnassa kriteereinä on käytetty merkitystä suomalaiselle tiedeyhteisölle ja isäntäorganisaatioiden tutkimusstrategioille, käyttäjäkunnan laajuutta sekä kunkin tutkimusinfrastruktuurin ylläpitoon osallistuvien tahojen sitoutumista. Kaikkia kriteerejä tulkittiin Suomen näkökulmasta.

Pitkäjänteinen kehittäminen avainasemassa

Asiantuntijaryhmä nostaa esiin tutkimusinfrastruktuurien järjestelmällisen kehittämisen haasteiksi muun muassa sen, että olemassa olevat rahoitusjärjestelmät eivät tue tehokkaasti infrastruktuurien yhteiskäyttöä. Tutkimusinfrastruktuureja ei myöskään hyödynnetä riittävästi koko yhteiskunnan tasolla eikä elinkeinoelämään synny tarpeeksi mahdollisuuksia uusille innovaatioille. "Tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäytön, yhteiskäytettävyyden ja tietoaineiston hallinnoimisen tulee olla tehokkaampaa", raportissa linjataan.

Tiekartan ja strategian vastaanottanut opetusministeri Krista Kiuru korosti puheenvuorossaan tutkimusinfrastruktuurien pitkäjänteisen kehittämisen tärkeyttä. "Korkeatasoinen tutkimus edellyttää korkeatasoisia tutkimuslaitteita ja välineitä. Niitä tulee kehittää pitkäjänteisesti eri toimijoiden yhteistyönä. Strategia ja tiekartta antavat hyvän pohjan tutkimusinfrastruktuurin suunnitelmalliselle kehittämiselle", ministeri totesi raportin julkistamistilaisuudessa.

Ajantasaisen kokonaiskuvan hahmottamiseksi tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijaryhmä (FIRI) toteutti yhteistyössä Suomen Akatemian Tieteen tila 2014 -hankkeen kanssa tutkimusinfrastruktuurikyselyn yliopistoille, valtion tutkimuslaitoksille, ammattikorkeakouluille, Arkistolaitokselle ja CSC:lle (Tieteen
tietotekniikan keskus) syksyllä 2013.

Tavoitteena oli saada kyselyvastausten perusteella Suomen tutkimusinfrastruktuurien tiekarttaa 2014–2020 täydentävä yleiskuva tutkimusorganisaatioiden kannalta keskeisimmistä ja strategisesti merkittävimmistä tutkimusinfrastruktuureista. Kyselyn tulokset ovat nyt valmistuneet ja ne on julkaistu Suomen Akatemian verkkosivuilla osoitteessa
http://www.aka.fi/fi/A/Paatokset-ja-vaikutukset/Tieteen-tila/Tieteen-tila-2014/Infrastruktuurikysely/

Teksti: Riitta Tirronen
Kuvat: Harriet Öster, FIRI-raportti

Suomen tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta 2014–2020
Tiekartalle valitut tutkimusinfrastruktuurit www.aka.fi/tutkimusinfrastruktuurit

Julkaistu alun perin A propos -verkkolehdessä.

Viimeksi muokattu 4.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »