Uusia yhteistyökuvioita ja vertaistukea tutkijaverkostosta

24.6.2014

Nuoren polven mitokondriotutkijat syventävät osaamistaan ja kehittävät uusia yhteistyökuvioita spontaanisti syntyneessä yhteistyöverkostossa MITO-Networkissa. Yhteistyöverkoston tutkijoita yhdistää paitsi tutkimuskohde myös rahoitus Suomen Akatemiasta.

"Uusimpien tutkimustulosten läpikäyminen yhdessä, menetelmäosaamisen jakaminen ja yhteiset tutkimushankkeet ovat tähän mennessä hyviksi havaittuja yhteistyömuotoja verkostossamme", kertoo verkoston perustajajäsen akatemiatutkija Henna Tyynismaa. Helsingin yliopistossa työskentelevä Tyynismaa tutustui ryhmän muihin perustajajäseniin Alberto Sanziin jaEric Dufouriin heidän kaikkien työskennellessä mitokondriotutkimuksen huippuyksikössä.

Akatemiatutkijat Sanz ja Dufour työskentelivät Howy Jacobsin ryhmässä Tampereella, Tyynismaa puolestaan Anu Wartiovaaran ryhmässä. Nyt Tyynismaalla on oma ryhmä, Sanz on muuttanut Isoon-Britanniaan johtamaan omaa tutkimusryhmäänsä ja Dufour työskentelee edelleen huippuyksikössä Tampereella. Yhteiset haasteet ja sama uran vaihe saivat heidät kuitenkin innostumaan ajatuksesta jatkaa yhteistyötä ja luoda sen pohjalta jotakin uutta.

"Sittemmin verkostoon on tullut paljon uusia jäseniä eri puolilta Suomea, eri yliopistoista. Tällä hetkellä verkostossa on mitokondriotutkijoita Helsingin ja Tampereen yliopistojen lisäksi Åbo Akademista ja Itä-Suomen ja Oulun yliopistoista sekä Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta. Ensimmäisen tapaamisen järjestimme vuonna 2012 ja sen jälkeen yhteistyö on edistynyt." Nyt verkostossa ovat perustajajäsenien lisäksi mukana tutkijatohtori Helen Cooper, akatemiatutkija Steffi Goffart, yliopistotutkija Jaakko Pohjoismäki, tutkijatohtori Jukka Kallijärvi, akatemiatutkijaReetta Hinttala ja akatemiatutkija Alexander Kastaniotis.

Tyynismaan mukaan se, että Suomessa on usean vuoden ajan ollut mitokondriotutkimuksen huippuyksikkö on itse asiassa johtanut siihen, että meillä on laaja alan tutkijakunta jo toisessa tutkijapolvessa. Verkostoitumiselle on siten hyvät edellytykset.

Mitokondriot solujen energialaitoksia

Kaikki MITO-Networkin tutkijat ovat mitokondriotutkijoita eli he tutkivat solujen energialaitoksiksi kuvattuja solun osia. Mitokondrioihin päätyy happi ja nauttimamme ravintoaineet, jotka solut muuttavat energiaksi. Mitokondrioiden toimintahäiriöt aiheuttavat puolestaan suuren määrän erilaisia mitokondriotauteja, joihin ei toistaiseksi ole tarjolla parannuskeinoja. Useimmiten mitokondriotaudit ilmenevät niissä elimissä ja kudoksissa, jotka ovat kaikkein riippuvaisimpia energiansaannista. Niitä ovat sydän, aivot, lihakset ja siittiöt. Henna Tyynismaan ryhmä tutkii mitokondrion proteiinisynteesiin liittyviä sairauksia, jotka ovat yleensä aivo-, sydän- tai lihassairauksia. Toinen osa Tyynismaan tutkimuskokonaisuutta liittyy aksonirappeumatautien genetiikkaan. Muut verkoston tutkijat ovat erikoistuneet muun muassa solujen ikääntymiseen, suomalaisiin kansantauteihin ja rasva-aineiden eli lipidien tutkimukseen.

"Yhteistyömme on vasta alussa, mutta syvällistäkin yhteistyötä on jo syntynyt. Teimme esimerkiksi Alberton ja Ericin kanssa yhteisen tutkimusrahoitushakemuksen Yhdysvaltoihin ja onnistuimme saamaan sitä kautta amerikkalaiselta mitokondriotutkimuksen säätiöltä tutkimusrahoituksen. Toivon, että tulevaisuudessa saamme aikaan myös yhteisiä julkaisuja."

MITO-Network järjestää kaksi kertaa vuodessa meneillään olevia tutkimushankkeita esittelevän yhteistapaamisen, jonka jälkimmäinen päivä on julkinen seminaari alan muille tutkijoille ja opiskelijoille. Seminaari toteutetaan vuorotellen verkoston jäsenten kotiyliopistoissa. Seminaarilla on myös koulutuksellinen ulottuvuus, koska se tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden pitää esitelmiä omista tutkimuksistaan.

Kullanarvoiseksi verkosto on osoittautunut vertaistuen tarjoamisessa niin tutkimuksellisten ongelmien ratkomisessa kuin oman tutkimuksen ja tutkimusryhmän johtamisessakin. "Nuorelle, itsenäistymässä olevalle tutkijalle on itse asiassa aika vähän tarjolla tukea arjen tilanteissa. Tähän verkosto on tuonut meille arvokasta lisätukea", Henna Tyynismaa sanoo.

Teksti: Riitta Tirronen
Henkilökuvat: Olli Häkämies
Etusivun kuva: Pixmac.fi

Julkaistu alun perin A propos -verkkolehdessä.

Viimeksi muokattu 4.5.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »