EN

Yhteisöllinen johtajuus käyttämätön voimavara

Yhteisöllinen johtajuus on Suomen Akatemian ENTREE-hankkeen (Elinikäisten opinpolkusiirtymien yhteisöllinen vahvistaminen jaettuna pedagogisena johtajuutena) perusteella osoittautunut sekä koulutusjohtamisen että johtamiskoulutuksen perusvahvuudeksi.

Tutkimusprojekti toteutettiin vuosina 2009–2014 koulutusjohtamisen professori Aini-Kristiina Jäppisen johdolla hänen toimiessaan akatemiatutkijana Koulutuksen tutkimuslaitoksella. Jäppisen mukaan yhteisöllistä johtajuutta voidaan hyödyntää tukemaan opiskelijoiden joustavia ja katkeamattomia opinpolkuja. Sen avulla voidaan käyttää hyväksi koko yhteisön tieto- ja taitokapasiteettia.

Miksi yhteisöllistä johtajuutta ei sitten laajemmin käytetä koulutus- ja muiden organisaatioiden ekologisena voimavarana, jos tutkimustulokset selvästi osoittavat sen myönteisiä vaikutuksia?

"Jatkuva kiire ja ylimitoitetut tehokkuusvaatimukset eivät ole vähäisimpiä esteitä asiassa", Jyväskylän yliopiston koulutusjohtamisen professori Aini-Kristiina Jäppinen luettelee.

Professori Jäppinen on tutkinut yhteisöllisen johtajuuden dynamiikkoja sekä suomalaisissa koulutusorganisaatioissa että ranskalaisessa korkea-asteen johtamiskoulutuksessa. Tulosten pohjalta hän on rakentanut ideaalimallin, jonka avulla organisaation yhteisöllisen johtajuuden todentumista voidaan paremmin ymmärtää ja ryhtyä kehittämään.

Yhteisöllinen johtajuus ei ole vain tehtävien jakoa tai tiimityöskentelyä. "Se on näkymätön mutta silti tunnistettava ”jokin”, joka antaa tietylle yhteisölle sen ominaisluonteen. Ei vain tehtävien jakoa tai tiimityöskentelyä, vaan synergiaa", hän tiivistää.

Huolimattomasti valmistellut uudistukset aiheuttavat jännitteitä

Professori Jäppisen johtaman projektin tulokset osoittavat, että liian nopeat ja huolimattomasti valmistellut makrotason uudistukset aiheuttavat jännitteitä, jotka estävät yhteisöllisen johtajuuden suotuisaa kasvua. Ratkaisuksi Jäppinen ehdottaa mikrotason uudistusten pitempiä ketjuja, jotka takaavat hitaan, mutta turvallisen, pysyvän ja tehokkaan polun kohti huomisen johtajuutta.

"Yhteisöllinen johtajuus on jatkuvasti muuttuva tila, joka saa positiivisen energiansa yhteisöstä kokonaisuutena", Jäppinen kuvailee. "Sillä on kyky ottaa huomioon ja hyväksyä organisaation sisältä tulevia erilaisia ”ääniä”, kuunnella ja käydä dialogia. Tätä kautta pystytään antamaan asioille yhteisesti hyväksyttyjä ja ymmärrettyjä merkityksiä."

Yhteisöllinen johtajuus on joustavaa jämäkkyyttä, joka ottaa samaan aikaan huomioon sekä nykyhetken että tulevaisuuden realiteetit ja tarpeet. Myös sitoutuminen ja vastuunotto organisaation arvoista ja periaatteista niin yksilö- kuin ryhmätasolla kuuluvat siihen. Avoin neuvottelu ja yhteisön jäsenten tukeminen myös emotionaalisesti on olennaista. Viisaat päätökset ja tehokkaat päätöksentekoketjut ovat sen muita tunnusmerkkejä.

Lisätietoja antaa koulutusjohtamisen professori Aini-Kristiina Jäppinen, Kasvatustieteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, sp. aini-kristiina.jappinen@jyu.fi 

PS-Kustannus: 2012. Aini-Kristiina Jäppinen: Onnistu yhdessä! Työyhteisön kehittämisen 10 avainta

Successful together! Ten keys for collaborative leadership julkaistaan vuoden 2014 aikana.  

Lähde: Jyväskylän yliopiston tiedote

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »