EN

WATER JPI:lle uusi tutkimus- ja innovaatioagenda

3.7.2014

Yhteiseurooppalaiselle ohjelmasuunnittelualoitteelle Water Challenges for a Changing World (Water JPI) on laadittu uusi strateginen tutkimus- ja innovaatioagenda. Agenda luo puitteet tuleville vesitutkimuksen alan TKI-toimille ja investoinneille Euroopassa. Vesitutkimusta ja veteen liittyviä innovaatioita rahoitetaan Euroopassa vuosittain yli 500 miljoonalla eurolla.

WATER JPI -aloitteen uudessa tutkimus- ja innovaatioagendassa esitellään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeita teemoittain ja painopisteittäin jaoteltuna sekä tieteellisen ja yhteiskunnallisen merkittävyyden perusteella. Agendalla on hyvin merkittävä rooli WATER JPI:n pitkän aikavälin vision suunnittelussa ja aloitteen jäsenmaiden TKI-toimien yhteensovittamisessa. Nyt hyväksytty uusi agenda on tehty toukokuussa 2013 julkaistun ensimmäisen version pohjalta. Päivityksen laatimisessa käytettiin apuna Water JPI:n neuvottelukuntien jäseniä, kansallisia asiantuntijoita, muiden aloitteiden agendoja, poliittisia asiakirjoja ja ennakointiraportteja sekä suurelle yleisölle suunnattua verkkokyselyä. Kyselyyn osallistui 630 henkilöä.

Vesitutkimuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotarpeet ja -tavoitteet tunnistettiin monista tietolähteistä: kansallisista TKI-agendoista, muiden aloitteiden strategisista agendoista, poliittisista asiakirjoista ja ennakointiraporteista. Lisäksi sidosryhmille järjestettiin konsultaatiotyöpaja 3.–4.4.2014 Lyonissa Ranskassa. Työpajan avulla saatiin lisätietoa tieteellisistä ja teknologisista tuotoksista, kehityssuunnista, puutteista ja painopistealueista vesitutkimuksen alalla.

WATER JPI:n strategiseen tutkimus- ja innovaatioagendaan sisältyy seuraavat viisi pääteemaa:

  • Kestävän ekosysteemin ylläpitäminen
  • Kansalaisille turvallisten vesijärjestelmien kehittäminen
  • Vesialan kilpailukyvyn edistäminen
  • Vesiystävällisen biotalouden toteuttaminen
  • Vesiresurssivajeiden poistaminen. 

WATER JPI:n uusi agenda keskittyy niihin työkaluihin ja toimiin, joilla voidaan löytää ratkaisuja näihin oleellisiin haasteisiin. Keskeisenä tavoitteena on parantaa koko Euroopan vesialan kilpailukykyä ja kasvua. 

Water JPI:n uusi strateginen tutkimus- ja innovaatioagenda on luettavissa osoitteessa http://www.waterjpi.eu/.

Suomi on Water JPI:n jäsenmaa ja osallistumista koordinoidaan Suomen Akatemiassa.

Lisätietoja:

• Suomen Akatemian tiedeasiantuntijat Harri Hautala ja Kata-Riina Valosaari (etunimi.sukunimi@aka.fi).

Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »